Resmi İlanlar

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif Gıda Malzemesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2021/699188

 

1-İdarenin
a) Adı : AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : 55 Evler Mahallesi Mehmet Varinli Caddesi No:119 05100 AMASYA MERKEZ/AMASYA
c) Telefon ve faks numarası : 3582181273 – 3582125570
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Muhtelif Gıda Malzemesi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 258 Kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1.KISIM AMASYA ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2.KISIM AMASYA YEŞİLIRMAK ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 01.01.2022 tarihinden itibaren ihtiyaca binaen sipariş 5 (beş) işgünü içerisinde peyder pey 31.12.2022 tarihine kadardır.
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2022

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.11.2021 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Amasya Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Koza Mah. İpek Cad. No:55 Merkez AMASYA / Müdür Yardımcısı Odası
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından istekli adına düzenlenmiş “İşletme Onay Belgesi” veya “İşletme Kayıt Belgesi”İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından istekli adına düzenlenmiş “İşletme Onay Belgesi” veya “İşletme Kayıt Belgesi”

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
AŞAĞIDA BELİRİTİLEN  GIDA MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMEDE  BELİRTİLEN ÖZELLİKLER DOĞRULTUSUNDA ÜZERLERİNDE İSTEKLİ FİRMANIN ADININ YAZILI OLDUĞU ETİKETLİ veya İŞARETLİ 1 ‘ER ADET NUMUNEYİ İHALE TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON İŞ GÜNÜNE KADAR KOZA MAH. İPEK CAD. NO:55 MERKEZ AMASYA ADRESİNDE BULUNAN AMASYA ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜNE MESAİ BİTİMİNE KADAR TUTANAK KARŞILIĞINDA  TESLİM ETMEK ZORUNDADIR.SÖZ KONUSU TUTANAK YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLSUNA KAYIT EDİLEREK  İHALE KOMİSYONUNA SUNULACAKTIR.İDAREYE NUMUNELERİ TESLİM ETMEYEN  VEYA NUMUNELERİ UYGUN OLMAYAN İSTEKLİLİERİN TEKLİFİ BELİRTİLEN KISIMLAR İÇİN  GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.

NUMUNESİ GELECEK MALZEMELER

1-Ayçiçek Yağı         1 Kg

2-Çay                         1 Kg

3- Domates Salçası   1 Kg

4- Kırmızı Mercimek   1 Kg

5-Köftelik Bulgur      1 Kg

6- Kuru Fasulye      1 Kg

7-Margarin(250 Gr )  1 Paket

8-Makarna (Spagetti)  (500 Gr )  1 Paket

9-Meyve Suyu  ( 1 Litre )   1 Adet

10-Meyve Suyu (200 ml )    1 Adet

11-Meyveli Süt (200 ml )   1 Adet

12-Piknik Bal (20 Gr )    1 Adet

13- Piknik Kakaolu Krema  ( 20 Gr ) 1 Adet

14-Piknik Krem Peynir ( 20 Gr )    1 Adet

15-Piknik Reçel ( 20 Gr )     1 Adet

16-Piknik Tahin Helva ( 80 Gr )  1 Adet

17-Piknik Tahin Pekmez ( 20 Gr )  1 Adet

18-Piknik Tere Yağı ( 20 Gr )   1 Adet

19-Baldo Pirinç    1 Kg

20-Pötibör Bisküvi ( 1 Kg )   1 Adet

21- Siyah Zeytin ( Büyük Boy )   1 Kg

22-Sucuk ( 180 Gr )  1 Adet

23-Süt ( 200 ml  Tam Yağlı )    1 Adet

24-Tahin Helva Kakaolu ( 1 Kg )  1 Adet

25-Tahin Helva Sade ( 1 Kg )      1 Adet

26-Vişne Reçeli   1 Kg

27-Yeşil Mercimek  1 Kg

28-Yeşil Zeytin 1 Kg

29- Zeytin Yağı (sızma)       1 Litre

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

  10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Göz Atın
Kapalı