GÜNCEL HABER

AİLE İÇİ İLETİŞİM ÇOK ÖNEMLİ

AİLE İÇİ İLETİŞİM ÇOK ÖNEMLİ

Amasya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt, aile içi iletişime farklı bir boyut kattı.
Çocukların içinde yaşadığı çevreden bihaber olarak yetiştirmemek gerektiğine vurgu yapan İl Müdürü Ahmet KURT, “Çocuk hayatı benmerkezci bir şekilde yorumlama-malı. Çocuk mahallesi hakkında, çevre hak-kında yorum yapabilmeli. Çocuklarla ülke gündemi de konuşulmalı.
Çocuk ‘Ülkemizi korumak için askerimiz kötü adamlara karşı koyuyor’ diyebilmeli.” şeklinde konuştu.
KURT, aile içi iletişime farklı bir boyut kattı. Çocukları içinde yaşadığı çevreden bi-haber olarak yetiştirmemek gerektiğine vur-gu yapan KURT, “Çocuk hayatı benmerkezci bir şekilde yorumlamamalı. Çocuklarla ülke gündemi de konuşulmalıdır.” dedi.
ÇOCUKLAR DÜNYA ÖĞRETİLMELİ
Çocukların, ailesinin, okulunun ve arka-daşlarının dışında da bir hayatın olduğunu bilmesi gerektiğini ifade eden İl Müdürü Ahmet KURT, “Anne ve baba uğraşılarının te-melinde çocuklarına iyi bir gelecek hazır-lamak yatar. Bedenleri sağlıklı, zihinleri par-lak, psikolojileri sağlam olsun diyedir tüm çabaları. Çocuklara geleceğe yönelik doğru ve güzel hedefler koyup, çocuklardan konu-lan hedeflere ulaşması beklenir. Bu beklenti ve uğraşılar gayet doğal bir durumdur. Ancak sosyal yaşam içerisinde şahit olduğumuz anne-baba ve çocuk iletişimlerinde konuşma içeriklerinin çoğunun çocukların talepleri ek-senli olduğunu üzülerek paylaşmak isti-yorum. “Anne bana elbiseyi ne zaman alacaksın?
Baba havuza gidelim! Arkadaşlarım tatile falan yere gidecekmiş.” dedi.
AİLE İÇİ İLETİŞİM ÇOK ÖNEMLİ
Aile için, aile içi iletişim yemek yeme, barınma gibi fizyolojik ihtiyaçlar kadar aile içi iletişim de önemli olduğuna vurgu yapan İl Müdürü Ahmet KURT, “Aile içi iletişim nasıl etkinleştirilir? Salt çocuk ve aileyi ilgilen-diren konuların çocuğun yaşına göre konu-şuluyor olması etkili bir aile içi iletişime örnek midir? Kamuoyunda Bu konuda uzman arkadaşlarımız zaten yeteri eğitim ve bilgilendirmelerde bulunuyor. Ancak bu bah-sedişlerin içinde âcizane eksik olarak gör-düğüm bir kısma değinmek istiyorum. Çocuklarımızı içinde yaşadığı çevreden biha-ber olarak yetiştirmemeliyiz.
Çocuk hayatı benmerkezci bir şekilde yo-rumlamamalı. Kendisinin, ailesinin, oku-lunun ve arkadaşlarının dışında da bir hayat olduğunu bilmeli. Mahallesi hakkında yorum yapabilmeli mesela. Fikir oluşturabilmeli. Yeri geldiğinde eve yeni alınan bir eşyaya karşı yapabildiği yorumu, şehre yeni yapılan bir projeye karşı da yapabilmeli.
Terörle mücadele dediğinizde yaşına göre söyleyecek bir cümlesi olmalı… Ülkemizi korumak için askerimiz kötü adamlara karşı koyuyor diyebilmeli… Velhasıl kelam ülke-mizin yarınını devredeceğimiz çocukları-mızın bugünden ülkemize ait söyleyecek sö-zü olmalı, Çocuklarımız akademik bilgilerin yanında milli ve manevi değerler ile dona-tılmalı.” diye konuştu.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı