Gündem

2022-2023 PANCAR BEDELİ BELLİ OLDU

Sermayenin tabana yayılması düşüncesi ile kurulan ve S.S. Amasya Pancar Ekicileri Koope-ratifi’nin bir iştiraki olan Amasya Şeker Fabrikası 2021/2022 kampanya döne-mini 49.215 Ton Şeker, 16.500 ton Melas ve yaklaşık 130.000 ton yaş Küspe üreti-mi yaparak kazasız ve belasız bir şekilde başarı ile tamamladı.
Amasya Şeker Fabrikasından yapılan açık-lamada, “Bu üretim sürecin-de bugüne kadar pancar ekicisi çiftçilere ayni ve nak-di avanslar dahilinde sözleş-mede yazılan tarihlerden önce desteklenmiş, eko-nomik olumsuzluklara karşı azami ölçüde Şirket imkan-ları dahilinde koruma altına alındı. Yaşadığı sıkıntılar nedeniyle Şirketimizin ve Kooperatifimizin kapısını çalan hiçbir çiftçimiz eli boş gönderilmemiştir. Sürdürü-lebilir Şeker Pancarı tarımının teminatı Koopera-tif Şeker Fabrikalarıdır. Çünkü Şirket sermayesini pancar ekicisi çiftçilerinden aldığı gibi bundan da öte gücünü, üretme azim ve isteğini de yalnızca pancar ekicisi çiftçilerinden alır. Pancar ekicisi çiftçilerimiz asla yalnız ve piyasanın kaderine, insafına terk edil-miş değillerdir.
Şirketimiz bu sene bir ilke daha imza atarak pancar işleme döneminde Etil Alkol tesislerini de başarı bir şekilde devreye alarak hem şeker üretim ve hem de Etil Alkol üreti-minde maliyetleri önemli ölçüde azaltan bir çalışma yürütmüştür.
Elimizdeki melas ile yaklaşık 4 milyon litre üzerinde Etil Alkol üretimi gerçekleştirilecektir. Yine bu sene satın aldığı bir tonluk ve 500 kg lık yaş küspe paketleme makineleri ile ciddi miktarda paketli yaş küspe üretimi gerçekleştirmiş, bir yandan Çiftçilerimiz ve besinlerimi-zin yaş küspe kayıpları minimize edilirken diğer yandan çevre kirliliğini azaltıcı önlemleri devreye almıştır.
Geçirdiğimiz kampanya sürecinde söz verdiğimiz gibi çiftçilerimi-zin pancar tesellüm süreleri azaltılmış, hiçbir çiftçimiz uzun süre pancarını teslim etmek için uzun kuyruklar-da bekletilmemiştir. Kam-panyamızın son dönem-lerinde yağan yağışlardan dolayı pancarı tarlada kalan çiftçilerimizin mağdur olma-ması için Şirketimiz tüm imkanlarını seferber ederek onların alın terinin heba olmasına müsaade etme-miştir.
Bu mücadele sonucu bir çiftçimizin “biz Amasya Şekerin gücünü gerçekten yanımızda hissettik” beyanı bizler için en büyük övünç kaynağı olmuştur.
Değerli çiftçi dostlarımız unutmayınız ki sizin için pancar, emek, alın teri, aş ve iş demekse bizler için pancar gelecek, üretim ve namus demektir. 2022/2023 dönemi pancar alım dönemi için çalışma-larımıza hız kesmeden devam ediyor, sofranızda aş tarlanızda iş olabilmek adı-na ve sizlerden gelen talep-leri de dikkate alarak tüm imkanlarımızı sonuna kadar kullanmaya gayret ediyoruz. Bu bağlamda sizleri yine nakdi ve ayni avanslarla desteklemek kaydı ile firesi düşülmüş %16 polar ihtiva eden net pancarın avans alım fiyatı 800,00 TL/Ton olarak belirlenmiş olup ay-rıca tesellüm edilen net pancar üzerinden brüt 50,00 TL/Ton Yaş Küspe primi vereceğimizi ve böylelikle en düşük polar taban fiyatının 600 TL/Ton (en az brüt 50,00 TL/Ton Yaş Küspe primi) olacağı sözünü de buradan ilan etmek istiyoruz.
Gayret bizden, destek sizden, yardım Allah’tandır.
Bu bağlamda sizleri her zaman olduğu gibi pancar ekimine davet ederken, yokluğun bir paylaşımının olamayacağını ifade ediyor, var olanı paylaşmaya, birlikte yürüyüp birlikte büyümeye çağırıyoruz. Şirketimizin içerisinden geçtiğimiz dönemde daha önce hiç olmadığı kadar sizlere, desteğinize ihtiyacı vardır. İnanıyor ve güveni-yorum ki bu toprakların kazanımları yine bu toprak-ların insanı ile paylaşı-lacaktır.
Bizleri bu süreçte asla yalnız bırakmayan pancar ekicisi çiftçilerimize, S.S. Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Mustafa Saatçi ve Yönetim Kuruluna, Şirketimiz Yönetim Kuruluna, Amasya Valimize, İlçe Kaymakam-larımıza, İl ve ilçe Belediye Başkanlarımıza, Siyasi parti temsilcilerimiz ve Sivil Top-lum Kuruluşlarına, Nakliye Kooperatifi Başkanlarımıza ve onların sayın üyelerine, Emniyet güçlerimiz ve onların kahraman men-suplarına, yerel basın temsilcilerimize, Şirket ve Kooperatif çalışanlarımıza en kalbi minnet ve şükran-larımızı sunar, yeni yılın ülkemize ve sizlere hayırlar getirmesini Mevladan niyaz ederiz.” şeklinde konuştu

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı