Son Dakika

Amasya nüfusunun yüzde 14,5’ini genç nüfus oluşturdu

Amasya nüfusunun yüzde 14,5'ini genç nüfus oluşturdu

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü 2020 yılı verilerine göre Amasya nüfusunun yüzde 14,5’ini genç nüfus oluş-turdu.
Amasya nüfusunun yüzde 14,5’ini genç nüfus oluşturdu
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (AD-NKS) sonuçlarına göre; Türkiye toplam nüfu-su 2020 yılı sonu itibarıyla Türkiye’nin top-lam nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 893 bin 750 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nü-fusun %15,4’ünü oluşturdu. Genç nüfusun %51,3’ünü erkek nüfus, %48,7’sini ise kadın nüfus oluşturdu.
Amasya ilinde ise genç nüfus 48 bin 521 kişi olup, genç nüfusun toplam nüfus için-deki oranı %14,5 olmuştur. Yine Amasya’da genç nüfusun %53,6’sını genç erkek, %46,4’ünü genç kadın nüfus oluşturdu.
Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il %23,4 ile Hakkari oldu. Bu ili, %22,5 ile Şır-nak, %21,8 ile Siirt, %21,1 ile Ağrı ve %20,7 ile Muş izledi. Genç nüfus oranının en düşük ol-duğu iller ise sırasıyla; %12,5 ile Muğla, %12,8 ile Balıkesir ve Sinop, %12,9 ile Tun-celi, ve %13,1 ile Çanakkale, İzmir ve Artvin oldu. Amasya ili ise %14,5 genç nüfus oranı ile en düşük 56. il oldu.
Amasya’da genç nüfus oranının en yük-sek olduğu ilçe Merkez, en düşük olduğu ilçe ise Gümüşhacıköy oldu
Amasya iline bağlı 7 ilçe genç nüfuslarına göre incelendiğinde genç nüfus oranının en yüksek olduğu ilçenin Merkez (%16,6) ol-duğu görülmüştür. Merkez’i sırasıyla Su-luova (%14,9), Merzifon (%12,7), Göynücek (%12,2), Hamamözü (%12,1), Taşova (%11,8), ve Gümüşhacıköy (%10,4) ilçeleri takip et-miştir.
Amasya’da 2020 yılında yükseköğretim mezunu genç nüfus %20,7 arttı
Genç nüfus (15-24 yaş grubu) bitirdikleri eğitim düzeyine göre incelendiğinde; Ülke-mizde 2019 yılında 1 milyon 268 bin 349 olan yükseköğretim mezunu 2020 yılında 1 mil-yon 383 bin 537 kişi ile %9,1 artmıştır. Amas-ya ilinde 2019 yılında 5 bin 336 olan yüksek-öğretim mezunu genç sayısı 2020 yılında %20,7 artışla 6 bin 443 kişi olmuştur.
Amasya’da evliliklerin %49,1’ini genç ge-linler yaptı
Ülkemizde 2020 yılında 487 bin 270 evlilik gerçekleşmiş olup, gelinlerin %47,1’i (229 bin 374 kişi) ve damatların %23,2’si (113 bin 4 kişi) gençlerden oluşmaktadır.
Amasya’da 2020 yılında 1 827 evlilik ger-çekleşmiştir. Gelinlerin %49,1’i (897 kişi) ve damatların %24,2’si (443 kişi) gençlerden oluşmaktadır.
Amasya’da boşanan genç kadınlar genç erkeklerden daha fazla
Ülkemizde 2020 yılında 135 bin 22 bo-şanma gerçekleşmiştir. Boşanan kadınların %10,2’si (13 bin 837 kişi) ve erkeklerin %2,7’si (3 bin 585 kişi) gençlerden oluşmak-tadır. Amasya ilinde ise 456 boşanma ger-çekleşmiş olup, boşanan kadınların %13,2’si (60 kişi) ve erkeklerin %4,4’ü (20 kişi) genç-lerden oluşmaktadır.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı