Gündem

2021 Yılı Performansları Değerlendirildi

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Performans Değerlen-dirme ve İzleme Sistemi (PERDİS) Toplantısına başkanlık etti. Valilik Toplantı Salonunda İl Planlama ve Koordinas-yon Müdürlüğü sekretar-yasında düzenlenen toplantıda ayrıca Vali Yardımcıları Bekir Sıtkı Dağ ile Faruk Ekiz ve İçişleri Bakanlığımıza bağlı kurum ve birim müdürleri yer aldı.
Toplantıda konuşan Valimiz Mustafa Masatlı şunları kaydetti: “İçişleri Bakanlığımıza bağlı kurum ve birim müdür-lüklerinin 2021 yılındaki performanslarını analiz etmek amacıyla toplanmış bulunuyoruz.
Performans Değerlen-dirme ve İzleme Sistemi, İçişleri Bakanlığımıza bağlı birimlerin kurumsal performans-larını ve vatandaşların memnuniyetini ortaya koyması bakımından oldukça önemlidir. Birimlerimiz çalışma-larını gerçekleştirirken zamanı ve kamu kaynaklarını etkili şekil-de kullanmayı ve vatan-daşlarımızın aldıkları hizmetlerden üst seviyede memnun kalma-larını hedeflemektedir.
Şeffaf yönetim anlayışı gereği, toplantı-mızda birimlerimizin eksik olduğu konuları ve sunulan hizmetlerdeki aksaklıkları da görmüş olacağız. Söz konusu verilere baktığımızda, ilimizin Türkiye ortala-masının üzerinde bir puana sahip olduğunu memnuniyetle görmek-teyiz. Göstergeleri daha da üst seviyelere çıkar-mak için 2022 yılında da çalışmalarımıza özverili şekilde devam edeceğiz.
Vali Mustafa Masat-lı’nın konuşmanın ardından toplantıda, İl Planlama ve Koordinas-yon Müdürü Muammer Akgün tarafından 2021 yılı PERDİS verileri hakkında detaylı bir sunum yapıldı. Toplantı önümüzdeki süreçte yapılması planlanan, örnek proje ve çalışmaların değerlendirilmesiyle sona erdi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı