Son Dakika

Ak Parti kurucu üyesi önceki dönem ilçe Başkanı Bekir GÜMÜŞ;

SEÇİMDE YA ÇİFTÇİLERİMİZ GELECEĞİNE YÖN VERECEK YÖNETİCİLERİ SEÇECEK

Ak Parti kurucu üyesi önceki dönem ilçe Başkanı Bekir GÜMÜŞ,gazetemize yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi; Sağduyusuna inandığım güven-diğim, emektar, cefakar, değerli çiftçi kardeşlerimiz.
Bölgemizin kıymetli siyasi temsilcileri. Sivil toplum örgütleri. Muhtarlarımız. Öncelikle sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbet ile selamlıyorum. Allahın rahmeti bereketi üzerinize ve üzerimize olsun.”dedi

Ak Parti kurucu üyesi önceki dönem ilçe Başkanı Bekir GÜMÜŞ,gazetemize yaptığı basın açıklamasında şu ifade-lere yer verdi; Sağduyusuna inandığım güvendiğim, emektar, cefakar, değerli çiftçi kardeşleri-miz. Bölgemizin kıymetli siyasi temsilcileri. Sivil toplum örgütleri. Muhtarlarımız.
Öncelikle sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbet ile selam-lıyorum. Allahın rahmeti bereketi üze-rinize ve üzerimize olsun.”dedi
Bekir Gümüş sözlerine şu şekilde devam etti;Bilindiği üzere 7 ağustos cumartesi günü Amasya şehir stadyumunda yapılacak olan Ss Amasya pancar ekiciler kooperatifinin olağan genel kurulu hakkında duygu ve düşüncelerimi, kurucusu olduğum ve 10 yıl aktif olarak hizmet ettiğim partim adına, kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Ben 1968 yılında, Amasya şeker fabrikasının altında konuşlanan, Yenidoğan mahallesinde doğdum ve büyüdüm. Halen orada da ikamet eden bir kardeşinizim. Geçimini, çiftçilik, hayvancılık ve kamyonculuktan sağla-yan bir ailenin evladı olarak büyüdüm.
1995 yılında kamyoncular kooperatifine başkan seçil-diğimden bu yana 26 yıldır çeşit-li sivil toplum örgütlerinde ve ak parti’de si-yasi çalışmalarım oldu. Allah bize, bu aziz millete hizmet etme fırsatı verdi.
Elhamdülillah bu süre içinde cevabını vere-mediğimiz bir soru ile imtihana tabi tutulmadık. Milletimizin hizmetinde her daim haklının, mazlumun ve mağdurun yanında yer al-maya çalıştım.
1992 yılından bu yana da şeker fabrika-sının geçirdiği merhaleleri yakından takip eden bir kardeşinizim.
1999 yılında borç batağında olan şeker fabrikasına 25 trilyon para aktarılmasında da, 2011 yılında yine borç bata-ğına sürüklenmiş şeker fabrikasına müdahale edilmesinde de aktif rol oynayan bir kardeşinizim. 2017 yılında pancar ekiciler kooperatifine kayyum atanmasını halefim kurucu başkanımız ile birlikte talep eden takip edip sonuçlandıran kardeşinizim. Kamuoyunda konuşulan bir sürü bilgi kirli-liği var. Maalesef partimizin içinde çeşitli organlarda görev almış ve mevcutta görevine devam eden bazı arkadaşlarımız güç zehir-lenmesine yakalanmış. En son parti genel merkezimizin yaptırdığı kamuoyu yoklaması ile sabitlenmiş. Kraldan fazla kralcılık egosuna yenik düşmüş siyasi erkek-lerimiz var.
Daha önce pancar kooperatifinde görev yapmış ve yönettiği uzun süre zarfında, şeker fabrikasını iki defa ifla-sın eşiğine getirmiş, milletin nazarında zaten itibar kay-bına uğramış grupların eline geçmesin bahanesi ile milleti-mizi, şu an fabrikanın ve pancar kooperatifinin başında olan Mustafa Saatçi arkadaşımıza, ellerinde bulundurduk-ları güç ile ve iktidar imkanlarından eksik bırakmak tehdidi ile, özellikle muhtarlarımız üzerinden baskı kuruyorlar. Şeker fabrikasının gücünü, maddi ve manevi imkanlarını elinde tutma çabasına girdik-lerini, millet olarak takip edi-yoruz.”dedi
Gümüş; Mustafa Saatçinin 16 Temmuz 2021 tarihinde yaptığı basın açıklamasında kurduğu bir cümle çok mani-dardır. Bu seçim hak ile batılın seçimidir diye çok talihsiz bir açıklaması var. Bu söylem ve çıkış partimizin değil, bu ülkeye 15 Temmuz da ihanet eden, milletimin inancını ve duygularını sömüren bölücülerin söylemidir.
Bizim çiftçilerimizin hepsi devletine, milleti-ne bağlı ve milli değerlerine saygılı efendilerdir. Diğer 3 aday ve gruplarında bulunan yönetime talip olmuş arkadaşlarımız da bu asil milletin evlatlarıdır.
Makamlardan maaş alarak, altında ma-kam aracı, özel şoförü, özel kalemi olan, saltanata alışmış siyasetçi ve yöneticilerimiz milletimizi ayrıştırılamaz. Yalan beyanlar ile milleti ve bazı partili yöneticilerimizi kan-dırma çabanızı anlıyorum.
Siz kendinize yakışanı yapıyorsunuz. Tut-muşsunuz Reis’in paçasından oylarını nasıl azaltırız diye elinizden geleni yapıyorsunuz.
Mustafa Saatçi’ye destek vermek için sahada çalışan parti temsilcilerimize soruyorum.
1-Mustafa Saatçi, yine bir açıklamasında, değişim ile geldiğini beyan ediyor. yalan
Halbuki; Saatçi’yi buraya; ilk atadığımız, bakanlık temsilcilerinden oluşan kayyum göreve başlamadan önce, şu an Mustafa Saatçi ile birlikte şeker fabrikasının yönetimin-de bulunan ve görevden alınan ekibin listesinden seçilmiş İhsan Avcı tara-fından atanmıştır.
2-Yine hem yaptığı canlı yayın konuşmalarında hem basın açıklamalarında, atandığı 2017 yılı nın mali durumu hakkında çelişkili beyanlarda bulunup, şeker fabrikasının borcunu 70 milyon lira borç ile aldığını ve azalttığını bayan ediyor. yalan
Oysa SPK ya verdiği kendi imzalı beyanında karşılıksız 140 milyon lira borcu olduğu, mevcut borcun iki katına çıktığı ba-riz olarak bellidir.
3-Yine millete beyanlarında 6000 lira fabrikadan 1000 lira kayyum görevinden maaş aldığını beyan ediyor.. yalan.
Yine spk ya vermiş olduğu bilançonun 38. sayfasında hu-zur hakkı 615 231 liradır. 5 yönetici eşit paylaşırlar bile, her yöneticiye 12 304 lira düşüyor.
4- Yönetim kurulu üyelerinin huzurunda bizzat bana, göreve geldiğinden bu zamana kadar işçi almadığını, zaten olması gerekenden fazla işçi çalıştığını ve almayacağını be-yan etmiştir. yalan.
Yüzlerce işçi aldı. Garip, guraba, yetim ve öksüz genç-lerimiz işsiz gezerken, kendisine destek sağlayan siyasilerin, bir kısım sivil toplum kuruluşu başkanlarının ve bazı muhtarların yakınlarını hatta kendisini işe başlattı.
Hem iş kur üzerinden devleti, hem de fabrikamızı zarara sokmaya devam ediyor. Bu gidişat ile, çiftçinin şeker fabrikası kasıtlı olarak, Adapazarı ve Kütahya şeker fabri-kaları gibi iflasa sürüklenip satılmaya mı çalışılıyor. Doğruluk ve dürüstlük laf ile olmaz. İcraat ve eylemleriniz ile ispat ister. . Sayın Saatçi seçim kampanyası boyunca fabrikamızın makam aracını siyasi çalışmalarında kullan-maya devam ediyor. Dürüst adam, o makam aracını garaja çeker ve şahsi özel arabasını kullanıyor.
Maaşını milletin ödediği işçileri seçim kampanyasında görevlendirmiş gezdiriyor. Milletin malı olan fabrikaya skm kurmuş, bütün koordinasyonunu fabrikadan yapıyor. Koordinasyon ekibinin yiyecek içecek ve kırtasiye masrafını fabrika karşılıyor. Tüyü bitmemiş yetim hakkına lafla sahip çıkılmaz. Mustafa bey Hak ise 1 A4 kağıdı dahi haktır.
Hal böyle olunca sevgili siyasetçilerimiz. Sizler, bizler gibi Ak Partiyi, ilinde ve ilçesinde zirveye taşımış ve hizmet sırasını devretmiş arkadaşlarınızdan ayrışmış olmuyor musunuz. Oluyorsunuz da umrunuzda mı değil.
Diğer adaylara oy veren veya verecek olan çiftçi seçmen-lerinizi umursamıyor musunuz. Neden millet ile inatlaşıyor sunuz.
Sivil toplum örgüt seçimlerine neden müdahil oluyorsunuz.
Sonuçlarının farkında değil misiniz.
Size, genel merkezden böyle bir talimat geldi ise, neden siz siyasi erkler olarak, aday olan Mustafa Saatçi’yi aranıza alıp basının huzurunda adayınız olduğunu ilan etmiyorsunuz.
Mustafa Saatçi Ak Partinin adayı ise, neden diğer partili milletvekili ve siyasilerin bazıları sizin ile birlikte hareket ediyor.
Siyasi arenada bir araya gelemez iken, neden bu seçimde bir araya geldiniz. Asli görevi millete hizmet etmek olan bazı belediye başkanları, neden belediye imkanlarını Mustafa Saatçi’ye seferber etmiş. Pankobirlik yöneticilerinin Amasya şeker üzerinde ne tür planları var.
Pankobirlik genel müdür yardımcısı Eşref Dikmen’in şeker fabrikası yönetiminde 4 yıldır ne işi var. Neden koo-peratife de kayyum olarak atandı.
Yoksa Mustafa Saatçi’yi pion olarak kullanıp bağlı bulun-duğunuz hizmet kadrolarına mı çalışıyorsunuz. Sizin için yanlış emir kavramı yokmu?
Aziz çiftçilerimiz. İradenizi kimseye mahkum etmeyiniz. Size en iyi hizmet edeceğine inandığınız, bilgi birikim ve dürüstlüğüne kefil olabileceğiniz, yapacağı projeleri ile genç nesile ve size gelecek vaad eden yöneticileri seçmeliyiz. Bölge çiftçimizin, oynanan bu oyunu bozacağına, doğru ter-cih yapacağına yürekten inanıyorum.
Resmi olarak görevinin başında olup, Sivil toplum kuru-luşları seçimlerinde ve her platformda herkesi kucaklayan, milletin adamı sıfatı ile, bütün adaylara aynı mesafede yak-laşan, ahlaklı ve dürüst siyasi er lerimizi gönülden tebrik ediyorum.
BU SEÇİMDE YA ÇİFTÇİLERİMİZ GELECEĞİNE YÖN VERECEK YÖNETİCİLERİ SEÇECEK. YA DA SİYASİ-LER PİON’LARINI SEÇECEK.
Milletin efendisi olan çiftçilerimize ve basınımızın güzide temsilcilerine saygılar sunuyorum.”ifadelerine yer verdi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı