Son Dakika

Amasya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü İsa Kaya, Beslenme, insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından biri olup sağlıklı bir yaşam sürecinin de en temel kriterlerinden biridir dedi

Amasya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü İsa Kaya, Beslenme, insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından biri olup sağlıklı bir yaşam sürecinin de en temel kriterlerinden biridir dedi

Kaya, “Sağlıklı bir yaşam süreci için de sağlıklı beslenme başta gelir ve sağlıklı beslenmenin en önemli esaslarından biri de ‘’gıda güvenliği’’dir. Gıda güvenliği üretimden tüketicinin sofrasına ulaşana dek gıdalardaki olası fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik ve her türlü zararların öngörülmesini ve uzaklaştırılmasını temel alan tedbirlerin tamamını ifade eder. Gıda güvenliği, birincil üretim aşamasından (bitkisel üretim, hasat, bakım, sulama, hayvan sağlığı, hayvanların aşılanması, tükettikleri yemlerin kontrolü ve nakliyatları vb.) tüketiciye ulaşana kadar tüm aşamaları kapsar. FAO’ya göre (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) gıda güvenliği ‘’gıdalarda tüketicilerin sağlığına zarar verebilecek tehlikelerin bulunmaması veya kabul edilebilir düzeyde olması’’ anlamına gelmektedir. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Güvenliği Günü kutlamasının temelinde yatan ana fikir, tükettiğimiz gıdaların/yiyeceklerin güvenilir olmasını sağlamaktır. Bu amaçla WHO’nun (Dünya Sağlık Örgütü) 6 Haziran 2019 tarihli bildirgesinde ‘’her yıl dünyada yaklaşık 10 kişiden 1’i (tahminen 600 milyon kişi) hastalanmakta ve ayrıca bakteri, virüs, parazit veya kimyasal maddelerin tüketilmesi sonucu 400 bin kişi hayatını kaybetmektedir’’ deniyor. Aynı bildirgede, gıda kaynaklı hastalıkların ciddi bir iş gücü ve maddi kayba yol açtığı, bu 400 bin ölümün tamamıyla önlenebilir olduğu bildirilmektedir.

Türkiye’de gıda güvenliğinin sağlanmasındaki yetkili otorite Tarım ve Orman Bakanlığı olup bakanlık bünyesinde görev yapan Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü de uluslararası kuruluşların nezdinde bir irtibat noktası gibi görev almaktadır. Bu görevinin yanı sıra yem güvenilirliği, su ürünleri, veterinerlik ve bitki sağlığı alanında da yetkili otoritedir. AB mevzuatına uyum sağlanması amacı ile Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kabul edilerek gıda politikaları yenilenmiştir. Kanunun amacı gıda ve yem güvenilirliğini, halk sağlığı, bitki ve hayvan sağlığı ile hayvan ıslahı ve refahını, tüketici menfaatleri ile çevrenin korunması da dikkate alınarak korumak ve sağlamaktır.

Türkiye’de ürünlerin tüketicinin ihtiyacını, isteklerini, beklentilerini karşılayamaması, sağlık koşullarına uygun olarak üretilmemesi, besin maddeleri açısından uygun özelliklere sahip olmaması durumlarında tüketicinin şikâyet ile ilgili kurumları etkili kullanamamasından kaynaklı sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunları doğrudan doğruya gidermek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ALO 174 Gıda Hattı kurulmuştur. Bu telefon hattı “tüketicinin gıda güvenilirliği ile ilgili her türlü ihbar ve şikâyette ilgili merciye kolay bir şekilde ulaşabilmesi, iletişimin tek merkezden yönlendirilmesi, tüketiciye en kısa zamanda dönüş yapılabilmesi ve sonucun takibi” amacıyla hizmete başlamıştır. Aynı zamanda 0501 174 0 174 watsapp numaralı Gıda ihbar Hattı kurulmuştur.

Yaşadığımız pandemi süreci gıdanın önemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Ülkemizin güçlü tarım alt yapısı ve politikaları sayesinde pandemi sürecinde insanların gıdaya ulaşması konusunda hiçbir aksaklık yaşanmamıştır. Toplumun gıdaya ulaşması ne kadar önemli ise, güvenilir gıdaya ulaşması hususu da bir o kadar önemlidir. Tam da bu noktada gıda güvenliği sürecinin yapı taşlarından birisi olan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerinin görev ve sorumlulukları daha önemli hale gelmiştir. Amasya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü olarak kurumumuzun görev alanına giren konularda Amasyalı halkımıza daha iyi hizmet etmek adına Bilinçli Toplum-Güvenilir Gıda-Sağlıklı Yaşam sloganı ile yola çıkıyoruz. Bu aşamada Kurumumuzun faaliyet alanlarına giren konularla ilgili kurum, kuruluş ve vatandaşlarımıza yönelik bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır.

Amasya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, 639 sayılı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı teşkilat ve görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlık Merkeze bağlı taşra teşkilatı kuruluşu olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Ayrıca 10.07.2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Teşkilat Hakkındaki 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile “Tarım ve Orman Bakanlığına” bağlı kuruluş olmuştur dedi.

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, oturuyor ve iç mekan

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı