Son Dakika

Amasya Baro Başkanı Av. Bahadır Tekeş,

Her türlü desteği veren fedakar milletimizin başarısıdır

Amasya Baro Başkanı Av. Bahadır Tekeş, 15 Temmuz des-tanı Türk Milleti olarak kazan-dığımız zaferlerimizin günümüz-deki son halkasıdır dedi.
Tekeş mesajında, “15 Temmuz 2016 gecesi ülkemizde hain bir darbe girişimi yaşanmış, FETÖ terör örgütü ve bu örgüte mensup bir kısım üniformalı hain terörist-ler kendisine ülkemizin güven-liğini korumak için emanet edilen silahların, tankların namlusunu halkımıza çevirme ihanetini gös-termiştir. Milletlerin tarihlerinde kader anları, dönüm noktaları vardır. Bu kritik anlardaki tavır ve duruşlarıyla toplumlar, geleceklerine yön verir; millet olmanın, kardeşliğin, aynı ka-deri paylaşmanın şuuruna varır.
Sultan Alparslan ve ordusunun Malaz-girt’te kazandığı zafer ile Anadolu’ya tutu-nan Türk Milleti, Fatih Sultan Mehmet ve kutlu ordusunun İstanbul’u fethi ile haki-miyetini imparatorluğa evirmiş lakin 20.Yüzyılın başında aynı coğrafyada emperyalist güçlere karşı bir ölüm-kalım mücadelesi vermek zorunda kalarak Ana-dolu topraklarında adeta küllerinden yeni-den doğmuştur.
Bu istiklal mücadelesinin verilmesi ve akabinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuru-luşu şüphesiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile yol arkadaşlarının ve onlara güvenerek her türlü desteği veren fedakar milleti-mizin başarısıdır.
Başta Büyük Atatürk olmak üzere tüm İstiklal Harbi kahramanlarımızı ve devleti-mizin kurucularını rahmet dileklerimizle ve minnetle yâd ediyoruz.
15 Temmuz destanı Türk Milleti olarak kazandığımız zaferlerimizin günümüzdeki son halkasıdır. 15 Temmuz gecesi milletimiz, tıpkı bir asır evvel Çanak-kale’de, İstiklal Harbi’nde olduğu gibi bağımsızlığına, onuruna ve istikbaline kast eden elleri kırarak, bir kez daha iradesine sahip çıktı. Kadını erkeği, genci yaşlısıyla Türk Milletinin her bir ferdi, o gece tüm farklılıkları bir tarafa bırakarak yekvücut halinde FETÖ’nün işgal teşebbüsünü püs-kürtmüştür.
Siyasi tarihimizin en büyük ihanetlerin-den biri, milletimizin fedakârlığı, cesareti ve mücadelesi sayesinde demokrasi zafe-rine dönüşmüştür.
Şüphesiz bu zaferde en büyük pay sahibi “Gün, vatana sahip çıkma günüdür” diyerek tanklara, uçaklara, ölüm kusan silahlara meydan okuyan aziz şehitlerimiz ile gazilerimizdir. Amasya Barosu olarak ülkemizde demokrasinin hakim olması, sorunların hukuk ve siyaset temelinde çözülmesi dileği ile 15 Temmuz hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyor, şehitlerimizi rahmetle ve şükranla yâd edi-yor, gazilerimize sağlıklı, uzun ömürler diliyoruz.” dedi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.