Son Dakika

AK PARTİ, SIRADAN BİR SİYASİ TEŞEKKÜL DEĞİLDİR

Ak Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.
23 Ekim Cumartesi gü-nü Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya katılan Ak Parti Amasya Merkez İlçe Baş-kanı Galip Uzun toplantıda yaptığı konuşmada; AK Parti de bu büyük davanın günümüzdeki en önemli temsilcisidir.”dedi
AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, Ak parti Amasya milletvekili Hasan Çilez, Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucular Kurulu ve MKYK üyesi Haluk İpek, Merkez İlçe Başkanı Galip Uzun, Kadın Kolları Başkanı Mesudiye Altun Gürlevik, Gençlik Kolları Başkanı Uğur Sarı belediye başkanları, partiler ve basın mensupları katıldı
Merkez İlçe Başkanı Galip Uzun toplantı öncesi yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:
“AK Parti, sıradan bir siyasi teşekkül değildir. Biz-ler bir büyük davanın sev-dalısı insanlar olarak burada bir aradayız. Türkiye nasıl binlerce yıllık devlet tarihimiz içindeki son halka ise, AK Parti de bu büyük davanın günümüzdeki en önemli temsilcisidir. Cumhurbaşkanımızın her zaman ifade ettiği gibi, AK Parti maziden atiye yolcu-luğumuzun altın halka-larından biridir; tabii bu durum sorumluluğumuzu daha da artırıyor. AK Partide siyaset yapmak demek, özellikle bu sorum-luluğu üstlenmeye talip olmak demektir. Bugünlere, yılın her gününü, günün 24 saatini bu parti için çalışan büyüklerimizin, kardeşleri-mizin çalışmaları ve gayret-leriyle geldik. Hepimiz öncelikle bu davanın birer neferiyiz.
Türkiye son 20 yılda tarihinin en büyük sıçra-malarını yaşarken, aynı za-manda tarihinin en büyük saldırılarıyla da karşı karşı-ya kalmıştır. Türkiye’ye kızan AK Partiye kızıyor, Türkiye’yi seven AK Partiyi seviyor dolayısıyla ülke-mizle AK Partinin kaderi tamamen birleşmiş durum-dadır. Değerli Kardeşlerim,
İl Başkanımız ile birlikte 2019 yılı Aralık ayında göre-ve geldik. Kısa bir müddet sonra is tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ve pandemi dönemi ile karşı karışıya kaldık. Çok uzun bir süredir il danışma top-lantımızı yerine getireme-dik. İl Başkanımızla birlikte göreve geldiğimiz 2019 yılından itibaren Amasya Merkez’de yapılmış olan yatırımlardan ve faaliyet-lerden kısaca bahsetmek istiyorum. 12 Mayıs 2020 tarihinde Cumhurbaşkan-lığı Kararnamesi ile şeh-rimiz DOKAP ‘a dahil olmuş olup, 2021 yılında 3 asil 2 yedek 5 adet projemiz geç-miştir. 2022 yılı için ise 24 adet proje DOKAP’a sunulmuştur.
Amasyalının özlemle beklediği Amasya Çevre Yolumuz 25 Temmuz 2020 tarihinde 1,1 milyar TL’lik yatırımla Cumhurbaşkanı-mızın da video konferans yolu ile katılımı ile kullanı-ma açılarak Cumhuriyet tarihinin Amasya’ya yaptığı en büyük yatırım olarak tarihe geçmiştir. Yine Gençlik ve Spor Bakanlı-ğımızın Amasya Genelinde toplam 170 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirildi. Merkezimizde İl Emniyet Müdürlüğü Arkasında Sentetik Saha, 50 yataklı kamp eğitim merkezi, ve 1500 öğrencinin ağırla-nacağı bir yurt inşaatına başlanıldı. Bu yurdumuz da iki ay sonra faaliyete geçmiş olacak. Tabi bu süreçte üniversiteyi kazanan kardeşlerimizin problem yaşamamaları için ken-dilerini emin otellerden bir tanesi olan Büyük Amasya Otelinde en iyi şartlarda ağırlıyoruz.
İl Özel İdaremiz tarafın-dan pandemi sürecinde çok önemli yatırımlar yapıldı. DSİ tarafından Amasya’da ciddi yatırımlar yapıldı, Aydınca Barajını 2023 yılına kadar inşallah ta-mamlanacak diye ümit edi-yoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Amasya’ya toplamda 300 bin TL gibi bir desteği var. Aile ve Sos-yal Politikalar Bakanlığı tarafından 152 milyon TL’lik bir destek sağlandı.
Aile ve Sosyal Poli-tikalar Bakanlığı tarafından yine 152 milyon TL’lik bir destek sağlanmış durumda. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından pandemi sürecinde 90 milyon civarında yardım sağlanmıştır.
Yine özlemle beklenen şehir hastanesi kapa-sitesindeki 600 yataklı hastane proje firmasında inşallah 2022 yılında temeli atılacaktır.
Bu yatırımlar ve destekler için emeği geçen İl Başkanımız ve Milletve-killerimize teşekkür ediyoruz.
Teşkilat çalışmaları kapsamında 18.247 olan üye sayımız 21.406’ya yük-selmiştir. Pandemi süre-cinde ülke çapında ilk maske ve dezenfektan dağı-tan teşkilatlardan olarak ulusal basında da geniş yer bulduk.
Köylerimizin tamamına yakını ziyaret edilmiş, iyi ve kötü günlerinde halkımızın yanlarında olmaya azami gayret gösterilmiştir. Son dönemlerde zor bir süreçten geçiyoruz. Gördüğünüz gibi içeride ve dışarıda yapacak çok işimiz var. Kurulduğu günden beri Türkiye’yi büyütmenin, kalkındırma-nın, güçlendirmenin müca-delesini veren AK Parti’nin sorumluluğu giderek artı-yor. Biz gücünü milletten alan, hakkın ve halkın rızası için çalışan bir kadro olarak bugünlere geldik. İnşallah hep birlikte Amasya ‘da AK Parti’yi daha da yükseğe çıkartacak, ülkemizi 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonlarına adım adım yaklaştıra-cağız.”diyerek konuşmasına son verdi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı