Resmi İlanlar

T.C.
AMASYA İCRA DAİRESİ

2019/636 TLMT..
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : (Gayrimenkullerin geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporu ile açıklanmıştır.)
1 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleri: Tapuda Amasya İli, Merkez İlçe,Şamlar Mahallesi, 1080 Ada, 2 Parsel, 10/116 arsa paylı, 3. kat, 9 nolu bağımsız bölüm nolu Mesken vasıflı taşınmazın tamamı. Adresi :Bahçeleriçi Mah. Yeniçeri Cd. Can Apartmanı no:4/9 Merkez Amasya’dır. Taşınmaza ulaşım için bölgenin önemli ulaşım arterlerinden Zübeyde Hanım Bulvarından Amasya İl Özel İdaresi önünden güney istikametinde yaklaşık 690 m. ilerlenir ve sola Yeniçeri Caddesine dönülür ve güneydoğu istikametinde yaklaşık 45 m. gidildikten sonrataşınmazın yer aldığı ana gayrimenkule ulaşılır. Eski yerleşimolan bir bölge içerisinde yer almaktadır. Bölge yapılaşma karakteristiğini 4/5 katlı ticaret üstü konut tipi yapılar oluşturmaktadır. Taşınmazın yakın çevresindeBüyükağa Medresesi , Saraydüzü Kışla Binası , Şamlar Ayaz Ağa Camii, Ziyapaşa İlköğretim Okulu yer almaktadır. Amasya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşivinde taşınmaza ait 31/10/1996 tarih 96/139 sayılı yeniyapı ruhsat belgesi görülmüştür. Yapı kullanım izin belgesi bulunmamaktadır. Yapı ruhsatı belgesi10 adet mesken için 1575 m2 kapalı kullanım alanı için verilmiştir. Satışa konu taşınmazın bulunduğu ana gayrimenkul 646,00m2 yüzölçümlü 1080 ada 2 parsel üzerine inşaa edilmiş olup, lll-A yapısınıfında, ayrık nizamda, 2 bodrum+ zemin+4 normal kat olarak proje ve inşa edilmiştir, toplam 12 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Bina girişi mimari projesindeve mahallinde 1. Bodrum kat seviyesinden Yeniçeri Caddesinden sağlanmaktadır. Ortak kullanım alanları kat sahanlıkları ve merdiven basamakları mermer kaplama olup, merdiven korkulukları demir doğramadır. Bina giriş kapısı camlıdemir doğramadır, binada asansör bulunmaktadır. Dış cephesi akrilik esaslı dış cephe boyası ile boyalı , çatısı ise ahşap üzeri kiremit örtülüdür. Satışa konu taşınmaz yerinde 3.kat 9 nolu bağımsız bölüm mesken nitelikli olup anagayrimenkulün1.Bodrum katındankuzey cepheden Yeniçeri Caddesinden sağlanan bina girişine göre arka, ön ve sağ yan cephede kuzey, batı ve güney cephede yer almaktadır. Onaylı mimarı projesine göre net:108,00 m2, brüt:121,00 m2 kullanım alanına sahip olup, 1 salon, mutfak, 3 oda, hol, antre, banyo, wc ve 2 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Zeminleri; salon, odalarda laminat parke ve mutfakta, antrede holde ve ıslak hacimlerde seramik kaplamadır. Duvarları odalarda, salon, mutfakta, antrede plastik boyalı ıslak hacimlerde fayans kaplamadır. Mesken giriş kapısı çelik kapıdır. Daire iç mekan kapıları ahşap ve pencereleri pvc doğramadır. Mutfak dolabı, kombi ve kalorifer petekleri takılıdır. Isınma sistemi bireysel doğalgaz kombiyle sağlanmaktadır. İMAR DURUMU: Amasya Belediyesi İmar ve Şehircilik İl Müdürlüğünün imar durumu belgesine göre Parselasyon ve İmar durumunun aynısıdır. Gayrimenkul 1/1000 ölçekli uygulama imar planındakonut alanında kalmakta olup, inşaat nizamı ayrık nizam beş (A-5) kattır.
Kıymeti 240.000,00 TL KDV Oranı %1
Kaydındaki Şerhler Yönetim Planı-18/02/2000 tarhil şerh ve tapu kaydındaki gibi .
1. Satış Günü 01/06/2021 günü 10:30 – 10:35 arası
2. Satış Günü 01/07/2021 günü 10:30 – 10:35 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu – Adalet Sarayı 1.Bodrum Kat MERKEZ / AMASYA
2 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleri : TapudaAmasya İli, Merkez İlçe, Kapıkaya Köyü, 110 Ada, 1 Parsel, 10/80 arsa paylı, Zemin Kat, 4 Bağımsız Bölüm nolu Ranza Katlı Dükkan vasıflı taşınmazın tamamı. ADRESİ:Amasya İli Merkez İlçesi Küçük Sanayi sitesi’dir. Kentsel alt yapı (yol, su , kanalizasyon, elektrik, telefon doğalgaz vs.) hizmetlerinden yararlanabilecek konumda ( doğal gaz bağlantısı yapılmamıştır )ve Amasya Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde kalmaktadır. Parsel üzerinde keşif günü itibariyle tek katlı bitişik nizamda yapılmış betonarme bina bulunmaktadır. Ranza katlı dükkan ve araç tamir atölyesi kullanım amaçlı yapının zeminleri beton kaplama, ıslak hacimler fayans kaplıdır. Tavan ve duvarları sıvalı ve boyalıdır. Kapıları ve pencereleri metal doğramalıdır. Dükkanın bulunduğu bina yaklaşık 15-20 yıllıktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan 2019 yılı yapı yaklaşık birim maliyet tebliğine göre yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı II/C sınıfı yapı grubunda yer almaktadır. İnşaat takip kartından anlaşılacağı üzere dükkan olarak kullanılan taşınmaz toplamda yaklaşık 200, 00 m2 zemin kat, 50 m2 ranza kat olmak üzere toplamda 250,00 m2 alana sahiptir. Taşınmaz kiracı tarafından kullanılmaktadır.Özellikleri yukarıda belirtilen bitişik nizamda yapılmış tek katlı betonarme yapının zemin katında yer almaktadır. 4 bağımsız bölüm numaralı taşınmaz araç tamir atölyesi amaçlı kullanılmaktadır.İMAR DURUMU:Amasya Belediye Başkanlığından alınan bilgiye göre; parselasyon ve imar durumunun aynısıdır. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde Küçük Sanayi sitesi alanında kalmaktadır. E:1,00 Hmax:7.50 m’dir.
Kıymeti 250.000,00 TL KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler : BEYAN: *Yönetim Planı-14/06/2002, *Yenilemeye Tabidir, *Mimari projesi üzerinde bağımsız bölüm numarası değiştirilmiştir-13/07/2016 Tarih 8644 Yevmiyeli şerh. Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü 01/06/2021 günü 11:00 – 11:05 arası
2. Satış Günü 01/07/2021 günü 11:00 – 11:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu – Adalet Sarayı 1.Bodrum Kat MERKEZ / AMASYA
3 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleri : TapudaAmasya İli, Merkez İlçe, Dadıkavakçayırı Köyü 117 Ada, 1 Parsel, 10/20 arsa paylı, Zemin Kat. 1 bağımsız bölüm nolu , Ranza Katlı Dükkan vasıflı taşınmazın tamamı. ADRESİ: Dadıkavakçayırı Köyü Günbatımı Sok. Küçük Sanayi Sitesi 18.Blok, dış kapı no: 2/A, Zemin Kat, Merkez/AMASYA’dır. Taşınmaza ulaşım için bölgenin önemli ulaşım arterlerinden Tokat-Amasya yolu üzerinde yer alan Küçük Saniyi Sitesinin girişinden yaklaşık olarak 100 m gidildikten sonra sağ koldan sağ dönülerek yaklaşık 100 m sonrataşınmazın yer aldığı ana gayrimenkule ulaşılır. Ulaşım imkanı kolay olan bir bölgededir. Yapılaşması devam eden ve yapılaşma şekli 1-2 katlı binalar ve sanayi yapıları şeklindedir. Taşınmaz İl merkezinin güney batısında kalan küçük sanayi sitesi içerisinde yer almaktadır. Taşınmazın etrafında benzer vasıfta taşınmazlar Sanayi Cami, Ptt Sanayi Şubesi yer almaktadır. Amasya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün dosyaya eklediği evraklarda taşınmaza ait 13.04.2004 tarih 2004/87 nolu yapı ruhsatı ve taşınmaza ait 04. 02. 2008 tarih 59 sayılı yapı kullanım izin belgesi olduğu görülmektedir. Taşınmaz 117 ada 1 parsel 1. 398, 85 m2 yüz ölçümüne sahip parsel üzerinde konumlu olup toplam 2 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Yapı sınıfı ve grubu III /A ‘dır. 10.09.2012 tarihli kat mülkiyetine esas onaylı mimarı proje ile plan tertipi ve alan olarak uyumsuzdur. Taşınmaz dükkan niteliğinde olup mimari projesine göre zemin kat 300m2,asma kat:50 m2 olmak üzeretoplam 350 m2 kullanım alanlıdır. Taşınmaz onaylı mimarı projesine aykırı olarak parsel ön cephesine yaklaşık 180 m2 ‘lik yapı inşaa edilerek kullanım alanına dahil edilmiştir. Konu taşınmaz toplamda yaklaşık 530 m2 kapalı kullanım alanlı hale gelmiştir. Basit tadilatla projesine uygun hale getirilebilir. Satışa konu ranza katlı dükkanın zeminleri şap beton , duvarları kireç badanalı çatısı çelik konstrüksiyon üzeri saç levha kaplıdır. Kapı ve pencereli demir doğramadır. Belediye alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Yapı kullanım izin belgesi mevcuttur. İMAR DURUMU: Amasya Belediyesi İmar ve Şehircilik İl Müdürlüğünün imar durumu belgesine göre; parselasyon ve imar durumunun aynısıdır. Gayrimenkul 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planında küçük sanayi sitesi alanında kalmakta olup, inşaat nizamı E=1.00 Hmax =7.50 m’dir. Küçük Sanayi Sitesi alanlarında küçük ölçekte sanayi işletmelerinin yer aldığı daha çok doğrudan kentliğe yönelik hizmet üreten 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve ilgili yönetmeliğine uygun olarak çevre ve sağlık koşulları açısından ayrılmaları ve gruplaşmaları gerekli görülen iş ünitelerinin yer aldığı alandır. Küçük Sanayi sitelerinde toplam inşaat alan kat sayısı E=1.00 asma katlı yapılması halinde maksimum yapı yüksekliği Hmax = 7.50 m’dir. Asma kat inşa emsaline dahildir.
Kıymeti 550.000,00 TL KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Yönetim Planı:01/11/2012 ve Tapu Kaydındaki diğer şerhlerle
1. Satış Günü 01/06/2021 günü 11:30 – 11:35 arası
2. Satış Günü 01/07/2021 günü 11:30 – 11:35 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu – Adalet Sarayı 1.Bodrum Kat MERKEZ / AMASYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/636 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/03/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Göz Atın
Kapalı