Gündem

AMASYA ÇİFTÇİSİNE 169 TON YEM BİTKİSİ TOHUMU DESTEĞİ

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Nadas Alanlarında Tritikale Ekiminin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında ‘Tritikale Tohumu’ Dağıtım Törenine katıldı.
Programda ayrıca protokol üyeleri, siyasi partilerin temsil-cileri, il genel meclis üyeleri, üreticiler ve basın mensupları yer aldı.
Vali Mustafa Masatlı ise konuşmasında şunları kaydetti: “Gelişmiş tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye için de tarım sektörü stratejik bir öneme haizdir.” Gelişen dünyada ülkeler ekonomik olarak güçlenmeye, halklarının refah seviyelerini yükseltmeye çalışırken, bir yandan da dünya sahnesinde söz sahibi olmaya gayret etmekte, sürekli çalışmakta ve yenilikler bulmaya çabalamaktadır. Sürekli bir arayışın olduğu sektörlerin en önemlilerinden birisi de elbette ki tarım sektörüdür.
Bu kapsamda ülkemizde son 19 yılda Devle-timizin tarıma verdiği önem ve bu doğrultuda Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteklemeleri artmıştır. Bu projeler ve destekler sayesinde hem çiftçilerimi-zin gelir düzeyi, hem de tarımsal üretim ve ihracat rakamlarımız artmıştır.
Bizler tarımın Amasya için taşıdığı önemin farkında olarak, göreve geldiğimizden beri bu alanda çalışmalarını yoğunlaştırdık.
İlk olarak da tarımsal sulama yetersizliğini gidermek için, 2021 yılında yatırımlarımızı bir önceki yıla göre yaklaşık 15 kat arttırarak 46 mil-yon TL’ye çıkarıp, 26 bin dekar tarım arazisini sulamaya açtık.
2022 yılında da aynı hızla 54 milyon TL’lik bir yatırımla 21 bin dekarlık bir alanı suyla buluştu-ruyoruz. Yani sadece son 2 yılda tarımsal sulamaya 100 milyon TL bütçe ayırmış durumdayız.Basınçlı sulamaya açtığımız alan 47 bin dönümdür. Sulama yatırımlarındaki bu artış ürün rekoltemize ve buna paralel olarak da üreticilerimizin gelir-lerine olumlu katkılar sağlamaya başlamıştır.
Hayvancılık alanında ise kırmızı et üreminde piyasa belir-leme gücüne sahip, Ülkemizin bilinen markalarına et tedarik eden ve özellikle Suluova ilçe-mizde yoğunlaşan bir faaliyet yürütülmektedir.
Yine ülkemizin ilklerinden olan Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi de hayvancılık alanında geldiğimiz noktanın en büyük göstergesidir.
Şu Anda Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB’mizin genişleme çalışmaları da başarıyla tamamlanmış ve yaklaşık 41 milyon TL yatırım bedeli olan altyapı projesi ihale aşamasına gelmiştir.
Suluova TDİB OSB ilave alan ile birlikte toplam 152,5 hektar alan üzerinde, toplam kapasitesini 2 katına, yani yak-laşık 20.000 büyükbaş hayvana çıkaracaktır.
Hali hazırda Ülkemizin en büyüğü olan TDİB OSB’miz, genişleme alanının faaliyete geçmesiyle Avrupa’nın en büyüklerinden biri olacaktır. TDBİ OSB’miz ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından, yurtiçi ve yurtdışında model OSB olarak gösterilmektedir.
Sahip olduğumuz tüm bu potansiyeli daha ileri seviyelere taşımak ve hayvan varlığımızı arttırmak için de altyapımızı güçlendirmemiz ve yem ham-maddelerini çeşitlendirmemiz gerekmektedir. Bu alandaki nihai hedefimiz ise Amasya’yı bölgemizin kırmızı et üretim merkezi haline getirmektir.
Bugün de besi hayvancılığının en önemli gider kalemini oluşturan kaba yem ihtiyacını gidermeye yönelik olarak Tritikale Tohumu Dağıtı-mında sizlerle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Önemli bir yem bitkisi olan Tritikale, hayvan-cılığın en büyük girdilerinden birini oluşturan kaba ve kesif yem açığının giderilmesinde İlimiz hayvancılığının ihtiyaç-larına cevap verebilecek niteliklerde bir üründür.
Proje çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığımız ile İl Özel İdaremizin %50 hibe desteğiyle toplam tutarı yaklaşık 2 Milyon 270 Bin TL olan 169 ton Tritikale tohumu, 8.450 dekara ekilmek üzere 551 çiftçimize teslim edilecektir.
Bu proje kapsamında üreticilerimizin Tritikaleden elde ettikleri verim arttıkça, ilerleyen yıllarda bu yem bitkisinin üretimi daha da yaygınlaşacaktır.
Bu düşüncelerle dağıtımını yaptığımız tohumların çiftçileri-mize bereketli kazançlar getirmesini temenni ediyor, başta Ülkemizi her alanda geliştirerek, bizlere yeni bir vizyon çizen Sayın Cumhurbaş-kanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’ye şükranlarımı sunarak, bu proje özelinde Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Milletvekillerimize, İl Özel İdaremize ve projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”
Konuşmaların ardından proje kapsamında 8.450 dekarlık alana ekilmek üzere temin edilen 2 Milyon 270 Bin TL bedelli Tritikale Tohumu, Vali Mustafa Masatlı ve protokol üyeleri tarafından hak sahibi çiftçileri-mize dağıtıldı.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.