Son Dakika

“Akıllı Şehir” kapsamında ilimizde bir ilk olacak

Amasya Belediyesi, Akıllı Şehir Yönetimi Ve Modern Müze Yönetimi Projeleri ile Hibe Desteği Almaya Hak Kazandı

Amasya Belediyesi, Akıllı Şehir Yönetimi Ve Modern Müze Yönetimi Projeleri ile Hibe Desteği Almaya Hak Kazandı. Amasya Belediyesi tarafından Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programına sunulan Akıllı Şehir Yol Haritası ve Strateji Yönetimi projesi ile Modern Müze Yönetimi Projesi Hibe Desteği Almaya Hak Kazandı.Amasya Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından OKA’ya sunulan “Akıllı Şehir Yönetimi Projesi” düşük maliyetle ve risk ile kaynaklarımızı optimize bir şekilde kullanacak, insan kaynaklarımızın bu konudaki ihtiyaçlarını belirleyecek ve kapasite artırma planlarını oluşturacak, hizmetleri iyileştirecek, yüksek seviyelere çekecek bir sistematiğin planlamasını içeriyor. Amasya Belediyesi’nin hazırladığı bu proje ile Akıllı Şehirlere geçiş sürecinde kullanılacak teknolojilerin birbiriyle uyumlu ve birlikte çalışabilir olmasına yönelik de çalışmalar yapılacak ve böylece yapılan yatırımlar daha sürdürülebilir olacak.
“Akıllı Şehir” kapsamında ilimizde bir ilk olacak.Proje, “Akıllı Şehir” kapsamında ilimizde bir ilk olacak. “Akıllı Şehirler” projesi ile veri toplamadan, işlemeye ve veri paylaşmaya kadar tüm standartlar ülke ölçeğinde belirlenecek. Şehrin teknolojik altyapısının yerli ve milli olması yönünde standartlar hazırlanacak. Teknik şartnamelerde yerli üreticilerin önü açılacak, dışa bağımlılık azaltılacak. Akıllı kavşaklar, otopark sistemleri, yenilenebilir enerji, sulama, su kayıp-kaçak izleme sistemleri, aydınlatma, atık toplama ve bina sistemleri gibi önemli Akıllı Şehir uygulamaları hemşehrilerimizin hayatını kurtaracak.Proje kapsamında ayrıca Akıllı Şehirler yaklaşımıyla yenilikçi finans yöntemleri ve iş modelleri geliştirilmesi ve gelir artırıcı veya maliyet azaltıcı inisiyatiflerin tanımlanması, gelir paylaşımına yönelik anlaşmaların oluşturulması, kamu özel ortaklıklarına aracılık yapılması gibi konularda yerel yönetimlere kılavuzlar hazırlanacak.Amasya Belediyesi “Akıllı Şehir” projesini hayata geçirmek için fuarlara katılmış, toplantılar düzenlemiş, firmalarla görüşmüştür.
Nihayetinde bu fikri gerçekleştirecek bir Akıllı Şehir yönetiminin alt yapısını oluşturacak Yerel akıllı şehir stratejisi, Yerel akıllı şehir yol haritası, İzleme değerlendirme mekanizması, Risk yönetimi mekanizması ve Akıllı şehir programı oluşturmaya karar vermiştir. Belediyemiz müzelerinde yeni bir dönem başlıyor. Amasya Belediyesi tarafından Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programına sunulan ve hibe desteği almaya hak kazanan bir diğer proje ise “Modern Müze Yönetimi Projesi”dir. Amasya Belediyesi Strateji Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilerek destek gören“Modern Müze Yönetimi” projesi hakkında açıklama yapan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı; “Hem toplumsal kültüre sahip çıkmayı hem çocuk ve gençlerimizi geleceğe hazırlarken kültürel değerlerle yakınlaşmasını sağlamayı hem de bir turizm noktası olan şehrimizin turistik altyapısını güçlendirmeyi bir zorunluluk olarak görüyoruz. Bu doğrultuda müzelerimizi şehrimizin en önemli unsurlardan biri sayıyor ve bu unsurun 5 parçasını belediyemiz bünyesinde bulunduruyoruz.
Bunun soru sağlamlaştırmak için mevcut müzelerimizin çağdaş bakış açılarıyla değerlendirilmesi işletiminde modern yöntemleri uygulayacak şekilde yeniden gözden geçirilmesi ve yeni açılabilecek müzelerinde Bu bakış açısı ile düzenlenmesi için sunduğumuz projemiz onaylanmıştır. Müze personellerimizin alacağı eğitimler müzelerimizde sunacağımız hizmetlerin kalitesini doğrudan artıracaktır. Bu artışa ek olarak işleri ile ilgili kapasiteleri artırılmış personel ve yöneticilerimiz ile birlikte ileride yapmak istediğimiz yeni uygulamalar ve düzenlemelerin altyapısı oluşturulacaktır. Belediyemiz öncelikle müzelerimizin organizasyon şemasının yapısal olarak yeniden oluşturacak olup görev ve sorumlulukların birbirinden ayrıştırıldığı ve birbirinin tamamlayıcısı olduğu profesyonel bir yapıya geçecektir. Sonrasında oluşturulacak eğitim ve danışmanlık planları ile hem çalışanların işleri özelinde hem yöneticilerimizin müzelerin yönetimi özelinde gerçekleştirilecek kapasite artırımları ile müzelerimizin işleyişi yeni baştan ele alınacaktır. Nihai hedefimiz müzelerimizin herbirini bir cazibe merkezi haline getirecek şekilde düzenlenmesi ile zaten Amasya’da iken yapacak bir şey bulamamaktan ötürü ziyaret edilen yerler değil Amasya’yı ziyaret etme nedeni haline getirmektir. Bu altyapının üzerine inşa edeceğimiz gerek mevcut müzelerimiz gerekse yeni açacağımız müzeler birer işletme olarak daha verimli ve anlamlı hale gelecektir. Amasya birbirinden farklı dönem medeniyet ve yapılardan oluşan tarihi eserlerin meydana getirdiği bir şehirdir. Amasya’mız ayrıca açık hava müzesi görünümünde ve halen yaşamakta olan antik kentler arasında yerini almaktadır. Yeşilırmak’ın kattığı kendine has yapı ve sahip olduğu doğal güzellikleri de eklediğimizde Amasya hep çok önemli turistik merkez olmaya aday olmuştur.
Ancak şehrimiz bu potansiyeli hiçbir zaman tam manası ile kullanamamış, kendine çektiği turist sayısı potansiyelini karşılayamamıştır. Keza gelen turistlerin birçoğu için tüm bu güzelliklerin küçük küçük bir alana sıkışması ve ziyaret noktalarının turistlere zaman geçirtecek aktivite ve kurgudan yoksun olması konaklanacak bir turistik merkezden çok geçerken görülecek bir fırsat olagelmiştir. Amasya Belediyesi olarak Amasya’nın bu potansiyelini ortaya çıkarmayı öncelikli olarak ele alıyoruz.
Bu nedenle şehrimizin eksiklerini farklı noktaları ile karşılayacak, turistler için modern konaklama yerleri olarak Amasya Belediye binasının otele dönüştürülmesi, Ferhat Tepesi Sosyal Tesisleri gezi noktalarına ulaşımında bir konsept üzerine olmasını sağlayacak tramvay ve teleferik Amasya’nın tanıtımında önemli bir taş olacak UNESCO Dünya mirasına kalıcı olarak katılmak vb. projeler üretmiş ve üretmekteyiz. Bu projelerin devamı olarak şehrin ziyaretçileri için oluşturulacak yeni durak noktalarının yanında var olan ancak görevini yerine getirmekte yetersiz kalan durak noktalarının geliştirilmesi ve işlevsel hale getirilmesi önem arz etmektedir. İşte bu noktada müzelerimizin yeni bir yapılanmaya gitmesi turizm planlarımızı açısından tamamlayıcı niteliktedir.
Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yaptığımız bütün hizmetler Amasya’mızı turizm noktasında rekabet edilemeyecek seviyelere çıkaracaktır. Bu can bu bedende olduğu müddetçe Amasya için verdiğim bütün sözleri yerine getireceğim. Amasya Belediyesi olarak çalışma arkadaşlarımız birlikte büyük bir özveri ile çalışmalarımız bundan sonra da devam edecektir” dedi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.