Son Dakika

Ahmet KURT, Engelsiz Çocuklarımızı Ziyaret Ettik

Ahmet KURT, Engelsiz Çocuklarımızı Ziyaret Ettik

Çocuk Hak-ları İl Komitesi ‘Engelsiz Çocuk Buluşması’ projesi kap-samında özel çocukları ziyaret etti.
Engelsiz Çocuk Buluş-maları Projesi ile ilgili İl Müdürü Ahmet KURT “Çocuk Hakları Sözleş-mesi’nin ilke ve hüküm-lerinin yetişkin ve çocuk olmak üzere toplumun tüm kesiminde öğre-nerek hayata geçirilmesi ama-cıyla Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdür-lüğü 2020 Yılı Eylem Planı kapsamında, Çocuk Hakları Komitelerine üye çocuklarımız ve engelli çocuklarımızın ‘Engelsiz Çocuk Buluşması’ projesi başlatılmıştır. Çocuk Hakları Komitesi üyeleri ve engelli çocukların hayata tam ve etkin katılımını ve kendilerini etkileyen her konuda diğer çocuklarla eşit koşullar altında görüşlerini serbestçe ifade etme hakkı vardır.
Söz konusu eylem planı çerçevesinde; çocuk haklarının temel prensiplerinden olan çocuk katılımının sağlanması amacıyla Amasya Çocuk Hakları İl Komitesi olarak engelli çocuk ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. Ziyaretler ile engelli çocukların da kendilerini ilgilendiren kararlar hakkında görüşleri alınarak, engelli bireylerin özgüvenleri gelişerek, toplumun eşit yurttaşları olduğu mesajı daha erken dönemde net bir şekilde kendilerine verilmeye çalışılmaktadır .Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları İl Komitesi, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi uyarınca çocuğun görü-şünün alınması, katılım hakkı, dinlenme, boş zaman değerlendirme ve kültürel etkinliklere katılma hakkını devreye sokma amacıyla Engelsiz Çocuk Buluşması projesi kapsamında Çocuk Hakları Temsilcisi ve Çocuk Hakları üye çocuklarla birlikte engelli çocukları ziyaret ederek kendilerine hediyeler verdiler. Ziyarette engelli çocuklarımızın sosyalleşmesi ve toplumsal hayata katılımları için farkındalık oluşturmaya çalışıldı. ‘Engelsiz Çocuk Buluş-ması’ projesi ile sosyal hayata entegre olma konusunda Amasya Çocuk Hakları İl Komitesi olarak çalışmalar devam edecek” dedi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı