Son Dakika

Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, yeni eğitim-öğretim dönemi ile birlikte ebeveynlerin online eğitim sürecini daha iyi yönetebilmek ve çocuklarına destek olabilmek adına dikkat etmesi gerekenleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de günlük yaşantımızda tepeden tırnağa birçok değişikliklere yol açan Covid-19 pandemisi eğitim sistemini de tamamen değiştirmiş, Mart ayından itibaren uzaktan eğitime geçilmişti. Eğitimde yeni dönem de ‘uzaktan’ açıldı. Zira, tüm hızıyla devam eden Covid-19 enfeksiyonuna karşı önlem olarak okullarda ders zili 31 Ağustos’ta öncelikle ‘uzaktan’ çaldı. Peki, yaz döneminin rehaveti içerisinde olan çocukların, uzaktan eğitimde gerekli disiplini nasıl sağlayabilmesi ve uzaktan eğitimde başarılı olabilmeleri için nelere dikkat etmek gerekiyor? CEP TELEFONUNU SINIRLANDIRIN Öncelikle çocuklar yaş grubu itibariyle rutine ihtiyaç duymaktadırlar. Pandemi ile beraber çocuklarımızın bozulan rutinlerinde tatil döneminde telefon kullanımının sıklığının artması, tablet ile geçirilen zamanın fazlalaşması gibi bilişsel gelişimini olumsuz yönde etkileyecek yeni ve bir takım farklı alışkanlıklar oluşturmuş olabilirler. Bu sebeple kimi çocuk online eğitim sürecine adapte olmakta zorlanabilir ve odaklanmakta güçlük yaşayabilir. Oluşan bu alışkanlığın velileri tarafından sınırlandırılması ve okul süreci ile beraber yüz yüze eğitim sürecinde olduğu gibi ev içerisinde bu kullanımların süresi ve sınırlandırmanın devamlılığının sağlanması gerekmektedir. DUYGULARINI PAYLAŞMASINI SAĞLAYIN Yüz yüze eğitim sürecinde çocukların okula devam ediyor olması, sosyal ve duygusal gelişimleri açısından önem taşımaktaydı. Bu süreç içerisinde akran grubundan uzak kalacak olması çeşitli duygusal problemlere yol açabilir. Bu noktada çocuğun duygusunu anlamanın ve bu duygusunu ona yansıtmanın faydası olacaktır. Aksi halde süreç içerisinde anlaşılmayan çocuk duygusal olarak farklı problemler yaşayacağından derse motivasyon ve ilgisini kaybedecektir. KONUŞMALARINIZ VE DAVRANIŞLARINIZLA GÜVEN VERİN Online eğitim sürecinde tatile girilmesiyle beraber evde geçirilen sürenin artmış olması ve bu sürecin yüz yüze eğitiminden uzak olacak şekilde devam edecek olması çocukların tatilin devam ettiği yönünde düşünmesine neden olabilir. Bu nedenle çocuk, online eğitim sürecine adapte olmakta zorlanabilir. Bu noktada çocuğun yaş grubuna uygun olarak eğitim ve öğretim sürecinin neden böyle devam etmesi gerektiğini, farklı sektörlerde çeşitli alınan farklı tedbir yöntemlerini örnek göstererek anlatmalı ve online ders süreci ile ilgili kaygı, endişe, isteksizlik gibi herhangi bir olumsuz duygulanımı var ise konuşulmalı ve güven verilmelidir. BİRLİKTE ÇALIŞMA DÜZENİ OLUŞTURUN Yüz yüze eğitim sürecinde olduğu gibi online eğitim sürecinde de ders çalışma noktasında organize olamayan, zorlanan ve bu noktada desteğe ihtiyacı olan çocuklar için çalışma düzeni ve planı oluşturarak yardımcı olmak gerekmektedir. Plan ve düzen dahilinde çocuğun gerçekleştirebildiği her davranış adına olumlu geri bildirim vermek ve teşvik etmek plana uyum sağlama sürecinin hızlanmasına katkı sağlayacaktır. UYKU VE BESLENME DÜZENİNE DİKKAT EDİN İl Sağlık Müdürü Nergiz”Çocukların derse olan dikkati ve devamlılığını sağlayabilmek adına uykusunu yeterli alması, beslenme öğününün atlanmaması önem taşımaktadır. Çocuğun ders öncesinde bu ihtiyaçlarının karşılandığından emin olmalı, bu süreç içerisinde olabildiğince derse hazır bir şekilde oturması noktasında teşvik etmek gerekmektedir. Bu sebeple uyku düzeni değişen ve bununla beraber yeme düzeni ve saati farklılaşan çocuklarımız var ise uyuması ve kahvaltısını yapması adına belirli zaman dilimleri belirlemek faydalı olacaktır” dedi. ÇALIŞMA ORTAMINDA BUNLARA DİKKAT EDİN! Online eğitim sürecinde çocuğun dikkat dağınıklığı yaşamaması için tıpkı okul ortamında olduğu gibi çalışma yerinin belli olması, bir çalışma masasının bulunması, masa, duvar vb yerlerde dikkat dağıtıcı unsurların olmaması, çocuğun ders öncesinde ders ile ilgili kalem, defter, kitap gibi materyallerinin hazır bulunuyor olması gerekmektedir. Ayrıca var ise çalışma ortamına uygun ayrı bir odası olması gerekmekte, farklı bir odanın bulunamadığı koşullarda çocuğun dikkatini dağıtabilecek evde küçük kardeş var ise eğitim ortamından farklı bir yerde bulunması ve ailelerin eğitim gerçekleşirken çeşitli ev faaliyetlerini gerçekleştirmemesi gerekmektedir. TENEFFÜSLERDE CEP TELEFONUNU KULLANDIRTMAYIN Teneffüs aralarında telefon, tablet gibi çocuğun derse olan dikkatini ve ilgisini azaltacak aletler kullanmaması gerekmektedir. Bunun yerine okul ortamında olduğu gibi bu zaman dilimi içerisinde hareket etmeli ve buna teşvik edilmeli, varsa fizyolojik bir takım ihtiyaçlarını karşılamalı ve tekrar dersin başına oturmalıdır. DESTEK OLUN Derslerin takibi ve ödevlerin yapılması konusunda velilerin çocuklarına destekçi olması, anlamadığı noktalarda cesaretlendirmesi derse olan ilgisinin azalmaması noktasında önem taşımaktadır. Çocuğu anlamadığı ve yapamadığı noktalarda eleştirmek, kıyaslamak ya da ses yükseltmek gibi olumsuz tutumlar başarısızlık hissinin oluşmasına sebep olmakla beraber ders sürecinin olumsuz yönde etkilenmesine sebep olacaktır. EVDE AİLECE ETKİNLİKLER YAPIN Aile içi yapılabilecek etkinlikleri arttırmak ve programlamak bu dönem içerisinde akran grubundan ayrı kalan çocuklarımızın sosyal ve duygusal gelişimi açısından önem taşımaktadır. Bu noktada çocuk ile ebeveynin ortak kararı doğrultusunda ev içerisinde yapabilecekleri etkinlikler planlamak ve zamanını belirlemek, ev içerisinde bu anlamda rutin oluşturmak ve aile içi ilişkilerin olumlu yönde gelişimine katkısı olacaktır. ÇOCUĞUNUZUN ÖĞRENME BİÇİMİNE UYGUN HAREKET EDİN! İl Sağlık Müdürü Nergiz “Tüm ebeveynlerin, çocuğunun akademik düzeyini doğru ve gerçekçi değerlendirerek, kendi beklentilerini çocuğun düzeyine indirgemesi gerekmektedir. Çocukların derse olan ilgisi ve isteği öğrenme biçiminin farklılığı sebebiyle etkilenmektedir. Bu gibi noktalarda çocuğunuzun öğrenme biçimini fark ederek uygun hareket etmek ve gösterdiği çabayı takdir ederek cesaretlendirerek geri bildirim vermek bu süreç içerisindeki öğren

Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, yeni eğitim-öğretim dönemi ile birlikte ebeveynlerin online eğitim sürecini daha iyi yönetebilmek ve çocuklarına destek olabilmek adına dikkat etmesi gerekenleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de günlük yaşantımızda tepeden tırnağa birçok değişikliklere yol açan Covid-19 pandemisi eğitim sistemini de tamamen değiştirmiş, Mart ayından itibaren uzaktan eğitime geçilmişti. Eğitimde yeni dönem de 'uzaktan' açıldı. Zira, tüm hızıyla devam eden Covid-19 enfeksiyonuna karşı önlem olarak okullarda ders zili 31 Ağustos'ta öncelikle 'uzaktan' çaldı. Peki, yaz döneminin rehaveti içerisinde olan çocukların, uzaktan eğitimde gerekli disiplini nasıl sağlayabilmesi ve uzaktan eğitimde başarılı olabilmeleri için nelere dikkat etmek gerekiyor? CEP TELEFONUNU SINIRLANDIRIN Öncelikle çocuklar yaş grubu itibariyle rutine ihtiyaç duymaktadırlar. Pandemi ile beraber çocuklarımızın bozulan rutinlerinde tatil döneminde telefon kullanımının sıklığının artması, tablet ile geçirilen zamanın fazlalaşması gibi bilişsel gelişimini olumsuz yönde etkileyecek yeni ve bir takım farklı alışkanlıklar oluşturmuş olabilirler. Bu sebeple kimi çocuk online eğitim sürecine adapte olmakta zorlanabilir ve odaklanmakta güçlük yaşayabilir. Oluşan bu alışkanlığın velileri tarafından sınırlandırılması ve okul süreci ile beraber yüz yüze eğitim sürecinde olduğu gibi ev içerisinde bu kullanımların süresi ve sınırlandırmanın devamlılığının sağlanması gerekmektedir. DUYGULARINI PAYLAŞMASINI SAĞLAYIN Yüz yüze eğitim sürecinde çocukların okula devam ediyor olması, sosyal ve duygusal gelişimleri açısından önem taşımaktaydı. Bu süreç içerisinde akran grubundan uzak kalacak olması çeşitli duygusal problemlere yol açabilir. Bu noktada çocuğun duygusunu anlamanın ve bu duygusunu ona yansıtmanın faydası olacaktır. Aksi halde süreç içerisinde anlaşılmayan çocuk duygusal olarak farklı problemler yaşayacağından derse motivasyon ve ilgisini kaybedecektir. KONUŞMALARINIZ VE DAVRANIŞLARINIZLA GÜVEN VERİN Online eğitim sürecinde tatile girilmesiyle beraber evde geçirilen sürenin artmış olması ve bu sürecin yüz yüze eğitiminden uzak olacak şekilde devam edecek olması çocukların tatilin devam ettiği yönünde düşünmesine neden olabilir. Bu nedenle çocuk, online eğitim sürecine adapte olmakta zorlanabilir. Bu noktada çocuğun yaş grubuna uygun olarak eğitim ve öğretim sürecinin neden böyle devam etmesi gerektiğini, farklı sektörlerde çeşitli alınan farklı tedbir yöntemlerini örnek göstererek anlatmalı ve online ders süreci ile ilgili kaygı, endişe, isteksizlik gibi herhangi bir olumsuz duygulanımı var ise konuşulmalı ve güven verilmelidir. BİRLİKTE ÇALIŞMA DÜZENİ OLUŞTURUN Yüz yüze eğitim sürecinde olduğu gibi online eğitim sürecinde de ders çalışma noktasında organize olamayan, zorlanan ve bu noktada desteğe ihtiyacı olan çocuklar için çalışma düzeni ve planı oluşturarak yardımcı olmak gerekmektedir. Plan ve düzen dahilinde çocuğun gerçekleştirebildiği her davranış adına olumlu geri bildirim vermek ve teşvik etmek plana uyum sağlama sürecinin hızlanmasına katkı sağlayacaktır. UYKU VE BESLENME DÜZENİNE DİKKAT EDİN İl Sağlık Müdürü Nergiz"Çocukların derse olan dikkati ve devamlılığını sağlayabilmek adına uykusunu yeterli alması, beslenme öğününün atlanmaması önem taşımaktadır. Çocuğun ders öncesinde bu ihtiyaçlarının karşılandığından emin olmalı, bu süreç içerisinde olabildiğince derse hazır bir şekilde oturması noktasında teşvik etmek gerekmektedir. Bu sebeple uyku düzeni değişen ve bununla beraber yeme düzeni ve saati farklılaşan çocuklarımız var ise uyuması ve kahvaltısını yapması adına belirli zaman dilimleri belirlemek faydalı olacaktır" dedi. ÇALIŞMA ORTAMINDA BUNLARA DİKKAT EDİN! Online eğitim sürecinde çocuğun dikkat dağınıklığı yaşamaması için tıpkı okul ortamında olduğu gibi çalışma yerinin belli olması, bir çalışma masasının bulunması, masa, duvar vb yerlerde dikkat dağıtıcı unsurların olmaması, çocuğun ders öncesinde ders ile ilgili kalem, defter, kitap gibi materyallerinin hazır bulunuyor olması gerekmektedir. Ayrıca var ise çalışma ortamına uygun ayrı bir odası olması gerekmekte, farklı bir odanın bulunamadığı koşullarda çocuğun dikkatini dağıtabilecek evde küçük kardeş var ise eğitim ortamından farklı bir yerde bulunması ve ailelerin eğitim gerçekleşirken çeşitli ev faaliyetlerini gerçekleştirmemesi gerekmektedir. TENEFFÜSLERDE CEP TELEFONUNU KULLANDIRTMAYIN Teneffüs aralarında telefon, tablet gibi çocuğun derse olan dikkatini ve ilgisini azaltacak aletler kullanmaması gerekmektedir. Bunun yerine okul ortamında olduğu gibi bu zaman dilimi içerisinde hareket etmeli ve buna teşvik edilmeli, varsa fizyolojik bir takım ihtiyaçlarını karşılamalı ve tekrar dersin başına oturmalıdır. DESTEK OLUN Derslerin takibi ve ödevlerin yapılması konusunda velilerin çocuklarına destekçi olması, anlamadığı noktalarda cesaretlendirmesi derse olan ilgisinin azalmaması noktasında önem taşımaktadır. Çocuğu anlamadığı ve yapamadığı noktalarda eleştirmek, kıyaslamak ya da ses yükseltmek gibi olumsuz tutumlar başarısızlık hissinin oluşmasına sebep olmakla beraber ders sürecinin olumsuz yönde etkilenmesine sebep olacaktır. EVDE AİLECE ETKİNLİKLER YAPIN Aile içi yapılabilecek etkinlikleri arttırmak ve programlamak bu dönem içerisinde akran grubundan ayrı kalan çocuklarımızın sosyal ve duygusal gelişimi açısından önem taşımaktadır. Bu noktada çocuk ile ebeveynin ortak kararı doğrultusunda ev içerisinde yapabilecekleri etkinlikler planlamak ve zamanını belirlemek, ev içerisinde bu anlamda rutin oluşturmak ve aile içi ilişkilerin olumlu yönde gelişimine katkısı olacaktır. ÇOCUĞUNUZUN ÖĞRENME BİÇİMİNE UYGUN HAREKET EDİN! İl Sağlık Müdürü Nergiz "Tüm ebeveynlerin, çocuğunun akademik düzeyini doğru ve gerçekçi değerlendirerek, kendi beklentilerini çocuğun düzeyine indirgemesi gerekmektedir. Çocukların derse olan ilgisi ve isteği öğrenme biçiminin farklılığı sebebiyle etkilenmektedir. Bu gibi noktalarda çocuğunuzun öğrenme biçimini fark ederek uygun hareket etmek ve gösterdiği çabayı takdir ederek cesaretlendirerek geri bildirim vermek bu süreç içerisindeki öğren

Amasya Barosu Yönetim Kurulu Adına Baro Başkanı Av.A. Melik Derindere, Öncelikle Değerli Meslektaşlarımın, Tüm Hakim ve Savcılarımızın, Adliye çalışanlarının yeni adli yılını kutluyor, başarılı ve sağlıklı bir dönem geçmesini diliyorum dedi.
Baro Başkanı Derindere yeni adli yılın açılışıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Dünya ve ülke çapında yaşanan Pandemi nedeniyle gerek yaşam koşulları gerekse mesleği icra etmenin zorlaştığı bir dönemde öncelikli ve en önemli sorunumuzun sağlığımızı korumak olduğunu tekraren vurgulamak isteriz. Pandemi koşulları bir çok mesleği zor durumda bıraktığı gibi zaten çok zor koşullarda yapılmaya çalışılan Avukatlık mesleğini, meslektaşların ekonomik ve çalışma koşullarını da çok daha zorlaştırmış adeta mesleğin icra kabiliyetini ortadan kaldıracak noktaya getirmiştir.
Pandemi döneminde artan zor koşulları mesleki dayanışma ve Baromuz kaynaklarının verimli kullanması ile atlatmaya çalışsak dahi bunların yetersiz kaldığının farkındayız. Önümüzdeki dönemde, imkanlarımız dahilinde Amasya Barosu olarak meslektaşlarımızın tüm sıkıntılarında yanlarında olmaya devam edeceğiz.
Ağır Pandemi süreci yaşanırken ve mesleki sorunların çözümü için Siyasal İktidardan bir yakınlık beklenirken bir baromuzun yaptığı açıklama bahane edilmek suretiyle TBMM’ne verilen Baroların yapısı ve seçim sistemlerini değiştiren, Yargının Barolar eliyle siyasallaşmasına ve Baroların yapısını zayıflatmaya yani savunma mesleğinin güçsüzleştirecek yasa değişikliğinin tüm barolarımız ve Avukatların çok büyük bir çoğunluğunun direnişine ve karşı durmasına rağmen yasalaşması Meslek Camiamızda büyük tepki ile karşılanmış, karşılanmaya da devam etmektedir. Bu akıl dışı Yasal düzenlemenin Anayasa Mahkemesince İPTAL edileceğine inancımızı korumaya devam etmekteyiz.
Öte yandan yargının artan sorunları ve özellikle yargı bağımsızlığını ortadan kaldırıcı tavır ve tutumlar ile yargıya güvenin azaldığı, Adil yargılama ilkesini bertaraf edici gelişmeler ile yargının Adil olmasının yanında Adil görünmesi ilkelerinin de dikkate alınmadığı bir dönemden geçilmektedir. Adaletin yargıda aranması yerine sosyal medya ve siyaset kurumları üzerinden aranmasının Türk Yargı sistemi için telafisi mümkün olmayan hasarlar bırakacağını ve toplumsal barışı tehdit edeceğini açık bir şekilde görmekteyiz. Hiçbir şekilde ölüm orucunu kabul etmemekle birlikte bu dönemde sırf adil yargılanma isteği için bir meslektaşımızın ölüm orucu nedeni ile hayatını kaybetmesini de bu dönemin acı bir tablosu olarak değerlendirmekteyiz. Sorumlu tüm siyasetçileri ve kurumlar ile Yargının üst belirleyicilerini yargı üzerindeki olumsuz baskı ve sorunlar karşısında bir kez daha görevlerini yapmaya davet ederken, adil yargılanmanın sağlanması için büyük çaba sarfeden meslektaşlarımızın gayretlerini taktir ile karşılamaktayız.
Biz Avukatlar tüm olumsuz koşullara karşın cübbemizi iliklemeden görevimizin bilinç ve sorumluluğu ile Hukuk Devletinin yaşaması için çalışmaya devam edeceğiz.
Devletin, terör ile hukuk içerisinde yapmış olduğu mücadeleye desteğimiz devam ederken, bu uğurda yaşamlarını kaybeden şehitlerimize Allahtan rahmet kederli Aileleri ve Türk Milletine başsağlığı dileklerimizi tekrarlıyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Doğu Akdeniz de sürdürdüğü petrol ve petrol türevlerini arama çalışmalarını destekliyor, bağımsız bir ülke refleksi ve duruşunun yanında olduğumuzu da vurguluyoruz.
Yukarıda belirttiğimiz tüm olumsuz koşullara karşın yeni Adli Yılın bir önceki yılı aratmayacak verimlilikte geçmesini diliyor, tüm meslektaşlarımıza sağlıklı ve başarılı bir Adli Yıl temennisinde bulunuyoruz.” Diye konuştu.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı