Son Dakika

55 Yetim Yavrumuza Bayramlık Hediye Ettik

55 Yetim Yavrumuza Bayramlık Hediye Ettik

Amasya’da düzenli olarak desteklenen 55 yetime bayramlık giydirerek çocukları sevin-dirdi. Amasya İHH Yetim Sorumlusu Alperen Karaca, ramazan ayında yetimlere yönelik yaptıkları faaliyetlere ilişkin şu açıklama-larda bulundu.
Dünyada 400 Milyon Yetim Var
Karaca, “Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada 153 milyon yetimin var olduğu biliniyor. Gayri resmi rakamlara göre bu sayı 400 milyon. Ailelerini kaybeden, sahipsiz ve korumasız kalan yetimlerin çoğu İslam coğ-rafyası üzerinde bulunuyor.
İnsan kaçakçılığı, çocuk askerliği, çocuk işçiliği, organ mafyası, madde bağımlılığı, suç örgütleri, fuhuş ve dilenci şebekeleri bu korumasız çocukların karşılaşabileceği teh-ditlerden bazıları. Kötü amaçlı kuruluşlar ise sahipsiz kalan milyonlarca yetim çocuğa Müslüman ülkelerde bile ulaşıp onları kendi çıkarları için kullanıyor.
İHH olarak onlarca ülkedeki yüz binlerce yetime sahip çıkmaya gayret ediyoruz. Büyü-yüp kendi ayakları üzerinde duruncaya kadar yetimlere destek olmak; barınmadan sağlığa, eğitimden gıdaya her türlü ihtiyaçlarını karşı-lamak için durmaksızın çalışıyoruz. İstiyoruz ki kendi topraklarında, kültürlerinden kop-madan, yakınlarının yanında kimseye muh-taç olmadan yaşasınlar. Ebeveynlerini kay-betmiş ve akrabaları yanında yaşamaları mümkün olmayan yetimler için kendilerini aile ortamında hissedecekleri yetimhaneler inşa ediyoruz.
Dört bir yandaki 50 ülkede ve Türkiye’de 77 şehirde bulunan 110 bini aşkın yetim ço-cuğun her ay düzenli bakımını üstleniyor; eğitim, sağlık, gıda, barınma gibi konularda onlara destek veriyoruz. Her yıl ise 120 ülke-deki 800 bin yetime dönemsel yardım ulaş-tırıyoruz.
İslam inancına göre yetimler bizlere Allah’ın bir emanetidir.
Bizler Amasya İHH olarak gerek dünyada gerekse de Amasya’ da bulunan yetim, muh-taç ailelerimize sahip çıkmaya, onların dert-lerine ortak olmaya gayret gösteriyoruz.
55 Yetim Yavrumuza Bayramlık Hediye Et-tik
Rabbimize hamd olsun 8 yıldır Amasya’da yetim ailelerimizle çeşitli etkinlikler düzen-liyoruz. Ancak yaklaşık iki yıldır tüm dünyayı kuşatan koronavirüs salgınından dolayı çocuklarımızın dışarı çıkamaması nedeniyle faaliyetlerimizi önceki yıllarda yaptığımız gibi yapamadık.
Bu yıl 15 Ramazan Dünya Yetimler Gü-nünde çocuklarımızı bir nebze sevindirmek için 35 yetim yavrumuza iftar paketi ve hedi-yelerini evlerini ziyaret ederek teslim ettik. Yine her yıl olduğu gibi bu yıl da Amasya’da ikamet eden 55 yetim ve muhtaç yavrumuza bayramlık hediye ettik. Yaptığımız çalışmalar neticesinde yetim yavrularımızdan ve anne-lerinden dualar almak, onları sevindirmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu çalış-malardaki amacımız yetimleri sevindirmek. Bu yardım çalışmalarımızda maddi ve ma-nevi destek veren herkese teşekkür edi-yoruz.
Bir yetimin duasında ve gönlünde olmak istemez misiniz
İHH yetim destekleme sistemi kap-samında sizler de bir yetimin gönlüne ve dua-sına girerek Türkiye’deki veya dünyanın her-hangi bir yerindeki yetime bakarak sevin-direbilirsiniz.
Başta Türkiye’de ve dünyanın farklı yer-lerinde yetim kardeşlerimiz için zekâtlarınızı, fitrelerinizi, sadakalarınızı İHH’nın iyilik hare-ketine katabilir ve Ramazan boyunca gerçek-leştireceğimiz kampanyalara destek olabilir-siniz. Dernek Adresimiz: Akbilek Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 19. İletişim: 0 (551) 960 28 70.” Diye konuştu.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı