Gündem

ALP KARGI’DAN SU ATAĞI TORUNLARIMIZ RAHAT OLSUN

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, “İçme suyu şebekeleri yeniden döşemek, 21 yüzyılın teknolojisi ve hijyen kurallarına uygun depolar hazırlamak adına Dünya Bankası’ndan İller Bankası aracılığıyla 15 milyon Euro kredimizi aldık.” dedi.
“Su Hayattır” diyen Başkan Alp Kargı Merzifon’da yaşanan su şebekesi sorunun önüne geçmek için beş yıldır sürdürdüğü mücadelenin sonunda İller Banka-sı aracılığıyla Dünya Bankası’ndan aldıkları 15 milyon Euro kredi ile yenilecek olan içme suyu şebekesinin detaylarını gazetemize açıkladı.
Başkan Kargı, Ekim Ayı Ola-ğan Belediye Meclis toplantısın-da ‘İçme Suyu Şebekesi ve İçme Suyu Depolarının Yenilenmesi Projesi’nde kullanacakları dış finansman yetkisini Merzifon Belediye Meclisi’nden aldıklarını ifade etti. Projenin yapımında yaşanacak tüm sorunların üstesinden gelebilmek için herkesin sürece dahil olması gerektiğine dikkat çeken Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, “ Gerçekleştirdiğimiz Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısında meclis üyelerimizle birlikte çok önemli kararlara imza attık. Merzifon’umuzun belki de önümüzdeki 50 yılın dokunacak İçme Suyu Şebekesi ve İçme Suyu Depolarının Yenilenmesi Projesi’nde kullanacağımız dış finansmanın Belediye Mecli-sinden yetkisini aldık.
Bu 15 Milyon Euro’luk finansman gerçekten insanın tüylerini ürpertiyor ama şunu biliyoruz ki bu şehirde çocuk-larımızın, torunlarımızın kulla-nacağı suyu şu anda kullanı-yoruz.
Göreve geldiğimizde kayıp kaçak %50 seviyesindeydi bunu %40lara indirdik şuan bile başarı değil çok yüksek bunu inşallah projeler bitince 8 ve 10 Lara indirmeyi düşünüyoruz.
Hedefimiz olarak böyle bir sorunu çözmek için yaklaşık 5 yıldır kalıcı çözüm odaklı içme suyu şebekesinin hattının tama-mının yenilenmesi, depoların yenilenmesi, ithalatlarımızın yenilenmesi yapılacaktır.
Ana kartellerde yaklaşık 16 kilometre pes borumuz var yani insan sağlığına zarar verebilecek özelliğe sahip ases borularımız olan tamamından şehri arındırıp günümüz şartlarına uygun 21 yüzyılın teknolojine hijyen kurallarına uygun depolar ithalatlar ve şebekeleri yeniden döşemek adına Dünya Banka-sından İller Bankası aracılığıyla 15 milyon Euro kredimizi aldık.
Geçtiğimiz Salı günü Meclisimiz de oy birliğiyle katkı sağlayan bütün herkese şükran-larımı sunuyorum bu borçlanma yetkisi ile ilgili alınması gereken belediye meclisi kararları aldık. Artık bu süreçten sonra kredi alt sözleşmesini imzalayıp önümüz-deki süreçte müşavir firma üyesine çıkacağız daha sonra da Allah nasip ederse yapım işi için İhaleye çıkacağız.
Ama çarpıcı olacağına inandığım bir kaç bilgiyi paylaş-mak istiyorum.
“Su Hayattır” diyorum ve biz Merzifon Belediyesi olarak şehrimiz şuanda 60 bin 110 bin nüfusa ulaştığımızda kullanacağımız miktar olarak ön görülen saniye de 235 Litre yani 235 Litre saniye olarak ön görülüyor. Yapılan teknik değer-lendirme sonucu yer altından çekeceğimiz suyu biz şuan da 60 bin nüfusta çekiyoruz.
Yani torun ve çocuklarımızın kullanacağı suyu şuanda biz yer altından 17 kuyu ile çekip aylık yaklaşık 2.8 milyon TL elektrik gideri de buna sebebiyet veriyor. İnanılmaz maliyetli inanılmaz kayıp kaçak oranı ile insanları-mıza su temin ediyoruz.
Önceliğimiz kayıp kaçağı önlemek, önceliğimiz insan sağlığını yakışır bir içme suyu şebekesini hızla Merzifon’a kavuşturmak ve torunlarımızın belki kullanacağı suyu rezerv olarak yer altında tutma özelliği-miz bu çalışmanın uç uca eklen-diği mesafesi 320 kilometre yani Merzifon’dan Ankara’ya kadar uç uca bir eklemek yaparak şebeke yenilenecek işi beledi-yeciliğin Nirvana’sı olarak düşünün halk arasında Belediye-ciliğin şampiyon ligi olarak düşünürüm.”dedi
Dönemimizde 4.7 milyon Euro luk atık su arıtma tesisinin yapım işini tamamladı %85 Avrupa’dan hibe olarak aldık ve şuan da Merzifon Belediyesi olarak 5 yıldır su arıtma teşhisini kendimiz işletiyoruz.
Dünyanın kabul ettiği standartlarda ki Avrupa Birliği delegasyonu her yıl denetlemeye geliyorlar. Yeni dönemimizde yaklaşık 17 kilometrelik yağlı suyu toplama projemizi çok derin ve vahşi kazılar yaparak şehirde birçok eleştiriyi de göğüsleyerek dönemimizi tamamladık. ama şuan da şehrin sigortacı olarak adlandıracağımız yağmur suyunu aktif olarak hazır. Olası yüksek bir yoğunlukla yağışa hazır durumda bekliyor. Artık son yapmamız gerek içme suyunu yenileme suyunu inşallah dönemimizde başlatacağız.
Bir takım eleştirilere maruz kalacağımızı biliyorum bu kadar kazı yapılırken vatandaşlarımızın bu konuyla ilgili serzenişleri olacağını hissediyorum.
Başkan Alp Kargı sözlerine şöyle devam etti; “Diyorum ki sadece Merzifon insanı değil Amasya’nın tamamını yaşayan hemşerilerimiz diyebilmeliler ki Ey Merzifon Belediyesi senin üzerinde ki kayıp kaçağın %40 lar seviyesinde ise 2 elim de senin elin yakandadır. Bu şehrin bu güzel ilçemizin bu içme suyu sorununu kalıcı olarak çözmeye ve vatandaşlarımız sana bu yönde yetki verdi bu nedenle 2 elim yakanda olsun diyorum. ”dedi
Suyun hayat olduğu 1 kez daha ifade etmek istiyorum ‘Peygamber efendimizin bir sözü var diyor ki
Dere kenarında dahi Abdestinizi alırken suyu israf etmeyiniz diyor.’ Bu olayın ne kadar önemli olduğunu dinimizce de ne kadar hassas bir konu olduğunu anlatım yöneliğiyle analımı bir ifade Başkan Alp Kargı,İnşallah alnımızın akıyla bu çalışmadan çıkacağız.
Sürecin bu noktaya 5 yılda gelmesinin sorumlusunu da kendimin olmadığı yönetim biçim de olmadığını insanlar sorabilir ya da 4-5 yıldır zaten teknik olarak hazırlanması İller Bankasına müracaat daha sonra Dünya Bankasına konunun iletilmesi Dünya Bankasının yetkililerin ilk talepte bulunan belediyelerin sorunlarını incelemesi bu bir süreç ve bu sürecin sonunda Merzifon belediyesinin şebekeye sahip olması ve deprem fa yat üzerinde Merzifon’un olması asperisyolarımızı hala kullanması bu sorunun çözümünde Dünya Bankasın merkezi de bize tanınıyor.
Meclisimizden de kararımızı aldık sözleşmemizi en yakın zaman da imzala-yacağını söyleyen Belediye Başkanı Alp Kargı, bizlere nasip olacak diyorum bu büyük ve hayati önemli projenin gerçek-leşmesini inşallah hep birlikte sağlayacağız. ”dedi
Bu çalışmanın ötesinde bu şehrin esas önceliğinin de yer altından kuyular vası-tasıyla su çekmek değil, en kısa sürede suya kavuşmasının gerektiğini ifade etmek istiyorum.
Bununla ilgili Devlet Su İşlerinin ters akan çay üzerinde bir baraj inşa etmesi orda cazibe ile saniye de 320 litre suyu tahsis ettiğini biliyorum ümit ederim ki hüküme-timiz hızlı bir şekilde ilgili bakanlıklar milletvekillerimizin katkısı Merzifon hem-şerilerimizin bu konuda ısrarları ordusunda süreyi uzatmak için şu veya bu gerekçeleri ortaya koymak en kısa sürede bu teşbih edilen proje çalışmasını ciddi yol katledildiği söylenen bu cazibeli ilçemize Merzifon su getirme işini de hızlandırırlar iste bu tadından yenmez hale gelecek bu sefer aylık elektrik miktarı yer altından kuyu çekilecek kuyulardan su çekmeyeceksin. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras yer altında ki kuyu olacak sular olacak cazibeyle gelen suyla sorunu çözmek istiyoruz.” şeklinde konuştu
Başkan Kargı; Ben Yeni Emel gaze-tesinin de Amasya basının da çok müstesna bir yer olduğunu biliyorum. Basının önemi her geçen gün daha iyi biliniyor yerel basın, yerelinde kendi özelindeki her türlü sorunun kamu oyununa sağlıklı sorunu veya bilgilerinin sağlıklı bir şekilde ulaştırılması bakımından anlamlı bir yer tutuyor bu mesaiye katkılarından dolayını şükranlarını sunuyorum. ”ifadelerini belirtti
Derler ya Kraldan çok kralcı olan insanlar tarihin her döneminde vardır. Bunun A Partisi Be partisi böyle işgüzarlar hayatın her döneminde var oldu.
Ben dönemin içerisinde %85’i hibe Avrupa birliğinde bir kredi aldım şimdi 15 milyon Euro krediyi yine dünya bankasından iller bankası aracılığı ile aldım.
Hibe ’de kepçede aldım hibe vidanjör de aldım ben göreve geldiğimde vidanjör yoktu 21,yüzyılda 1 tane vidanjör dahi yoktu. Şimdi 3 tane var. Bunun 2 si hibe sen doğru yerde doğru şekilde kendini ifade ettiğin zaman bürokrasi de ki aklıselim sana gere-ken, iktidardaki ve bakanlıklardaki aklıselim sana gereken ilgi ve alakayı gösteriyor, yoksa oturup söyle yaptılar halkı bu anlamda meşgul etmek çok kolay ama ben bunlara takılmıyorum. Söküp almakla diye tabire giden işimi yapmakla kendimi göreve nakil ediyorum ve bu konuda kendimi belediye çalışanları olarak iyi ifade ettiğimi düşünüyorum

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.