Gündem

Amasya DSYB: İşletme Güncellemeleri Devam Ediyor

Amasya DSYB olarak görevlerimiz arasında bulunan işletme denetimlerimiz, tüm şubelerde çalışan teknik kad-romuz tarafından her ay yapıl-maya devam ediliyor.
Amasya DSYB Yönetim Kurulu Başkanı Güner Arslan,Birliğimizin gerçek-leştirmekte olduğu işletme güncelleme faaliyetlerinin amacı:
•Üreticilerimizin işletmelerinde bulunan kaliteli ve vasıflı hayvanların sınıflandırılmasını sağlamak,
•İşletme döl verim ve hayvan varlığı raporunda bulunan sığırlarımızın doğum ve laktasyon dönemleri kontrol edilerek üreticilerimizin bilgilendirilmesinin sağlanması,
•Hayvan satışı, kesime gönderme, ölüm vb. sürüden ayrılma veya sürüye dahil olma gibi hayvan hareketlerinin kont-rolünün sağlanması,
•Üreticilerimizin hayvancılık teşviklerinden en doğru şekilde faydalanabilmesi,
•Toplanan bilgilerin doğru ve zamanında (Ulusal Bilgi Sistemi) E-ıslah veri tabanı sistemine kayıt edilerek siste-min güncel olmasının sağ-lanmasıdır.
Amacımız İlimizde Üye üreticilerin İşletmelerinde bulunan hayvanların güncel olarak tutulması ve üreticileri-mizin herhangi bir hak kaybı sonucu zarar görmelerinin engellenmesidir.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.