Gündem

69. DÖNEM PANCAR ALIM KAMPANYASI AMASYA’MIZA HAYIRLI OLSUN”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya Şeker Fabrikası 69. Dönem Pancar Alım Kam-panyası Açılış Programı’na katıldı.
Amasya Şeker Fabrikası bahçesinde gerçekleşen progra-ma Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil, Hasan Çilez ve Mustafa Tuncer, protokol üyeleri, siyasi partilerin temsil-cileri, fabrika çalışanları ve çiftçiler katıldı.
Vali Mustafa Masatlı ise konuşmasında şunları kaydetti: “Amasya Suluova Şeker Fabri-kamızın 69. Pancar Alım Kam-panyası açılışında sizlerle bera-ber olmaktan memnuniyet duy-maktayım. Amasya ekonomisi tarım başta olmak üzere, sanayi ve turizm ekseninde yoğunlaş-maktadır. Amasya ayrıca tarımsal hasıla bakımından Türkiye ortalamasının üzerinde bir gelire sahiptir. (Ülkemiz genelin-de Kenevir Tohumu ve Hünnap üreti-minde 1’inci, Şeker Pancarı Tohumu ve Amasya Elmasında 2’nci, Kuru Soğanda 3’üncü, Bamya ve Salatalıkta ise 5’inci sırada yer almaktayız.
Tarımsal faaliyet-lerin ilimizde yoğun şekilde gerçekleşmesinde hiç şüphesiz Şeker Fabrikamızın ve ona bağlı olarak oluşan farklı sektörlerin büyük payı vardır. Fabrikamızın temeli 1953 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Celal BAYAR ile Başbakanı Adnan Menderes tarafından atılmıştır.
1950 ile 1960 yıllar arasında gerçekleşen büyük kalkınma hamlesinin bir parçası olan Fabri-kamız, Suluova’nın ilçe olma-sında ve bölgemizin gelişmesin-de büyük pay sahibi olmuştur.
Bu vesileyle bu büyük eseri bizlere kazandıran ve geç-tiğimiz 17 Eylül günü 61. vefat yıldönü-mü olan merhum Başbakan Ad-nan Menderes ile Merhum Ba-kanlar Fatin Rüştü Zorlu ile Ha-san Polatkan bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ülkemizi kalkındırmak ve bu millete hizmet etmek için yıllarca mücadele eden o güzel insanların yaptıkları eserler burada dimdik ayakta durmakta ve hatıraları da daima gönüllerde yaşamaktadır. Onları adalet ve vicdan yoksunu mahkemelerde yargılayanlar ise bu millet tarafından daima nefretle anılmaya mahkûmdurlar.
Geldiğimiz noktada o gün-lerde başlayan hizmetler, son 19 yılda Sayın Cumhurbaşkanımı-zın liderliğindeki hükümetler döneminde tamamlanmış ve Ülkemiz büyük bir değişim ve gelişim sürecine girmiştir.
Eğitim, sağlık, ulaştırma, savunma sanayi ve diğer alan-larda olduğu gibi tarım ve hayvancılık alanında da bu dö-nemde onlarca kalem destek hayata geçirilerek çiftçilerimize ulaştırılmıştır.
Bizlerde bu desteklere ilave olarak bazı çalışmalar yürütmek-teyiz.
İl Özel İdaremizce 2021 yılında tarımsal sulama yatırım-larımızı bir önceki yıla göre yak-laşık 15 kat arttırarak 46 milyon TL’ye çıkarıp, 26 bin dekar tarım arazisini basınçlı sulamaya aç-mıştık.
2022 yılında da aynı hızla 54 milyon TL’lik bir yatırımla 21 bin dekarlık bir alanı suyla buluşturuyoruz.
Yani sadece son 2 yılda tarımsal sulamaya 100 milyon TL’yi aşkın bütçe ayırmış durumdayız.
Sulama yatırımlarındaki bu artış ürün rekoltemize ve üreticilerimizin gelirlerine olumlu katkılar sağlamaya başlamıştır.
Sulama yatırımlarına paralel olarak son iki yılda; 135.000 dekarlık Yağlık Ayçiçeği %75 hibe destekli olmak üzere üreticilerimize teslim edilmiştir. İlimizdeki Yağlık Ayçiçeği ekilişindeki artış, Ülkemizin yemeklik yağ üretimine de katkı sunmuştur.
Şuan da Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB’mizin genişleme çalışmaları da başarıyla tamamlanmış ve yaklaşık 41 milyon TL yatırım bedeli olan altyapı projesi ihale aşamasına gelmiştir.
Suluova TDİB OSB ilave alan ile birlikte toplam 152,5 hektar alan üzerinde, toplam kapasitesini 2 katına, yani yaklaşık 20.000 büyükbaş hayvana çıkaracaktır.
Hali hazırda Ülkemizin en büyüğü olan TDİB OSB’miz, genişleme alanının faaliyete geçmesiyle Avrupa’nın en büyüklerinden biri olacaktır. TDBİ OSB’miz ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından, yurtiçi ve yurtdışında model OSB olarak gösterilmektedir. Bundan sonraki süreçte de Suluova’mıza ve Amasya’mıza katma değer sağlayacak çalışmalara gayretle devam edeceğiz.
Bu düşüncelerle, 69. Pancar Alım Kampanyasında da Şeker Fabrikamızın en verimli şekilde çalışarak, başta çiftçilerimiz olmak üzere, İlçemize ve İlimize katma değer sağlayacağına yürekten inanıyor, bu kampanya döneminin üreticilerimize, işçi-lerimize ve İlimize hayırlar ve bereketler getirmesini temenni ediyorum.”
Konuşmaların ardından fabrikaya ilk pancarı teslim eden üreticilerimize Vali Mustafa Masatlı ve protokol üyeleri tara-fından çeşitli hediyeler verilerek, yeni sezonun hayırlı ve bereketli olması için dua edildi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.