Son Dakika

Amasya Genelgesinin İlanının 102. Yılını Tarihi Anlamına Uygun Şekilde Kutlayacağız

Amasya Genelgesinin İlanının 102. Yılını Tarihi Anlamına Uygun Şekilde Kutlayacağız

Amasya Valisi Mustafa Masatlı 12-22 Ha-ziran Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali Hazırlık Toplantısına Başkanlık etti.
Toplantıda ayrıca Garnizon Komutanı Alb. Mehmet Atlı, Amasya Üniversitesi Rek-törü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Vali Yar-dımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin ve Hazırlık Komitesi üyesi İl Müdürleri yer aldı.
Amasya Valisi Mustafa Masatlı toplan-tının açılışında yaptığı konuşmada Amas-ya’nın insanlık tarihi ve milletimizin tarihi açısından taşıdığı öneme vurgu yaparak şunları söyledi:
“Bu topraklar gerek Selçuklu ve Os-manlı tarihi, gerekse Cumhuriyet tarihi açı-sından büyük önem arz etmektedir. Amas-ya’nın geçmişinde tarihe yön veren olaylar vardır. Bu olayların sonuncusu ise Cum-huriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Ke-mal Atatürk’ün Milli Mücadelenin ‘Doğum Belgesi’ olarak nitelenen ve ‘Milletin İstik-lalini Yine, Milletin Azim ve Kararı Kurtara-caktır’ sözüyle özdeşleşen Amasya Genelgesini tüm dünyaya ilan etmesidir.
Bu önemli günü tarihi anlam ve önemine yaraşır şekilde kutlamak önceliğimiz ola-caktır. İçinde bulunduğumuz pandemi şart-ları hafiflerse, halkımızın tüm kesimlerinin ilgisini çekecek sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Bu vesileyle milletimizin istiklal müca-delesini kazanmasında pay sahibi olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere,milli mücadele kahramanlarını rah-met ve şükranla yad ediyorum.”
Vali Mustafa Masatlı’nın konuşmasının ardından Valilik Kutlama Komitesi Başkanı Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ tarafından, yapılması planlanan etkinliklerin genel mahiyeti hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantıda son olarak İl Kültür ve Turizm Müdürü Bilal Eken 12-22 Haziran tarihleri arasında planlanan etkinliklerin detaylı su-numunu yaptı ve katılımcılar etkinlikler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.