Gündem

3600 EK GÖSTERGE DE EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ

Türk Sağlık- Sen Amasya Şube Başkanı Şemsettin Dümen, Başkanlar Kurulu Toplantısını, 07-09 Ekim 2022 tarihinde Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube Başkanları ve İl Temsil-cilerin katılımıyla gerçek-leştirdiklerini belirtti.
Gerçekleştirilen Toplantı ile ilgili olarak Başkan Dümen, “Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının mali ve özlük hakları ile ilgili yaşanan sıkın-tılar ve talepleri, hizmet kolumuzda bulunan tüm kurum ve kuruluşlarda yaşanan yönetim ve işleyiş problemleri, çalışma hayatında kamu çalışanlarını ilgilendiren meseleler ve Türkiye gündemi ile ilgili konular ele alınarak değerlen-dirilmiştir.
Başkanlar Kurulu toplantımızda ele alınan tüm konular ve bunlar hakkındaki görüşlerimiz maddeler halinde şöyledir; 1-Türk Sağlık-Sen Ege’de, Kıbrıs’ta, Suriye’de, Irak’ta Devletimize kirli tuzak-ların kurulmaya çalışıldığı her bir bölgede, terörün ülkemizi tehdit ettiği her bir coğrafya da ve ülkemizin çıkarlarının olduğu her alanda tarafı; her zaman ve şartta Türk Milleti ve Türk Devletinden yanadır.
2-Kamu çalışanlarının yaşadığı ekonomik sıkıntıların çözümü için refah payı ve ek zam uygulaması acilen hayata geçirilmelidir. Enflasyonun üzerinde ücret artışı tesis edilmeli, Vergide adalet sağlan-malı ve kamu çalışanlarının ekonomik haklarını iyileştirici adımlar bir an önce atılmalıdır.
3-3600 ek göstergede kapsam dışı bırakılan tüm kamu çalışanlarının mağduriyetleri gerekli yasal düzenlemeler yapılarak çözüme kavuş-turulmalıdır.
Kamu şefleri, genel idari hizmetler ve teknik hizmetler sınıfında görev alan tüm çalı-şanlar için TBMM ve Çalışma Bakanlığı nezdinde çalışmalar titizlikle sürdürülecektir
4-Kamuda, ismi her ne olursa olsun kadrolu istihdam dışındaki tüm ucube modeller terk edilmelidir. 35 farklı istihdam modeli ile kamuda çalışma barışı tesisi, hakların adil bir şekilde teslimi mümkün değildir. Ucube istihdam modellerin nedeniyle yaşanan tüm mağduriyetlerin sonlanması için tüm çalışanlar kadrolu olmalıdır. Kamu Dışı Aile Sağlığı Çalışanları ile vekil ebe hemşirelerde kadroya alınmalıdır. Ayrıca hizmetli arkadaşlarımız, yıllardır bekledikleri ve hak ettikleri memurluk kadrosuna kavuşturulmalıdırlar.
5-Kamu çalışanları için geçmiş yıllarda verilen promosyon ücretlerinin ekonomik gelişmeler ve yeni anlaşmalar değerlendirildiğinde çok küçük meblağlarda kaldığı net bir şekilde ortadadır. Beklentilerin oldukça yükseldiği promosyon ödemelerinde çalışanların ekonomilerine katkı sağlayacak ölçüde bir ücretin hayata geçmesi için geçmiş anlaşmaların tamamı kurumlar tarafından ya revize edilmeli ya da iptal edilerek yeni bir ihale süreci başlatılmalıdır. Kamu idaresinde tüm gücüyle bu konuda inisiyatif almalıdır.
6-Sağlık Bakanlığı ve kamu üniversitelerine bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tüm sağlık çalışanları için taban ve teşvik ödemeleri hayata geçmiştir. Eczacı, Psikolog, Diyetisyen, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Sağlık Teknikerleri ve Teknisyen-lerimiz, Genel İdari, Teknik ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan tüm kamu çalışanlarımızın beklentilerini karşılamaktan çok uzak kalmıştır. Adil ve hakkaniyetli bir ödeme için taban ve teşvik ek ödemeleri mutlaka revize edilmelidir. Bu düzenlemeleri hayata geçiren yönetmelikte mağduriyete neden olan tüm düzenlemelere karşı sendikamız tarafından dava açılmıştır. Hukuki sürecin yanı sıra Sağlık Bakanlığı ile başvuru ve görüşmelerle de diyalog süreci yürütülecek çalışanların mağduriyetlerinin sonlanması için tüm platformlarda mücadele kararlılıkla devam ettirilecektir. Aile hekimliği çalışanları içinde destek ve diğer ödemelerle ilgili aynı süreçler yürütülmekte, aynı mücadele verilmektedir. Adli Tıp Kurumu çalışanları içinde makul ve adaletli bir taban ve teşvik ek ödemesi içeren ek ödeme yönetmeliği yeniden düzenlenerek hayata geçirilmelidir. Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı, Hudut Sahilleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Tıbbı Cihaz ve İlaç Kurumu (hekim ve eczacılar dışındaki personel) çalışanlarının ve araştırmacıların ek ödeme maruz kaldıkları haksızlıklar giderilmeli, 1. basamak ve 112 çalışanlarının teşvik ödemelerde yaşadıkları mağduriyetlerde bir an önce çözülmelidir.
7-Ek ödemelerle sağlık çalışanlarının ücretlerini 5 parçaya bölerek arzu edilen ücret politikasının hayata geçmesi imkansızdır. Bu nedenle uzun süredir kararlılıkla vurguladığımız “ TEK KALEM MAAŞ” önerimiz ile tüm ödemelerin emekliliğe yansıyacak bir şekilde hayata geçmesi çözüm için uygulanacak tek ücret politikasıdır. Bunu ısrarla savunmaya ve dile getirmeye devam edeceğiz.
8-Sağlıkta şiddet çözülmesi gereken acil bir meseledir. Türk Sağlık-Sen olarak uzun bir süredir dile getirdiğimiz sağlık kurum ve kuruluşlarının sıfır toleranslı alan olarak ilan edilmesi, şiddet uygulayanlara kamu sağlık hizmetlerinin acil haller dışında belirli bir süre için ücretli olması, tutuklu yargılamanın sosyal medya baskısı olmadan istisnasız olarak uygulanmasını istiyoruz.
9-Üniversite hastanelerinde görev yapan çalışanların en temel hakları olan tayin ve becayiş konularında mutlaka YÖK tarafından Atama ve Nakil Yönetmeliği çıkarılmalı, Çalışanlar üniversite idarelerinin muvafakat keyfinden kurtarılmalıdır.
10-Tüm zorluklara rağmen kesintisiz bir kamu hizmeti yürüten sosyal hizmet çalışanlarımızın ısrarla görmezden gelinmesi, devletin şefkat eli bu çalışanların haklarında bir türlü beklenen iyileştirmelerin yapılmaması kabul edilemezdir. Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı Söz konusu çalışanlar ile ilgili kapsamlı bir çalışma yapılarak mali ve özlük haklarında düzenlemeler yapılmalıdır.
Geride bıraktığımız şanlı 30 yılımızda her zaman ve şartta çalışanların yanında, onların hak davasının peşinde olduğumuz açıktır. Yukarıda sıraladığımız tüm meseleler konusunda çözümün adresi Türk Sağlık-Sen’dir. Mutlu Çalışan Mutlu Türkiye idealimizi hakim kılmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.
Cumhuriyetimizin 100 yılında, Milli kimliğinin her anlamıyla vücut bulduğu sendikamızı layık olduğu yere zirveye çıkartarak yetkiyi alacağımıza inancımız tamdır. Tüm Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını hak davamızda ve büyük ailemizde bir arada ol-maya çağırıyor, Başkanlar Kurulu toplantısında alınan ka-rarlar hakkında her türlü meşru mücadelenin kararlıkla verile-ceğini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz’ ifadelerini belirtti

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.