Gündem

“AMASYA İÇİN ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAKTAN ÇEKİNMEDİK”

Amasya Ticaret Sanayi Odası Yönetim kurulu Başkanı Murat Kırlangıç,2020 Mart ayında başlayan ve hala devam eden pandemi sürecinin gölgesinde zor bir yılı daha geride bıraktık.”dedi
Başkan Kırlangıç basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıkla-mada bulundu.
Başkan Kırlangıç açıklamasında şu ifade-lere yer verdi; Pandemi şartları gereği uzun bir aradan sonra yeniden bir araya geldik. 2020 Mart ayında başlayan ve hala devam eden pandemi sürecinin gölgesinde zor bir yılı daha geride bıraktık.
Pandeminin ekono-miye kötü etkilerinin yanı sıra yılın sonunda döviz kurlarında yaşa-nan hareketlilik, Ürün fiyatlarındaki ani yükselişler tüm sektör-leri olumsuz etkilemiş, ekonomik gidişatı da büyük ölçüde zora sok-muştur. Tüm bu zorluk-lara, olumsuzluklara rağmen kentimizde fa-aliyet gösteren iş insan-larımızın haklarını korumak adına elimiz-den gelen tüm gayreti gösterdik. Yönetim Kurulu Başkanı olarak ben ve yönetimimizdeki tüm arkadaşlarımız pandemi döneminde birebir görüşmeler yaparak yaklaşık 500 üyenin sektör sorun-larını dinledik, not ettik. Tespit edilen tüm sorunları, üyelerimiz-den gelen tüm talepleri raporlar haline getirdik. Ticaret ve Sanayi Odalarının ana amaç-larından biri olan lobi-cilik konusunda üyeleri-mizin her talebine cevap verebilmek adına her kademeden, devletin her kurumunun kapı-sını çaldık.Cumhurbaşkanlığımız nezdinde gerçekleşen TOBB Sanayi ve Ekonomi Şûra-sı’nda Karadeniz Bölge temsilcisi olarak, bölgemi-zin sorunlarını Cumhurbaş-kanımıza bizzat iletme imkanı bulduk.TOBB Konsey Toplantısında Hazi-ne ve Maliye Bakanımız sorunları doğrudan ilettik.
Çok şükür ki bu taleplerimizin neredeyse tamamına olumlu dönüşler aldık.Lojistikten, otomotive, hizmetten, inşaata, tarım-dan finansa, sağlıktan ulaşıma tüm sektörler-de,gümrüklemeden ihracata tüm konularda yapmış olduğumuz girişimlerin çoğu Cumhurbaşkanımızın pandemi döneminde açık-ladığı ekonomi destek paketinde yer aldı.Özellikle böylesi zor bir dönemde üyelerimizin finansmana erişiminde güçlük yaşama-ması için odamız kaynak-larını kullanarak toplamda 4 kez,pandemi döneminde 2 kez Nefes Kredisi programı başlattık.
35 milyon TL’lik kredi hacmi ile Karadeniz Bölgesi’nde en yüksek destek veren Odalardan biri olduk.
Her zaman üyelerimizin gören gözü ve sesi olmaya çalıştık. TOBB nezdinde düzenlenen Konsey Toplan-tıları,Bölge Toplantı-ları,Gümrük Turizm İşlet-meleri toplantıları gibi ulu-sal ve bölgesel tüm toplantı-larda bulunarak,üyelerimi-zin sorunları ve çözüm önerilerinin ilgili mercilere doğrudan aktarılmasını sağladık.
Bu toplantıların yanı sıra, ulusal ve bölgesel ya-yın yapan televizyon kanal-larında, sosyal medya platformlarında ve bunlar gibi medyanın her mec-rasında yer aldık.
(Bloomberg, Ulusal TV, ATV, Beyaz TV, Bengütürk gibi kanallarda, Dünya Gazetesi, Sabah gazetesi, Hürriyet gibi gazetelerde yaptığımız röportajlarla her zaman üyelerimizin sesi olmaya çalıştık.)Oda yönetiminden teşkil ettiğimiz heyetlerle, ilimizin ticaret ve sanayi odalarının başkanlarından teşkil ettiğimiz heyetlerle ve üyelerimizi de arkamıza alarak TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcık-lıoğlu’na, ilgili bakanları-mıza, Amasya Milletvekil-lerimize defahatle ziyaret-ler gerçekleştirdik.
Bu ziyaretlerimizle hem ilimizin hem de üyelerimi-zin önemli kazanımlar elde etmesini sağlamak.
Üyemiz olan iş insanlarının basit işler için bile çevre illere gidip gelme-sinin önüne geçebilmek için Gümrük Müdürlüğü ve TSE İl Temsilciliği gibi kurum-ları Amasyamıza kazan-dırdık.
TOBB’un 18 ile yapacağı okul projeleri duyurusun-dan sonra yaptığımız giri-şimlerle, bu 18 okuldan bir tanesinin şehrimizde yapılmasına öncülük ede-rek, Amasyamıza 24 derslikli bir okul kazandır-dık. Kaba inşaatı tamam-lanan okulumuz önümüz-deki eğitim öğretim döne-minde hizmete açılacaktır.
Ayrıca; Medikal sektöründe faaliyet göste-ren firmalarımızın kamu alacaklarının geciken tahsilleri konusunda yaptı-ğımız girişimlerin ardından, müjdeli haberi Hazine ve Maliye Bakanımızdan aldık.
Bu haber ile birlikte ödemeler başlatılmış olup, medikal sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz rahat bir nefes alacaktır.
Kentimize mal olmuş, kentimizin simgesi haline gelmiş olan altı önemli ürünün Coğrafi İşaret Baş-vurusunu yaptık. (Amasya Burmalı Çöreği, Amasya Semaveri, Hünnap, Hünnap Pekmezi, Yassıçal Çuha Dokuması ve Gediksaray Dokuması)
Bu sayede bu ürünlerin ulusal ve uluslararası pazara açılabilmesini ve ticari değerinin yükseltil-mesini sağlamayı planlı-yoruz.
Diğer taraftan hali hazırda tescilli olan Amasya Çiçek Bamyasının AB nezdinde de tescillenmesi adına AB Coğrafi İşaret başvuru çalışmalarını başlatmış bulunmaktayız. Bununla birlikte; Taşova ilçemizin yıllardır hayali olan Organize Sanayi Bölgesini gerçeğe dönüş-türdük.
Türkiye’nin en hızlı kurulan Organize Sanayi Bölgesi oldu. 790 dönümlük arazinin üzerine, 60 parsel olarak tesis edilecek olan karma organize sanayi bölgemizin kent ekonomi-sine önemli katkılar sağla-yacağına ve en önemlisi Taşova ilçemizde dışarıya verdiğimiz göçün önüne geçeceğine, hatta tersine göç dalgasının başla-tılabileceğine inanıyoruz. İlimizde bulunan organize sanayi bölgeleri Valimizin gelmesiyle ivme kazandı. Bu ivme ileriki dönemde ilimizin istihdamına ve ihracatına katkı sağlaya-caktır.
Ayrıca organize sanayi bölgelerimizin genişleme çalışmaları tamamlandıktan sonra bölgemizin ve ülkemizin önemli bir üretim merkezi olacağız.
Bununla birlik-te;Üyelerimizin dış ticaret potansiyellerini gerçeğe çevirmek ve ihracatçı üye-lerimizin kapasitelerini arttırmak için de çalışma-larımız her dönem oldu ve olmaya devam edecek.
Bu anlamda 2021 yılı içerisinde Ticaret Bakanlığı – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Amasya Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile İhracat Destek Ofisi’ni ilimize ve üyeleri-mize kazandırdık.
Diğer taraftan ihracatçı üyelerimizi, yurt dışından gelen heyetlerle bir araya getirdik. Yurt dışındaki fuar ve organizasyonlara erişim-lerini sağladık.
Doğrudan iş görüşmeleri yapmalarını sağladık, dış ticaret kapasitelerini artır-maya yönelik çalışmalar gerçekleştirdik.
Tüm bu çalışmaları yürütürken her zaman kucaklayıcı ve birleştirici olmaya özen gösterdik.
Hiçbir zaman görüş ayrımı yapmadan üyelerimizin menfaatinin olduğuna inandığımız herkesle kucaklaştık. Tüm görüşleri içinde barındıran bir sivil toplum kuruluşu olarak tüm siyasi partiler ile görüş alışverişi ve istişa-relerde bulunduk.
Peygamber Efendimi-zin’in “Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır.”
sözünü düstur edindik.
Güçlü üye güçlü oda misyonuyla hareket ettik.
Amasya ile ilgili her konuda elimizi taşın altına koymaktan çekinmedik.
Biz bu şehre aşığız dedik.Bu şehir için aşkla çalışmaya devam edeceğiz.
Biz çok çalışmamızın hep karşılığını aldık. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yaptığımız etkin çalışmalar, gösterdi-ğimiz gayretler ve verdiği-miz hizmetler sonucunda; TOBB Başkanı Rifat Hisar-cıklıoğlu ’nun teveccühü, diğer oda başkanlarının desteği ile Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı olarak şahsıma ; TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey üyeliği ve TOBB’un en büyük iştiraki olan Gümrük ve Ticaret İşletmeleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliği gibi önemli görevler tevdi edildi. Ben bu görevleri Amasya iş dünya-sının temsilcisi olarak yürütüyorum.
Bu sayede temas edebi-leceğimiz alan ve sahip olduğumuz lobicilik gücü de günden güne artmakta, üyelerimizin menfaatlerinin korunması noktasında çalışma ve etki alanımız genişlemektedir.
Tüm bu çalışmaları-mızda bize desteklerini esirgemeyen, her zaman yanımızda olan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere,tüm bakanları-mız,TOBB Başkanı-mız,Valimiz, Vekillerimiz, Belediye Başkanımız ve tüm kamu kurum müdürlerimize teşekkür ederim.”ifadelerine yer verdi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı