Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir;

“KADINLARIN HAYAL GÜÇLERİNİ GÜÇLENDİRELİM İSTİYORUZ”

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı 81 ilde “Kadın Emeği Türki-ye’nin İstikbali” temalı programı için Amas-ya’da ziyarette bulundu.
81 ilde “Kadın Emeği Türkiye’nin İstikbali” temalı programı için Büyük Amasya Otel’de kahvaltı programında ba-sın açıklamasında bulundu.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve Genel Merkez Kadın Kolları Birim Başkanları’ndan oluşan he-yet, Türkiye genelinde “Kadın Emeği Türki-ye’nin İstikbali” adı altında kadınlarla buluşmaya devam ediyor.
Balıkesir’den sonra üçüncü durak, Amasya AK Parti Genel Merkez Kadın Kol-ları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti Kadın Kol-ları olarak devraldıkları gelenek ile saha programlarına Hakkari ile başladıklarını belirtti.
Hakkari ziyaretinde, sadece teşkilat çalışmaları ve buluşmaları yapmadıklarını ifade eden Keşir, “Biz aslında, gittiğimiz ilin kadınlarına, kırsal kalkınma ve kadın eme-ğine yönelik, bir proje, bir gelecek bıra-karak ayrılmak istiyoruz. Onun için “Kadın Emeği Türkiye’nin İstikbali Buluşmaları” yapıyoruz. 81 ilde bunu projelendirdik” dedi.
Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir yaptığı açıklama-sında;Biz bugün burada Ak Parti kadın kolları başkanlığı olarak Amasyadayız.
Bu bizim göreve geldikten sonra il ziyaret-lerinde üçüncü ilimiz daha önce çok az kaldı-ğım ama çok kıymet verdiğim bir şehir.
Tarihte Osmanlı ve Şehzade yetiştiren aynı zamanda kurtuluş mücadelesini baş-latan da bir şehir.
onun için bizim için önemli ve bu bölgede de özellikle de amasyada başlamak istedim her bölgede bir ille devam ediyoruz prog-ramımıza aslında sadece siyasi bir toplantı yada teşkilat faaliyeti toplantısı yapmıyoruz.
Heyetimiz kalabalık genel Başkan yardım-cılarının hepsiburada aramızdalar. burada hem siyasi partimizin teşkilatı toplantıları yapıyoruz.
Bunun dışında benim önemsediğim bir proje yürütüyoruz illere gelmemizde ki en önemli neden bu proje Kadın Emeği Türki-yenin İstikbalinin buluşmaları’nın diye pro-jemiz.
KOSGEB, Tarım İl Müdürlüğü, İŞKUR, Ticaret Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuru-luşlarının kadın kooperatiflerine yönelik hibelerinin bulunduğunu anımsatan Keşir,Bugün farklı kurumların,devlet kurum-larının pek çok hibeleri var desteklediği özel-likle kadınlara pozitif ayrımcılık yapan kadın-lara puanını yükselten kadınlara özel açılmış programlar var.
Biliyorum ki saha da bunlar çok az bili-niyor ve az kullanılıyor halbuki kullanılsın diye açılmış bunlar ve biz gittiğimiz illerde partili ve partisiz ayrım yapmadan halka açık bir toplantı yaptılar.
Burda amacımız bu fonların hibe fonların bilinirliğini artırmak kadınların bunları kul-lanmasını sağlamaktır.
Bir Bakanlık yetkilisi çıkıp bunu anlat-mıyor.
Amasyada ‘da yaklaşık bir haftada çalış-ma var. onu da söylemek isterim gör-düğümüz heyette Milletvekili arkadaşlarımız da başkan yardımcılarımız da var.
Biz ilgili kurumlar çok kısa sunumlar yaparken muhtemel ki Kosgep’in ilgili sorumluluğunu Amasya’da kullanan bir kardeşimizi de biz salona davet ediyoruz.
Bu sürecin nasıl işlettiğini bir başarı örne-ği olarak ondan da dinliyoruz.
Burdaki amacımız şu Amasya’da,-Merzifon’da yada bir başka ilçede örnek verirsek Hayvan desteği olur,Kosgeb’in giri-şimci desteği olur bunu alıp kullandıysa bir kadın ben inanıyorum ki Amasya’nın bütün kadınları bunu kullanır.
Onun için bunun yaygınlaşması için bunu yaygınlaşmasını hatta bazende yıl sonunda bu fonlar devrediyor. Bunların gitmemesi için Fonların kadınlar tarafından daha çok kullanılmasını istiyorum.
Niye Kadınlar? ben şuna inanan biriyim 17 yaşından beri sivil toplumcuyum mesleğim ve siyasetin dışında gerçekten kalkınmanın kadınların omzunda ilerleyeceğime inanı-yorum özellikle kırsal kalkınma Tarım ve Hay-vancılık desteği ile yada hobi destekleri kü-çük desteklerin kadınların omzuna yükle-neceğine inanıyorum çünkü uzun zamandır alanda çalışıyorum daha önce başka fon ve kurumların başka yardımları da var ordan şunu biliyorum ki bu tür küçük girişimcilerle başladıklarında çaba içinde olduklarında sür-dürebilmeleri daha fazla istikrarı daha fazla olur ve kadın dört elle sarılır işine o anlamda kırsal kalkınmada kadının gücü ile Anadolu illerinde başlatalım programı yapıyoruz.
Ben öncelikle gün içinde olacak prog-ramımız ben ev sahiplerimize özellikle Teşekkür ediyorum.
kendi ekibim ve arkadaşlar bir haftadır sa-dece Amasya için çalışıyorlar. Bir hafta içeri-sinde hazırlık süreci oluyor. Burada amacı-mız biz o ilden de ayrıldığımız da da kadın-ların hafızasını hayallerine ulaşacakları bir mez döne verelim bunu bırakalım.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Türkiye nüfusunun yarısını oluşturan kadınların, kalkınmada ve ekono-mide yerlerini etkin şekilde ifade etmek
istediklerini vurgulayarak, “AK Parti, yıl-lardır yaptığı uygulamalarla hem kadın eme-ğini destekleme hem istihdam teşvikleri ile, pek çok uygulamayla aslında bunun çok önü-nü açtı. Ama biz, biraz daha tabanda, vatan-daşlarımız nezdinde, bunun bilinirliğinin ve uygulanabilirliğinin artmasını istiyoruz.
Bu projeye bunun için başladık.” değer-lendirmelerinde bulundu.
Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda kap-samında gerçekleştirilen ziyaretler, sadece teşkilat çalışmalarıyla sınırlandırılmayarak, sahanın da nabzı tutulacak, mahalle sakinleri ve kadın çalışanların yoğun olduğu işlet-melerle kadın çalışanlar ziyaret edilecek. Ka-dına odaklanan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basınla da bir araya gelinerek, Balıkesirli kadınların beklentileri ve talepleri dinlenecek.
Başkan Keşir ve beraberindeki heyet, ziyaretin 8 Haziran 2021 tarihinde Amasya Ziyaret Beldesi Kültür Salonu’nda meslek sa-hibi olmayı ve iş kurmayı düşünen kadınlarla bir araya gelerek, bir dizi ziyarette bulu-nacak.ifadelerini kullandı

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı