Son Dakika

3,5 yıllık çalışması sonucunda yeni bir tür toprak bakterisi keşfedildi

3,5 yıllık çalışması sonucunda yeni bir tür toprak bakterisi keşfedildi

Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı’nda Dr. Öğrt. Üyesi Önder İdil ve ekibinin 3,5 yıllık çalış-ması sonucunda yeni bir tür toprak bakterisi keşfedildi.
Ülkenin farklı yerlerinden alınan topraklar Amasya Üniversitesi Laboratuarlarında analiz edildi. Analizler sonucu Bolu Yeniçağa gölünden toplanmış olan toprakta yeni bir tür toprak bakterisi keşfedildi. Yeni türün adı Bolu’ya izafeten Streptomyces boluensis sp. nov. olarak belirlendi.
Yeni tür ile ilgili makale Archives of Microbiology adlı uluslararası dergide ya-yına kabul edilmiş, bu şekilde yeni tür dünya literatürüne kazandırılmış oldu. Bu çalışma Amasya üniversitesi BAP (Bilimsel araştırma projeleri) birimi tarafından da (FMB-BAP 15-0147) desteklendi.
Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Ensti-tüsü Biyoloji Anabilim Dalı’nda Dr. Öğretim Üyesi Önder İdil, “Biz 2014 ya da 2015 yılında Bolu Yeniçağ Gölünden örnekleme yaptık, bir çok yerden yaptık fakat Bolu Yeniçağ Gö-lündeki örneklemeleri hedef edinerek örnek-lerimizi buraya getirdik. Laboratuarlarımızda yaptığımız çalışmalar sonucunda yeni tür ol-duğunu düşündüğümüz türleri ayırt ettik ve bunun sonucunda 1 tane Bolu’ya ait yeni bir tür olduğunun keşfini yaptık tabi bu çalışma uzun sürüyor. Yaklaşık 3-3,5 yıl gerektiriyor. Sebebi bir sürü moleküler çalışmaları içeriyor. Tabi bunlar yabancı terimler ama tabi bunları burada izah etmek ve söylemek gerekiyor. daha sonra yeni bir tür olduğunun kanısına varıldığı zaman ona göre çalışmalar devam ediyor. Bunun sonucunda elde ettiğimiz verilerden bunun yeni bir tür ol-duğunu keşfettik ve bunu Bolu’dan buldu-ğumuz için ismini Bolu’ya addetmek istedik. Streptomyces boluensis diye isimlendirdik. Latincede çünkü isimlendirme kuralları vardır. Bu kurallar çerçevesinde bulduğumuz yörenin ismini verdik buna. Bu çalışmada ön-celikle Amasya Üniversitesi bize çok katkıda bulundu. Laboratuarların kurulumunda, bu aşamaya gelinmesinde, bu seviyeye ge-linmesinde, bu çalışmalar, ben bir biyo-logum, mikrobiyologum. Biyoloji alanındaki bir kişinin belki ulaşmak istediği noktalardan bir tanesi yeni bir tür keşfini dünyaya kazan-dırmaktır. Bu çalışmada Amasya Üniversitesinin yanında Bilimsel araştırma projeleri destek (BAP)’a bize yaptığı maddi destekten dolayı da teşekkür etmek istiyorum.
Aynı zamanda buradan bir yüksek lisans öğrencisi tez bitirdi. Bu alanda da Fen Bilimleri Enstitüsüne de tez kazandırmış olduk. Bir türün geçerli olabilmesi için dünya literatürüne kazandırılabilmesi için mutlaka uluslar arası bir dergide kabul edilmesi gerekmektedir. O kabul aşaması da bitti, bu yıl yayınlandı. Yayın sonunda türümüz dünya literatürüne kazandırılmış oldu.” Dedi.
Amasya Üniversitesi Laboratuarlarında bakteri ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı