Son Dakika

AHMET KURT, DÜNYA SOSYAL HİZMETLER GÜNÜNÜ KUTLADI

AHMET KURT, DÜNYA SOSYAL HİZMETLER GÜNÜNÜ KUTLADI

Amasya Sosyal Hizmet Uz-manları Derneği Şube Başkanı Ahmet KURT; “Dünya Sosyal Hizmet Günü Kutlu Olsun” dedi.
Ahmet Kurt açıklamasında; “Birleşmiş Milletler tarafından 2000 yılında yayımlanan ‘Milen-yum Kalkınma Hedefleri’ ve 2015 yılında yayınlanan ‘sürdürü-lebilir kalkınma hedefleri’ sosyal hizmet mesleğinin uygulama alanlarını yakından ilgilen-dirmektedir.
Bu kapsamda Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Fe-derasyonu, Uluslararası Sosyal
Hizmet Okulları Birliği ve Uluslararası Sosyal Refah Konseyi bir uygulama stratejisi olarak ‘Sosyal Hizmet ve Sosyal Kalkınma İçin Global Ajanda: Eylem Taahhüdü’ ilan etmiştir. Bu strateji sosyal hizmet uz-manları arasında küresel bir ağın kurulmasını, sosyal hizmetlerde ve sosyal kalkınmada olumlu sonuçların teşvik edilmesinde çalışmaların yapılmasını içermektedir.
Birleşmiş Milletler her yıl Mart ayının üçüncü Salı gününün ‘Dünya Sosyal Hizmet Günü’ olarak çeşitli temalar ekseninde kullanacağına karar vermiş, 16 Mart 2021 Salı günü Dünya Sosyal Hizmet Gününün teması ‘Ubuntu: Ben, Biz Olduğumuzda Benim! Toplumsal Dayanış-manın ve Küresel Bağlılığın Güçlendirilmesi’ olarak belirlemiştir.
Sosyal Dayanışmayı ve Bağlılığı Güçlendirme Teması ile ön plana çıkan’ Ubuntu’ kelimesi Güney Afrika’nın yerli halklarından geliyor ve şöyle açıklanıyor: ‘Ubuntuya inanan bir insan diğer insanlara ayırt etmeksizin açıktır, kimseyi ötekileştirme, insanlara olumlu yaklaşır, ken-disinden daha yetenekli ve başarılı insanları bir tehdit olarak algılamaz. Çünkü insanlık aile-nin bir bütünün parçası olduğunu bilmekten gelen bir özgüveni vardır ve başka insanlar aşağılandığını, küçük düştüğünde, zulme uğradığında, dezavantajlı hale geldiğinde ya da ezildiğinde kendini aşağılanmış hisseder.’ Ubuntu dayanışma ihtiyacına değiniyor ve aynı zamanda yerel bilgi ve bilgeliği vurguluyor. “Ben, ben olduğum için sen, sensin” sloganı üzerinden şekil alan kavram felsefi anlamda “tüm insanlığı birbirine bağlayan evrensel bir paylaşım bağına olan inanç” anlamı da taşıyor.
Sosyal Hizmet Uzmanı: birey, grup, aile ve toplumun sorunlarını çözme lerine yardımcı ol-mak ve bu sorunlar ile baş etme kapasitelerini artırarak bireylerin işlevselliğini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktadır. Sosyal Hizmet Uzmanının sorunları tespit etmede ve çözüm yollarını geliştirmede kuramsal bilgi kadar bu bilgisini alanda uygulayabilme yeterliliğini geliştirmesi oldukça önemlidir. Sosyal Hizmet Uzmanı olarak meslek icra edecek olan kişi-lerin yüz yüze eğitim ile kuramsal bilgi kazanarak ve sorun yaşayan bireyleri yaşadıkları ortamda görüp inceleyerek gerekli mesleki yeterliliğe sahip olması gerekmektedir. Bu yeter-liliği de uzaktan (açık öğretim) sosyal hizmet eğitimi ile elde etmesi mümkün görün-memektedir.
Sosyal Hizmet mesleğinin malzemesi insandır, hata yapma lüksü yoktur, mesleğin uzak-tan eğitim ile yapılması mümkün değildir.
Bir yıldır içerisinde bulunduğumuz ve halen devam eden Pandemi süreci toplumun her kesimini etkisi altına alan eskisine göre farklılaştıran ve her birimizi birbirine benzeyen bir yaşam tarzına hapsederken sosyal, ekonomik, sağlık ve çevresel açıdan çeşitli risklere du-yarlı kırılgan ve birbirine bağlı bir toplum haline getirmiştir. İçerisinde bulunduğumuz bu dö-nemde toplumsal olarak daha çok dayanışmaya ve sosyal hizmet mesleğini icra edenlere ihti-yaç duymaktayız.
Sosyal Hizmet, bir insan hakları mesleğidir. Sosyal refaha giden değişen ve gelişen bu top-lumsal düzen içerisinde daha insancıl ve adil bir toplum inşa etmek adına şiddet gören kadı-nın, ihmal istismar edilen çocuğun, akran zorbalığına uğrayan öğrencinin, maddeye bulaşan gencin, yalnızlaşan yaşlının, erişebilme mücadelesinde engellinin, sorumlu olmadığı savaşın bedelini ödeyen göçmenin, yoksulun velhasıl tüm grupların hakları için mücadele veren ve çaba gösteren, ‘Ben Biz Olduğumuz İçin Benim.’ diyebilen herkesin Dünya Sosyal Hizmet Günü Kutlu Olsun” şeklinde konuştu

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.