Gündem

Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir: Amasya’yı gönül belediyeciliği ile ihya edip kalkındıracağız

Amasya’yı gönül belediyeciliği ile ihya edip kalkındırmayı planladıklarını belirten Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, “10 yıllık süre içerisinde şehrimi-ze önemli projeler kazandır-manın yanında halkımızla da gönül birlikteliğimizi sağla-dık” dedi.
Düzenlenen basın toplan-tısında görevi boyunca kim-seyi ötekileştirmeyip kapısını herkese açmaya çalıştığını belirten Başkan Özdemir, “Olmayacak, gerçekleşme-yecek hiçbir şeyi halkımıza vaat etmedik. Ayağı yere ba-san, kaynağı bulunan, gerçekleşmesi mümkün olan projeleri taahhüt ediyoruz. Seçim bir gün, geçim beş yıl. Vatandaşlarımızdan O bir günlük tercihlerini, vicdan-larını, sağduyularını dinle-yerek doğru yolda kullanma-larını istirham ediyoruz” diye konuştu.
AK Parti İl Başkanı Meh-met Ünek’in de bulunduğu top-lantıya katılan AK Parti Amas-ya Milletvekili M. Levent Kara-hocagil de, Ca-fer Özdemir’in 31 Mart’ta oyu-nu artırarak tek-rar başkan seçi-leceğine inandı-ğını söyledi.
Yapılan çalış-malarla şehirde trafik sıkışıklığı artık konuşul-madığına deği-nen Karaho-cagil, “Bu bir başarıdır. Çün-kü biz bunu yıllarca konuş-tuk. Daha çevre yolumuz bit-meden değerli başkanımızın bir yılda yaptığı kale yolu ile çevre yolunu çözmüş olduk. Tünel ile daha da rahatladık. İnşallah çevre yolunun da önümüzdeki Ekim, Kasım aylarına biteceği söz verildi. Şu anda en son rö-tuşlar yapılıyor” şeklinde konuştu.
HABER:
MURAT ÇELİK

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı