Son Dakika

183 Üniversite Rektöründen Filistin için adalet ve insan hakları çağrısı

183 Üniversite Rektöründen Filistin için adalet ve insan hakları çağrısı

Türk akademik vicdanı Filistin’de yaşanan zulme karşı sessiz kalmadı. Tür-kiye’nin 183 Üniversitesinin Rektörü, Ostim Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde ger-çekleştirilen toplantıda bir araya gelerek Türkçe ve farklı dillerde hazırlanan bildiriyi kamuoyu ile paylaştı.
“İsrail, Gazze şeridinde yerleşik sivil ve savunmasız Filistinlilere yönelik uygula-malara, yaşam hakkını ortadan kaldıran şiddet, baskı ve saldırılara bir yenisini daha ekleyerek bebek, çocuk, kadın ve yaşlılar dâhil çok sayıda masum sivil insanı öl-dürmüş, yaralamış, evsiz bırakmıştır.
İnsan haklarını umursamayan İsrail, dünya toplumunun gözü önünde, sistematik bir soykırım yoluyla bebek, çocuk, kadın ve yaşlı gözetmeden sivilleri öldürmeye, evlerini ve topraklarını gasp etmeye, tarım alanlarını yok etmeye devam etmektedir. Aralıksız devam eden kanlı saldırılar sebebiyle üniversite rektörleri olarak ulus-lararası topluma sesleniyoruz.
Birleşmiş Milletler’in (BM) uluslararası insan hakları hukuku ilkeleri çerçevesinde saldırılar, yıkım ve tahliyeler durdurulmalı; onurlu yaşama haklarını garanti altına alan egemen bir devlet kurmaları için Filistin toplumuna gerekli destek gecikmeksizin verilmelidir.
Uluslararası yargı organlarının 1967 yılından bu yana İsrail askeri güçlerinin işgali altındaki Doğu Kudüs dâhil Filistin topraklarında yargı yetkisine sahip olduklarına dair kararları mevcuttur. Bu kararlar, İsrail’in Filistin topraklarında işlemekte olduğu suçlardan dolayı hesap vermesinin ve söz konusu suçların sorumlularının tespit edil-mesinin önünü açmaktadır. Bu doğrultuda, uluslararası insan hakları yargı kurum-larını İsrail’in hukuk ve insanlık dışı baskı ve saldırılarına karşı net bir tavır takınarak görevlerini yerine getirmeye ve saldırıları durdurmaya davet ediyoruz.
Sorumluların yargılanmasını ve Filistin halkının zararlarının tazmin edilmesini de talep ediyoruz.
Bu bildiride imzası olan bizler, Filistinlilerin en doğal insan hakkı olan onurlu ya-şama ve mülkiyet haklarının korunması hususunda verdiği mücadeleye saygı ile destek verdiğimizi ve daima yanlarında olacağımızı beyan ediyoruz. Ayrıca, akan ka-nın durması ve Filistinlilere yapılan saldırıların sonlandırılması için arabuluculuk dâhil her türlü insani görevi üst-lenmeye hazır olduğumuzu uluslararası kamuoyunun bil-gisine saygıyla sunarız.”
Prof. Dr. Mahmut Ak İstanbul Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Namık Ak Karamanoğlu Meh-metbey Üniversitesi Rektörü,Prof. Dr. Ali Akdoğan Ordu Üniversitesi Rektörü,Prof. Dr. Ka-mile Perçin Akgül Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü,Prof. Dr. Halil Akkanat Türk Alman Üni-versitesi Rektörü,Prof. Dr. Nihat Akkuş İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Me-tin Aksoy Selçuk Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Semih Aktekin Nevşehir Hacı Bektaşı Veli Üni-versitesi Rektörü, Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rek-törü, Prof. Dr. Mustafa Alişarlı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Seyhan Alkan İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma Iğdır Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. M. Fatih Andı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniver-sitesi Rek-törü, Prof. Dr. Sudi Apak İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. M. Emin Arat Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Atilla Arkan İbn Haldun Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. M. Ha-san Aslan Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Ersan Aslan Kırıkkale Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu Trabzon Üniversitesi Rektörü,Prof. Dr. Ahmet Ataç Manisa Celal Beyar Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Murat Aşkar İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Necmettin Atsu Kent Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Ünal Ay Çağ Üniversitesi Rek-törü, Prof. Dr. Nuri Aydın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü, Prof. Dr. Mahmut Ay-dın Samsun Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Orhan Aydın Tarsus Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. İbrahim Aydınlı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Burhan Aykaç İstan-bul Gelişim Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl Yeditepe Üniversitesi Rek-törü, Prof. Dr. Hasan Ayrancı Çankırı Karatekin Üniversitesi Eski Rektörü, Prof. Dr. Yusuf Baran İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü, Prof. Dr. Fuat Bayram Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Apdullah Bayram Nişantaşı Üniversitesi Eski Rek-törü, Prof. Dr. Mustafa Berktaş İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü,Prof. Dr. Şükrü Bey-de-mir Bilecek Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Mehmet Biber Ardahan Üniver-sitesi Rektörü, Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Necdet Budak Ege Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Melih Bulu Boğaziçi Üniversitesi Rektörü,Prof. Dr. Mehmet Bulut İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü,Prof. Dr. Yılmaz Can Giresun Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Niyazi Can Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Suat Cebeci Yalova Üniversitesi Rektörü,Prof. Dr. Nihat Demircan Çakar Düzce Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Osman Çakır İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörü,Prof. Dr. Bülent Çakmak Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Mustafa Çalış Erciyes Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Ahmet Çamsarı Mersin Üniversitesi Rek-törü,Prof. Dr. İbrahim Çapak Bingöl Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkcı Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik Harran Üniversitesi Rektörü,Prof. Dr. Gülfettin Çelik İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Özgür Çengel İstanbul Galata Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Hüseyin Çiçek Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü,Prof. Dr. Harun Çiftçi Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü,Prof. Dr. Çavlan Çiftçi Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Ömer Çomaklı Atatürk Üniver-sitesi Rektörü,Prof. Dr. Cumhur Çökmüş Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Mustafa Çufalı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Güner Dağlı SANKO Üniversitesi Rektörü,Prof. Dr. Nihat Dalgın Sinop Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. İdris Demir Batman Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Yavuz Demir Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Tol-ga Depci İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Türkay Dereli Kalyoncu Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. İbrahim Diler Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rek-törü, Prof. Dr. Hazım Tamer Dodurka İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Aydın Durmuş Batman Üniver-sitesi Eski Rektörü, Prof. Dr. Handan İnci Elçi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rek-törü, Prof. Dr. Süleyman Elmacı Amasya Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Muzaffer Elmas Sakarya Üniversitesi Eski Rektörü – Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı, Prof. Dr. Nec-mettin Elmastaş Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Hasan Erbay Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü,Prof. Dr. Fuat Erdal Anadolu Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Cevdet Er-döl Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü,Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan Şırnak Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Fahrettin Göktaş Fırat Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Mustafa Talha Gö-nüllü Adıyaman Üniversitesi Eski Rektörü, Prof. Dr. Bülent Gümüşel Lokman Hekim Üniver-sitesi Rektörü, Prof. Dr. Kerim Güney Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Meh-met Cahit Güran Hacettepe Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Mustafa Güvençer İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Erhan Güzel İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Ali Haberal Başkent Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu İstanbul Yeni Yüzyıl Üni-versitesi Rektörü, Prof. Dr. Nükhet Hotar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü,Prof. Dr. Sadettin Hülagü Kocaeli Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Cemal İbiş Işık Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Kenan İnan Avrasya Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Ubeyde İpek Munzur Üniversitesi Rek-törü, Prof. Dr. Yadigar İzmirli İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Ercan Kahya İTÜ Kıbrıs Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Ekrem Kalan Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi Rektörü,Prof. Dr. Hüsnü Kapu Kafkas Üniversitesi Rektörü,Prof. Dr. Muhsin Kar Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut Malatya Turgut Özal Üniver-sitesi Rektörü, Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü,Prof. Dr. M. Doğan Karacoşkun Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Ahmet Karadağ Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Arif Karademir Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Mehmet Karakaş Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü,Prof. Dr. Vatan Karakaya Kır-şehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Mehmet Karakoç Dicle Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Hüseyin Karaman Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa Kayseri Üniversitesi Rektörü,Prof. Dr. Erdal Karaöz İstinye Üniversitesi Rek-törü, Prof. Dr. Şahin Karasar Maltepe Üniversitesi Rektörü,Prof. Dr. Ertuğrul Karsak Gala-tasaray Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Vural Kavuncu Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Hasan Kaya Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü,Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Prof. Dr. Ahmet Kızılay İnönü Üniversitesi Rek-törü, Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Adem Kork-maz Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. İsmail Koyuncu İstanbul Tek-nik Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Mustaf Verşan Kök Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rek-törü,Prof. Dr. Saffet Köse İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü,Prof. Dr. Mehmet Kul Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. İlter Kuş Balıkesir Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Ahmet Kutluhan Pamukkale Üniversitesi Rektörü,Prof. Dr. Mustafa Küçük İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Akın Levent Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rek-törü,Prof. Dr. Sedat Murat Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Yücel Oğurlu İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü,Prof. Dr. Nurullah Okumuş Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü,Prof. Dr. Arif Özaydın Gaziantep Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. İbrahim Özcoşar Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü,Prof. Dr. Babür Özçelik Konya Teknik Üniversitesi Rektörü,Prof. Dr. Süleyman Özdemir Bandırma Onyedi Eylül Üniver-sitesi Rektörü, Prof. Dr. Sami Özgül Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Özlenen Özkan Akdeniz Üniversitesi Rektörü,Prof. Dr. Turgut Özkan İstanbul Doğuş Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Ali Osman Öztürk Hitit Üniversitesi Rektörü,Prof. Dr. Erol Özvar Marmara Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Mustafa Paç Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Ömer Pakiş Hakkari Üniversitesi,Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat Muş Alparslan Üniversitesi Rek-törü, Prof. Dr. Refik Polat Karabük Üniversitesi Rektörü,Prof. Dr. Bayram Sade KTO Karatay Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Yusuf Sarınay TOBB ETÜ Üniversitesi Rektörü,Prof. Dr. Ekrem Savaş Uşak Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Fatih Savaşan Sakarya Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü,Prof. Dr. Yusuf Şahin Aksaray Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Mümin Şahin Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü,Prof. Dr. Bün-yamin Şahin Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü,Prof. Dr. Ahmet Zeki Şengil Ankara Medipol Üniversitesi Rektörü,Prof. Dr. Bülent Şengörür Kırklareli Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Kemal Şenocak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Hamdullah Şevli Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü,Prof. Dr. Nihat Şındak Siirt Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu Trakya Üniversitesi Rektörü,Prof. Dr. Yusuf Tekin Ankara Hacı Bayram Üni-versitesi Rektörü, Prof. Dr. Tevfik Tezcaner Ufuk Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal Kastamonu Üniversitesi Rektörü,Prof. Dr. Meryem Tuncel Çukurova Üniversitesi Rek-törü, Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Mehmet Turgut Adıyaman Üniversitesi Rektörü,Prof. Dr. Mehmet Tümay Adana Alparslan Türkeş Bi-lim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Mutlu Türkmen Bayburt Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Yusuf Ulcay Bursa Uludağ Üniversitesi Eski Rektörü, Prof. Dr. Zafer Utlu İstanbul Haliç Üniversitesi Rektörü,Prof. Dr. Kazım Uysal Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Orhan Uzun Bartın Üniversitesi Rektörü,
Prof. Dr. Turgay Uzun Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Mustafa Ünal Akdeniz Üniversitesi Eski Rektörü, Prof. Dr. Yavuz Ünal Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rek-törü,Prof. Dr. Necdet Ünüvar Ankara Üniversitesi Rektörü,Prof. Dr. Şenay Yalçın İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektörü,Prof. Dr. Musa Yıldız Gazi Üniversitesi Rektörü,Prof. Dr. Alim Yıldız Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Cengiz Yılmaz Abdullah Gül Üniversi-tesi Rektörü,Prof. Dr. Tamer Yılmaz Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü,Prof. Dr. Murat Yülek OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. İsmail Yüksek Antalya Bilim Üniversitesi Rek-törü,Prof. Dr. Adnan Yüksel Biruni Üniversitesi Rektörü,Prof. Dr. H. İbrahim Zeybek Gümüş-hane Üniversitesi Rektörü ve Prof. Dr. Cem Zorlu Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı