Son Dakika

30 Nisana kadar borunu peşin öde, yapılandırman bozulmasın

30 Nisana kadar borunu peşin öde, yapılandırman bozulmasın

Amasya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Mü-dürü Nurcan Yurt Şenel, SGK borçlarını peşin ödeme seçeneğiyle yapılandıran ve son öde-me tarihini kaçıran vatandaşlarımızın 30 Nis-an’a kadar geç ödeme zammı ile birlikte peşin ödeme yapmanız halinde yapılandırmanız bozulmaz, Yapılandırma avantajından yarar-lanmaya devam edebilirsiniz dedi.
Şenel, “SGK borçlarını 7256 sayılı Kanun uyarınca peşin ödeme seçeneğiyle yapılan-dıran ve peşin ödeme son ödeme tarihini kaçıran, yani 31 Mart’a kadar ödeme yap-mayan vatandaşlarımızın yapılandırma fırsa-tından yararlanabilmesi ve yapılandırmasının bozulmaması için peşin ödeme tutarını geç ödeme zammı ile birlikte 30 Nisan’a kadar ödemeleri gerekmektedir. SGK borçlarını pe-şin ödeme seçeneğiyle yapılandıran ve son ödeme tarihini kaçıran vatandaşlarımız 30 Nisan’a kadar geç ödeme zammı ile birlikte peşin ödeme yapmanız halinde yapılan-dırmanız bozulmaz.
Yapılandırma avantajın-dan/haklarından yararlanmaya devam edebilirsiniz.
Ayrıca 7256 Sayılı Kanun Uyarınca Alacak-ların Yapılandırılması” konulu Genelgede “Tercih edilen ödeme planın değiştirilmesi” başlığında yapılan değişikliğe göre; yapılandırmaya yasal süre içerisinde baş-vurmak kaydıyla, taksitle ödeme yolunu ter-cih etmiş olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kap-samında sigortalı çalıştıran işverenlerin, ilk taksiti ödeyip ödemediği göz önünde bulun-durulmaksızın 30/4/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) peşin ödeme talebinde bulunması ve peşin olarak hesaplanan borcu 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesap-lanacak geç ödeme zammı ile birlikte 30/4/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar öde-mesi halinde peşin ödeme hükümlerinden yararlanılması mümkün olacaktır.
Söz konusu hükümden yararlanmak iste-yen işverenlerin yapılandırma başvurusunda bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdür-lüklerine/Sosyal Güvenlik Merkez Müdür-lüklerine başvurarak taksitli ödeme planlarını peşin ödeme planı olarak değiştirmeleri gerekmektedir.” Diye konuştu.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı