Gündem

2021 Yılı Amasya Tarımı ve Çiftçilerimiz Adına Önemli

Amasya Valisi Mustafa Masatlı İlimizdeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin değerlendirildiği Tarım Üst Kurulu Toplantısına Başkanlık etti. Toplantıda ayrıca İl Özel İdaresi, İl Tarım ve Orman Müdür-lüğü, DSİ Şube Müdürlüğü ve TKDK İl Koordinatör-lüğünden yetkililer ile İlimizde tarım ve hayvan-cılık alanında faaliyet gösteren oda ve birliklerin başkanları yer aldı.
Vali Mustafa Masatlı toplantının açılışında yaptığı konuşmada şunları ifade etti: “Göreve geldiğimizde tarım, turizm ve sanayi sektörleri için birer kurul oluşturduk. Amasya tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapılan geldiği bir coğraf-yadır. Bizlerde tarım sektö-ründe yeni bir ivme yaka-lamak, tarımsal birim üretimde katma değeri yükseltmek için ilk olarak sektörün temel sorunlarını ve ihtiyaçlarını analiz ettik. Yaptığımız analizler neticesinde tarım sektörü-nün en önemli sorununun sulama olduğunu gördük.
Bu soruna çözüm üretmek adına ise İl Özel İdaremiz, Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve Devlet Su İşleri Şube Müdürlüğü ortak bir çalışmasıyla tarımsal sulama önceliklerini tespit ederek kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirledik.
Bu yıl özellikle ürün desenimizi çeşitlendirmek için Amasya’nın iklimine uygun, getirisi yüksek ürünler üzerinde projeler geliştirdik. Ülke ortala-masının üzerinde olan tarımsal hasılamızı daha da arttırmak ve Amasya ekono-misine üst seviyede katkı sağlamak için tarımın temeli olan sulamaya büyük önem veriyoruz.
Bu kapsamda sadece İl Özel İdaremizce bu yıl 32 milyon TL’lik sulama yatırımı yapılmıştır.
Bu rakam Amasya ölçe-ğinde bir rekordur. İlimiz genelindeki KÖYDES yatı-rımları 24 milyon TL’yi ve toplam Özel İdare yatırımımız ise 65 milyon TL’yi geçmiştir. Ayrıca İl Özel İdaremizin borcu da bulunmamaktadır.
Bu yatırımlar 2022 yılında artarak devam edecektir.
Burada ayrıca 2021 yılında İlimizde tarım ve hayvancılık alanında hayata geçirdiğimiz proje bazlı desteklemeler hakkında bilgiler vermek istiyorum. Bu yıl tarımsal sulama bütçemiz 2020’ye oranla yaklaşık 9 kat arttırılmıştır. Kuraklığın etkilerini yoğun şekilde hissettiğimiz bu yıl, sulama yatırımlarına verdiğimiz öncelik ve 55 bin dekar alanda gerçekleştir-diğimiz ‘Yağlık Ayçiçeği Üretimini Destekleme Projesiyle’ az yağışlı geçen sezonun olumsuz etkileri minimum seviyeye indiril-miştir.
2021 yılında İl Özel İdaremiz tarafından 100 dekar Amasya Misket Elması, 100 dekar Kuş-burnu, 150 dekar İncir, 60 dekar Çilek için %75’i hibe olmak üzere fidan ve fide desteği sağlanmıştır. Hayvancılık alanında ise 20 baş damızlık manda üretici-lerimize teslim edilmiş, bunun yanı sıra İlimizde hayvan hastalıklarını önlemek maksadıyla 30 bin doz E-Coli, 46.500 doz ise Çiçek Aşısı ücretsiz olarak uygulanmıştır. İl Özel İda-remiz özellikle yayla hayvancılığını geliştirmek için yayla yollarında bakım ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirmiştir.
Özel İdaremizin sağladığı bu desteklerin haricinde Valiliğimizin koordinesinde Doğu Karadeniz Kalkınma İdaresi (DOKAP) tarafından finanse edilen çok sayıda proje ile Amasya tarımına ve üreticisine katkılar sağlanmıştır. Bu projeler arasında 240 dekarlık Cennet Hurması, 400 dekarlık Yarı Bodur Kiraz, 680 dekarlık Ceviz ve 50 dekarlık Çilek yer almaktadır. DOKAP’dan ayrıca 126 adet sağım makinası ve yardımcı ekipmanları ile küçükbaş hayvancılık için 50 adet göçmen çadırı ve güneş enerjisi panel sistemi üreti-cilerimize teslim edilmiştir.
Bu dönemde ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığımız kaynaklarından finanse edilerek İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından hayata geçirilen, 3 bin dekarlık Nohut, 320 dekarlık Ceviz, 4800 dekarlık Tritikale, 6 bin dekarlık Yonca için fidan ve tohum desteği sağlanmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze bağlı Yedikır Su Ürünleri Araştırma ve Üretim Tesisinde ise bu yıl toplam ekonomik bedeli 2 milyon 100 bin TL olan 6 milyon adet yavru sazan üretimi yapılmıştır.
İlimizde tarım ve hayvancılığın gelişmesi ve üreticilerimizin gelir seviyesinin artması için hayata geçirilen tüm bu projelere Devletimizce sağlanan katkı yaklaşık 9 milyon Tl’dir.
Tüm bu çalışmalarımız ilimizin tarım ve hayvan-cılıktan elde ettiği geliri arttırmak ve özellikle kırsalda yaşayan insanımızı kalkındırmak içindir. Burada bahsettiğimiz proje-lerin yanı sıra 2022 yılında yeni projelerimizle Sayın Cumhurbaşkanımızın Ülkemize belirlediği tarımsal hedefleri yakala-mak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu vesileyle üreticilerimize 2022 yılının hayırlar ve bereketler getirmesini temenni ediyor, 2021 yılında tarım alanında gerçekleş-tirdiğimiz projeler için bizlere imkan sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyor, Tarım ve Orman Bakanlığı-mıza, Milletvekillerimize, İl Genel Meclisimize DOKAP, İl Tarım ve Orman Müdürümüze ve İl Özel İdaremize teşekkür edi-yorum.”
Vali Mustafa Masatlı’nın konuşmasının ardından, katılımcı kamu kurum-larının İl Müdürleri tarafından 2021 yılında ilimizde gerçekleştirilen ta-rım, sulama ve hayvancılık projelerine ilişkin bilgiler aktarıldı. Toplantıda son olarak İlimizde tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren oda ve bir-liklerin başkanları 2022 yılına ilişkin sektörel beklenti ve taleplerini dile getirdiler.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı