Son Dakika

Amasya Defterdarı Kaya Kurşun;

“Vatandaşların Borç Yükü Azalacak”

7326 sayılı Bazı Alacak-ların Yeniden Yapılan-dırılması ile Bazı Kanun-larda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hakkında bilgilendirme yapmak üzere Amasya Defterdarı Kaya Kurşun, Vergi Dairesi Mü-dürü İlyas Gümüş ve Gelir Müdür Vekili Ali Çolak Ser-best Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkan-lığını ziyaret ettiler. Defter-dar Kurşun yapılandırma ile Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak dedi.Ziyarette Defterdar Kaya Kurşun tarafından Yapılandırma Kanunu ile ilgili yapılan açıklamada,
“30 Nisan 2021 öncesi Kesinleşmiş; Ver-gi Cezaları, Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Borçları, Gümrük Cezaları, Kredi Yurtlar Kurumu Borçları, Motorlu Taşıtlar Vergisi Borçları, Belediyelerin Su Alacakları, Em-lak ve Çevre Vergisi, Otoyol ve Köprü Cezaları, Türk Veteriner Birliğine Olan Borçlar, İhtilaflı Para Cezalarının, Kapsam içerisine alındığı, bununla birlikte,
Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükünün azalacağı, Borçların taksitler halinde ödenebileceği, Vergiler, vergi ceza-ları, idari para cezaları ve ecrimisil ile ilgili ihtilafların sonlandırılacağı, Devam eden vergi incelemeleri ve takdir işlemleri için Kanundan yararlanabileceği, Beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlıkla veya kendiliğin-den beyan yapılabileceği, Geçmiş yıl beyanlarının artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmayacağı, İşletme kayıtları-nın gerçek duruma uygun hale getirilebile-ceği.Çeşitli alanlarda düzenlemeler yapan ve toplumun her kesimine hitap eden Kanunu vatandaşlarımıza anlatmak, Ka-nundan azami seviyede yararlanmasını sağlamak amacıyla gerekli tanıtım faali-yetlerinin başlatıldığı, Defterdarlığımız tüm personeli ile Kanunu anlatmak ve uygulamak üzere hazır bulunuyoruz, Kanundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerektiği, Kanunla ilgili her türlü sorunuza Gelir İdaresi Başkanlığının (www.gib.gov.tr) adresinde yer alan dokümanlardan veya Alo 189 VİMER aracılığıyla cevap alınabileceği belirtilerek, Toplumun her kesimini ilgilen-direbilecek nitelikte bir Kanun olan bu yeni yapılandırma Kanunundan yararlan-mak için bir an önce başvuruların yapılması ve imkânlar dâhilinde peşin ödemelerin seçilmesinde yarar olduğu,
Ayrıca, COVİD-19 pandemisi nedeniyle başvurularınızın (www.gib.gov.tr)adresinde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi uygu-laması üzerinden elektronik ortamda ya da posta yoluyla yapılması ve ödemelerde de kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi gerekiyor.”ifadelerini kullandı

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.