Son Dakika

“ALDANAN VE ALDATAN BİR SENDİKAL ANLAYIŞI HİÇBİR ZAMAN BENİMSEMEDİK”

Sağlık Sen Amasya Şube Başkanı Recep ELİAÇIK, “Aldanan ve aldatan bir sen-dikal anlayışı hiçbir zaman benimsemedik.”dedi
Amasya-Çorum-Tokat-Yozgat Sağlık-Sen Şubeleri ile birlikte Yozgat’ta gerçekleştirilen İl Divan Toplantısı ile ilgili açıklama-larda bulunan Amasya şube Başkanı Recep Eliaçık, “Başta Genel Başkan olmak üzere, genel merkezimizin çok kıymetli yöneticileri, Ankara, İstanbul, Eskişehir, Nevşehir, Sivas illerinin şube başkanları, yönetim, denetim, disiplin, ilçe ve iş-yeri temsilcilerinin katılı-mıyla Dört il birlikte ortaklaşa Yozgat’ta il divan toplantımızı gerçekleştirdik.”
Başkan Recep ELİAÇIK,Toplantıda yaptığı konuşmada daha iyi bir dün-ya daha iyi bir Türkiye idea-liyle sendikacılık yaptık-larını, sendikacılığa demok-rasi, medeniyet, ahlak ve vatan sevgisi gibi değerler kattıklarını ifade eden Eliaçık, ” Toplu sözleşmede gerçekten önemli kazanımlar elde ettik ama mücadelemiz bitmedi. 6. Dönem toplu sözleşme kazanımlarımız, daha önceki toplu sözleşme kazanımlarımıza göre çok daha fazladır. Ancak yeterli midir? Tabi ki değildir. Elbette birçok sorunda çözülmeyi bekliyor. Onun için omuz omuza vererek mücadele etmeye devam etmeliyiz. Kazanım başta tecrübe ve mücadele işidir. Artan sendikal tecrübe toplu sözleşmelere sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımıza kaza-nım olarak yansıyacaktır. Ancak kazanım elde etmek tek başına yeterli değildir. Elde edilen bu kazanımların bizler ve sahanın yıldızları olan temsilcilerimiz tarafın-dan çok iyi anlatılması gerekmektedir. Kazanımlarımızın üzerine kimsenin çökmesine fırsat verilmemelidir. Sahada kazanımlarımızı anlatmaya, çalışanların sorunlarını dinlemeye ve çözüm üret-meye çalışacağız, mücadele edeceğiz ve kazanacağız. Kimse verdiğimiz müca-deleyi ve kazanımlarımızı yok sayamaz.
Çünkü sendikal kazanım-ların yegane adresi Sağlık-Sen’dir. Kazanımlar için emek ve mücadele veren Sağlık-Sen’dir. Bizler, her sağlık çalışanının kazanılan haklardan yararlanmasını istiyoruz. O yüzden her çalışanı sendikamıza üye olmaya davet ediyoruz. Sendikal mücadelemizi yeni üyelerimizle daha da güç-lendirmek ve daha nice kaza-nımlar elde etmek istiyoruz. Sabit ek ödemelere yapılan yüzde 20 zamdan sağlık hiz-metleri, teknik hizmetler, genel idari hizmetler ve yar-dımcı hizmetler sınıfında görev yapan sağlık çalışanlarımız yararlanacak. Birileri bu kazanımı manipüle etmeye çalışıyor. Bu önemli kazanım Sağlık-Sen’in verdiği mücadeleyle elde edildi ve kapsayıcı. Her zaman söylüyoruz aldanan ve aldatan bir sendikal anlayışı hiçbir zaman benim-semedik. Sağlık-Sen’in mücadelesiyle sendikalı çalı-şanlara üç ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi 400 TL’ye çıkarıldı. Yapı-lacak çalışmada, 3600 ek göstergeden tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanları-mızın yararlanması için mücadele edilmelidir. Nasıl öğretmen dendiğinde mate-matik, tarih, kimya diye ayrım yapılmıyorsa, sağlık çalışanları arasında da ayrım yapılmamalıdır. 3600 ek göstergenin tüm çalışan-ları kapsaması için mücadele edileceğinden hiçbir çalışanı-mızın şüphesi olmamalıdır.”
Toplantıda konuşan Genel Başkan Durmuş, 6. Dönem Toplu Sözleşme kazanımları hakkında bilgi verdi. Durmuş, sabit ek ödemenin yüzde 20 oranında artırılması, sözleşmelilere kadro, 3600 ek gösterge çalışmasının yapılması, sosyal hizmet tazminatının artırılması gibi önemli kazanımlarla sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yüzlerini güldürdüklerini, Sağlık çalışanlarının refahı ve mutluluğu için mücadeleden asla vazgeç-medik. Bizler, sağlık çalışan-larının hak ettiklerini alması için hem sahada hem masada mücadele ettik. Meydanlara inerek, sesimizi her kesime duyurduk. Öte yandan yapılan siyasi ve bürok-ratik görüşmelerle mücade-lemizi güçlendirdik. Tüm bunların neticesinde önemli kazanımlara imza attık.
Elde ettiğimiz kazanım-larla, Sağlık-Sen’in kazanım-ların adresi olduğunu bir kez daha kanıtlamış
olduk. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının her açıdan refaha kavuşması için mücadeleye yılmadan devam edilecektir. Döner sermeye adaletsizliği başta olmak üzere tüm sorunların çözüme kavuşacağı güne kadar azimle çalışmayı sürdürdük-lerini bildirdi.”
Genel Sekreter Durali Baki, teşkilatçılığın öneminden bahsederek, da-vasına sahip çıkan temsilci-lere teşekkürlerini sundu. Memur-Sen ve Sağlık-Sen’in ilkelere göre sendikacılık yaptığını dile getiren Baki, “Çamur at izi kalsın mottosuyla hareket eden, yetkisi olmayan sendikalara prim vermemeliyiz. Teşkilatımızın bu kadar büyüyeceğini düşünemediler. Eğer bunu öngörseydiler, daha çok çalışırlardı, Sağlık çalışanlarının tüm sorun-larının çözüme kavuşması için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye’nin her yerinde varız ve dur-madan koşturacağız. Biz dik durdukça, mücadele etmeyi sürdürdükçe sorunları çözmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Faruk Doğan ise sivil toplum kuruluşlarının fedakarlıkla ayakta durduğuna dikkat çekti. Doğan, “Temsilcilerimiz, bizleri ayakta tutan en önemli dayanağımız. Temsilcilerimizle birlikte her geçen gün büyüyen ve daha da güçlenen bir sendikayız. Birlik ve beraberlik içerisinde mücadeleye devam edeceğiz. Toplu sözleşme kazanımları Sağlık-Sen’e olan güveni perçinlemiştir. Her gün sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sendi-kaya üye olduğunu ve bu başarıyı gölgelemek isteyen-lerin amaçlarına ulaşama-yacağını dile getirdi.
Genel Başkan Yardımcısı Yasin Barutcu da pandemi döneminde sağlık çalışan-larının çok yorulduğunu belirterek, aynı zamanda sağlık çalışanlarının haksızlıklara da maruz kaldığını söyledi. Sağlık çalışanlarının hak ettiklerini alması için her alanda yoğun bir mücadele verdiklerini ifade eden Barutcu, “Sen-dikacılık yapmıyorsunuz, dediler. Kazanım alamıyor-sunuz, dediler. Teşkilatımızın desteğiyle top-lu sözleşme masasında gücümüzü gösterdik ve önemli kazanımların altına imza attık.
Bundan sonra da sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının emekleri için mücadeleyi sürdürecekleri-ni, insanca ve onurlu yaşamanın kavgasını verdiklerini ifade etti.”

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.