Son Dakika

Amasya Çocuk Yuvasında Coşkulu 19 Mayıs Kutlaması Yapıldı

Amasya Çocuk Yuvasında Coşkulu 19 Mayıs Kutlaması Yapıldı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayra-mı’nda Yeşilırmak Çocuk Evleri Sitesinde düzenlenen çocukların bayramını coşkuyla kutladılar.
Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-metler İl Müdürlüğüne bağlı Yeşilırmak Ço-cuk Evleri Sitesinde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ün Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenledikleri programla kutlandı.
Programda konuşma yapan Amasya Bele-diye Başkanı Mehmet Sarı ; “Bugün 19 Mayıs aradan geçmiş 102 yıl.
19 Mayıs 1919 hatırlamak lazım. Sam-sundan kalkan bir geminin dalgalı bir kara-deniz serüveninden sonra Gazi Mustafa Ke-mal’in Samsun’a ayak basarak plan proje yapmış.
Bugün 19 Mayıs’ın getirisi bugün rahat ra-hat siyaset yapmamızın okullarda oku-mamızın sebebidir. 12 Haziran’da Amasya’ya gelmesinden itibaren işte varoluşumuzun sebebi o gün başlamıştır.
Amasya Müftüsü Tevfik Efendi’nin “ Pa-şam Amasya emrinizdedir” karşılamasıyla beraber Gazi Mustafa Kemal rahatlamış, se-rüvenine rahat devam edeceğini yolculu-ğunun hayırlısı ile menzile varacağının ka-rarını vermiştir.
Sadece dipnot hatırlatmak isterim Gazi Paşayı karşıya 53 kişi içerisinde Amasya Müftüsü Abdurrahman kamil Efendi en yaş-lılarındandır.
Yani 19 Mayıs serüvenin teşkilatlanması, kararının alınması Haziran’da Amasya’da ol-muştur. Cumhuriyet rejiminin felsefesinin hazırlanması Amasya’da olmuştur. Özgürlük dediğimiz rahat ve huzurun meşalesi Amasya’da yanmıştır.
80 vilayetimizin Amasya’ya ve gazi paşa-ya teşekkür borçludur onun için de Gazi Paşa bu heyecanlı yolculuğu bu her tarafı düş-manlarla savrulurken,Gazi Mustafa Kemal bu meşakkatli yolculuğunu siz gençlere emanet etmiştir.
Türk Milleti o dönemde esarete düşmemiş esareti asla kabul etmemiştir!aynı anda dev-letini kurmuştur.
Ama esarete rıza göstermemiştir. Gazi Pa-şa’nın yaptığı da her tarafı düşmanlarla çev-rili iken çıkmış ve demiş; Bu memleket istila edilemez,bu memleket düşman altında ka-lamaz. o yiğitliği göstermiş ve halkı örgüt-lemiş bu günleri de 19 Mayıs’ı da ve nice bay-ramlarımızı da gençlerimize ve Türk milletine armağan etmiştir.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arka-daşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bay-ramımız kutlu olsun” dedi.
Amasya Valisi Mustafa Masatlı ise konuş-malarında şu ifadelere yer verdi;“Milletimiz bin yıldır kalmak için mücadele ediyor.
Sultan Alparslan’dan bugüne kadar bu topraklar için şehit düşmüş Cumhuriyetimizi kurmuş ve bu aşamaya getirmiş olan bütün büyüklerimizi saygıyla ve minnetle anı-yorum.
Tarihin en büyük imparatorluklarından birini kuran Osmanlı devleti son yıllarında teknolojik gelişmelere uyum sağlayamamış Dünya’daki gelişmeleri takkip edememiş ve bununla beraber dünyanın Emperyal güçleri tarafından parçalanmak bölünmek kastıyla bir takım durumların içerisine düşmüştür.
Bizim Milletimiz her zorlu durumda kur-tarıcısını bulmuştur.
O zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk İstanbuldanbinmiş olduğu BAN-DIRMA Vapuruna arkadaşlarıyla beraber 19 Mayıs’ta Samsun’a ayak basıp daha sonra Havza ve oradan da Amasya’ya gelmiştir.
Amasya ilimiz bu noktada Cumhuriyetin temellerinin atılması ve Cumhuriyet meşa-lesinin yakılması noktasında çok önemli bir ilimizdir.
Burada devletin kaderinin yine milletin ka-rarı ve azmi ile belirleneceği tüm dünyaya deklare edilmiştir.
Ardından Erzurum, Sivas ve en son Tür-kiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulmasıyla beraber bu coğrafyada ki Türkiye Cumhu-riyeti Devleti kuruluşunun temelleri o zaman atılmaya başlanmıştır.
Cumhuriyetimizi kuran kuşak o zaman çok ciddi sıkıntılar içerisinde memleketin ne kadar sıkıntı içerisinde olduğunu bu ülkenin gelecekte neler yapması gerektiğini bilerek bizlere hedefler göstermiştir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün söylediği gibi; “Biz bu milleti muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracağız” anlayışı ile başlanmış bir tane basit bir silahı, çiviyi dahi üretemeyen bu mil-let artık Dünyada önemli bir güç haline gel-miştir. Ülkemiz bugün Dünyanın 17. büyük gücüdür.
Ülkemiz; silah sanayisinde,ticarette tarımda ve hizmet sektöründe tüm dünyayla yarışır durumda. Diğer tarafta Sosyal Hiz-metler alanında ülkemizin geldiği nokta dün-yanın çoğu ülkesine model teşkil etmektedir. Sevgili gençler gelecekte bizleri nelerin bek-lediğini bilmiyoruz. Bu yüzden birliğimizi, dirliğimizi ve bütünlüğümüzü bozmayacağız. Daima çalışacağız ve bizlerin yerine sizler ge-leceksiniz ve bizlerden daha çok çalışarak bu milleti Dünyanın en büyük milleti ve bu dev-leti Dünyanın en gelişmiş milleti yapacak-sınız. Bizler size çok güveniyoruz.
Bizler sizlerin gelecekte daha iyi şartlarda olmanız için elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz. Bizim milletimiz bizim devl-etimiz güçlü oldukça dünyanın her tarafında ki başta müslümanlar olmak üzere bütün mazlum milletlerde güçlü oluyor. Filistin’deki durum bunun çok somut bir örneğidir. Do-layısıyla bizler daima devletimizi ve mil-letimizi güçlü kılmak için hep beraber uğ-raşacağız. Birliğimizi, dirliğimizi bozmaya çalışanlarla da elimizden gelen bütün mü-cadeleyi sarf edeceğiz.
Ben bu duygular içerisinde bugün burada sizinle olmaktan büyük bir memnuniyet duy-duğumu ifade etmek isterim.
Tekrar Cumhuriyetimizi kuran ku-şak dahil bu toprakların vatan yapıl-masında kan döken can veren, gazi olan bütün büyüklerimizi rahmetle minnetle anıyor ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kut-luyorum.’diye konuştu.
Konuşmaların ardından; Amasya Belediyesi Bandosu eşliğinde işaret diliyle çocukların İstiklal Marşını oku-ması ile başladı.
Sevgi Evleri Sitesinde koruma ve bakıma muhtaç çocuklar sonra ço-cuklar simsim, Ferhat ile Şirin, zeybek ve Amasya yöresine ait halk oyunları yumurta taşıma, çuvalla yürüme ya-rışmaları yaptı.
Daha sonra çocuklar, gençler ve protokol üyeleri birlikte halat çekme yarışmasına ka-tıldı. Belediye bandosunun seslendirdiği marşların ardından Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı ço-cuklara çeşitli hediyeler takdim ettiler.
Program, Belediyeye ait üstü açık otobüs ve bando ile çocuklara attırılan şehir turunun ardından sona erdi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı