Son Dakika

AMASYA BAROSU CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

AMASYA BAROSU CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

Mustafa Kemal Atatürk ve Arkadaşları tarafından TürkMilleti ile birlikte kurulan Cumhuriyeti’nin kuru-luşunun97. Yıldönümünü yaşamaktan ve Cumhuriyet Bayramını kutlamaktanbüyük mutluluk ve onur duymaktayız. Halkın kendi kendisini yönetmek anlamına da gelen ve demokrasi kavramının en yalın hali olan Cum-huri-yet’in ve getirdiği ilkelerin günümüzde bir çok defalar anlaşılmayarak ve dahi kötüniyetli olarak yok edilmeye çalış-masına karşın Kurucusunun ruhu ile geniş halk kitleleri tarafından benimsenmiş hali ile sonsuza kadar yaşayacağına inancımız tamdır. Mustafa Kemal Atatürk’ün, amacı sadece SEMBOLİK seçimler değil, tam demokratik, laik sosyal hukuk devletini inşa etmek ve bu inşa edilen uygarlığın Muassır medeniyetlerin üzerine taşımaktı. Gerçek Cumhuriyet kavramını bu düşün-ceden yola çıkarak; demokrasinin ve hukuk devleti ilkelerinin benimsendiği, öz-gür düşüncenin teminatı laiklik ilkesinin özümsenerek uygulandığı bir uygarlık seviyesine ulaştırmak her bir bireyin görevi ve sorumluluğudur. Demokrasinin ve hukuk devletinin çatırdadığı bir yönetim şekli olsa olsa yukarı daifade ettiğimiz şekli ile SEMBOLİK BİR CUMHURİYET olur ki,böylesi bir yönetim şeklini kabul etmek asla mümkün değildir.Anayasa’nın kuru-luş ve başlangıç bölümlerinde yer alan DEMOKRATİK, LAİK VE SOSYAL HUKUK DEVLETİ anlayışının gerçek anlamlarıyla uygulandığı, siyasal iktidar ve muha-lefetin halkın refahı ve huzuru için çalış-tığı, demokratik tüm hakların kullanıldığı ve inançların ve dahi düşünceler ile yaşam şekillerinin özgürce yaşandığı nice Cum-huriyet Bayramlarını kutlayabilmek bu ilkelerin tam anlamıyla vücudbulmasını sağlamak ile mümkün olduğu düşüncesi ile tüm meslek taşlarımızın ve Amasya Halkının Cumhuriyet Bayramını kutluyor en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Mustafa Kemal Atatürk’ün, amacı sadece SEMBOLİK seçimler değil, tam demokratik, laik sosyal hukuk devletini in-şa etmekve bu inşa edilen uygarlığın Mua-ssır medeniyetlerin üzerine taşımaktı. Ger-çek Cumhuriyet kavramını bu düşünceden yola çıkarak; demokrasinin ve hukuk dev-leti ilkelerinin benimsendiği, özgür düşüncenin teminatı laiklik ilkesinin özümsenerek uygulandığı bir uygarlık seviyesine ulaştırmak her bir bireyin gö-revi ve sorumluluğudur. Demokrasinin ve hukuk devletinin çatırdadığı bir yönetim şekli olsa olsa yukarıda ifade ettiğimiz şe-kli ile SEMBOLİK BİR CUMHURİYET olur ki, böylesi bir yönetim şeklini kabul etmek asla mümkün değildir. Anayasa’nın kuru-luş ve başlangıç bölümlerinde yer alan DEMOKRATİK, LAİK VE SOSYAL HUKUK DEVLETİ anlayışının gerçek anlamlarıyla uygulandığı, siyasal iktidar ve muhalefetin halkın refahı ve huzuru için çalıştığı, demokratik tüm hakların kullanıldığı ve inançların ve dahi düşünceler ile yaşam şekillerinin özgürce yaşandığı nice Cum-huriyet Bayramlarını kutlayabilmek bu ilkeerin tam anlamıyla vücud bulmasını sağlamak ile mümkün olduğu düşüncesi ile tüm meslektaşlarımızın ve Amasya Halkının Cumhuriyet Bayramını kutluyor en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı