Son Dakika

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN

Atatürkçü Düşünce Derneği Amasya Şube Başkanı Cihan Sancak 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla bir mesaj ya-yımladı.
Doğanın bizden kopardığı bir gerçek ile yan yana, iç içe yaşı-yoruz. Mart ayı bütün canlılar için adeta yeniden var olmanın ve direnişin simgesidir.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün anlamı ise; güzel günlerin geleceğini muştulayan gündür. O gün emekçi kadınlar kendi elleri ile dünyayı yarattıklarını ve değiştireceklerini bilin-ce çıkardıkları gündür.
8 Mart birlik, dayanışma günüdür. 8 Mart tarihinde kavga ile kazanılmış hakların günüdür. O gün kadınlar bir kere daha mey-danlarda, çalışma alanlarında, evlerinde kadın olduklarını ve kadın olmaktan da övünç duyulması gerektiğini bilirler, çünkü onlar yaşamın baharıdırlar ve onlarsız ne yaz olur, ne de kış.
8 Mart emekçi kadınlar gününde de dünyamız yaşamış olduğu ekonomik siyasal krizden kurtulamadı, aslında ya-şanan kriz sermayeye aittir ve sermayenin hareket alanın daral-ması ile ilgilidir. Dünya küçülmektedir, kavga daha da evren-selleşmektedir.
Kadınlar, bugün Pakistan’da da, İran’da da yalnız değildir. Recm cezasının uygulandığı İran’da kadınların mücadelesi sonucu recm edilecek kadın yaşama tutulmuştur, yaşamaktadır.
Ülkemiz topraklarında, son yıllarda artan emekçi kadınların çalışma hayatından uzaklaştırılması süreci devam etmektedir. Eşit işe eşit ücret hala alınmamaktadır, annelik hakları ve çocukların bakım süreleri hala tartışmalıdır. Çalışma yaşamı içinde kadın erkeklere göre daha düşük ücret ve daha az çalışma alanına sahiptir. Bulundukları ve buldukları çalışma yaşamı içinde de taciz ve tecavüz tehdidi ile her an yüz yüze gelebilirler. Hatta bir çok kadın işinden olmamak, evine götüreceği bir dilim ek-meği kaybetmemek için boyun eğmekte, sessiz kalmaktadır. Merdiven altı üretimlerde, kaçak eleman çalıştırmada kadın eme-ği, çocuk emeği daha çok sömürülmekte ve onlara sessiz kalmaları konusunda baskı uygulanmaktadır.
Kadın cinayetlerinde artış gözler önündedir, nasıl oluyor da bu çağda kadın cinayetleri artmaktadır? Aile meclisleri oturup kızlarını, kadını öldürme emri alabilmektedir? Aile hukuku toplum hukukundan üstün müdür? Evrensel haklar, kazanılmış haklar artık yok mudur? Kadın peçe altında, türban içinde sessiz kalması mı istenmektedir, kadın yaşamdan mı çıkarıl-maktadır?
Kadın mücadelesi, bugün sorunlarının üzerine yeni sorunlar eklenmiş olarak dayanışmanın, birliğin daha da önem kazan-dığı süreci yaşamaktadır.
Kadın, bir reklam aracı, bir süs eşyası konumunda dolaştırılan bir nesne olmak yerine, özne olmak ve o özneyi kadın kimliği ile yaşamak mücadelesinde, özgür olmanın tek koşulu olan emeğine sahip olmak ve çalışmak zorunda olduğunu bilmektedir.
Kadın çalışma yaşamına katıldıkça ve eşit işe eşit ücret aldıkça ve eşit haklar sağlandıkça özgür olacaktır.
Kadın olmanın getirmiş olduğu pozitif ayrımcılık, çalışma hayatı içinde evrensel hukuk kuralları içinde yerini almalıdır.
Kadın emekçidir; işsiz olsa da emekçidir, evinde otursa da emekçidir. Kadının emeği ile dünya güzel günlere kavuşacaktır. Kadın emeği, dünyayı daha da güzel kılacaktır.8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ.”dedi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.