Resmi İlanlar

Sayın Üye;

 

            Birliğimizin 2019-2020 yılları olağan genel kurulu 03 Ağustos 2021 tarihinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Saat 10,00 da aşağıdaki adreste yapılacaktır.

Toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde aynı yer ve saatte 14 Ağustos 2021 tarihinde yapılacaktır.

Gereğini arz ederim.

 

Haşim HATİBOĞULLARI

Yönetim Kurulu Başkanı

Amasya İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği

 

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış, yoklama ve yeter sayının bakanlık temsilcileri tarafından tespiti
 2. Yönetim kurulu başkanının toplantı açış konuşması ve genel kurul divanının oluşturulması, saygı duruşu
 3. Toplantı tutanağı ile sunulan belgeleri ortaklar adına imzalamak için genel kurul divanına yetki verilmesi
 4. 2019-2020 Yılları Yönetim Kurulu, denetim kurulu faaliyet raporu, bilanço ve gelir gider hesaplarının okunması, incelenmesi ve görüşülmesi.
 5. Yönetim kurulu, denetim kurulu ve 2019-2020 hesaplarının ayrı ayrı ibrası
 6. Personel işlemleri, büro kiralanması ile taşınır ve taşınmaz mal alım ve satımının görüşülmesi
 7. Yıllık ıslah bedelinin (Soy kütüğü Hizmet Bedelinin) genel kurulca tespiti, Yıllık ıslah bedelinin (soy kütüğü Hizmet Bedelinin) ödeme şeklinin belirlenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi.
 8. Üye giriş aidatı ve Yıllık üyelik aidatlarının belirlenmesi ve aidatlarını ödemeyen üyeler hakkında yapılacak işlemlerin görüşülmesi
 9. Üyelikten çıkan, çıkarılan, devreden, tüzük şartlarını kaybeden ve ölen ortakların durumlarının görüşülmesi bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi.
 10. Birlik aracılığı ile pazarlanan ürünlerin satış bedelinin binde 2’sini aşmamak üzere kesilecek hizmet payının tespit edilmesi
 11. Hayvancılıkla ilgili kamu tarafından dağıtılacak tüm teşvik ve desteklemelerin birlik aracılığı ile hazırlanması, dağıtılması ve gelen teşvik ve desteklemelerden üyelerimizin birliğe olan borçlarının (cari hesaplarının) kesilerek ödenmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi.
 12. Birlikçe ihtiyaç duyulması halinde bankalardan, ortaklardan ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden alınacak kredi, borç ve bağış alınmasının görüşülmesi.
 13. Birlikçe uygulanacak Avrupa birliği projelerinin ve diğer uygulama projelerinin görüşülmesi ve yönetim kuruluna bu projelerin yürütme yetkisinin verilmesi.
 14. Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yolluk, ücret, huzur hakkı miktarlarının tespiti.
 15. 2021-2022 yıllarına ait çalışma programı ve tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi ve tatbiki konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi.
 16. Harcama kalemleri arasında birbirine devir yapma yetkisinin görüşülüp karara bağlanması.
 17. Dilek ve kapanış

 

 1. Toplantı 2.Toplantı

Toplantı Tarih: 03.08.2021                                                14.08.2021

Toplantı Yeri:  Rehberlik Araştırma Merkezi                      Rehberlik Araştırma Merkezi

Mehmet Varinli Cad. N: 3                                                 Mehmet Varinli Cad. No: 3

AMASYA                                                                        AMASYA

Toplantı Saati: 10,00                                                   Toplantı Saati: 10,00

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın

Kapalı
Kapalı