Son Dakika

Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu;

Bir Gün Gelecek ki ; Fabrikalar Kurarken Hava Kirliliğine Etkisinin Orman Varlığına Oranı Belirleyici Olacak”

Kavak Orman İşletme Müdürlüğünce 2021 yılı iş programı doğrultusunda yürü-tülen faaliyetlerin ilk altı aylık bölümünün de-ğerlendirilmesi yapılarak tamamlanan ve devam eden çalışmaların denetim ve ince-lemeleri devam ediyor.
Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu beraberinde Bölge Müdür Yardımcıları Gül-tekin Şenlikoğlu, Rıdvan Kalelioğlu, Silvi-kültür Şube Müdürü Hayati Ergüden OYM Şube Müdürü Engin Keleş, Kavak Orman İşletme Müdürlüğü ziyaretinde İşletme Mü-dürü Özkan Güneş ve teknik ekip tarafından karşılandı.
Teknik personelin katılımıyla düzenlenen toplantıda; İşletme Müdürü Özkan Güneş tarafından mayıs sonu itibariyle tamamlanan projeler ve yıl sonu hedeflerine ulaşılması noktasında izlenecek yol haritası sunu eşli-ğinde anlatıldı.
Toplantının ardından; Kavak Orman İşlet-me Müdürlüğü Aksu Orman İşletme Şefliği 149 bölme Knbc3 meşceresi bakım bölmesi ile 152 bölme Mzb3 meşceresi ilk aralama ba-kımı bölmesinde Silvikültür uygulamalarına yönelik olarak Silvikültür Şube Müdürü Hayati Ergüden tarafından anlatımda bu-lunuldu.
Denetimler ve silvikültür teknikleriyle ilgili bilgilendirmenin ardından Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu; Yemyeşil bir memleket oluşturmak için tüm birim-lerimizle sahadayız. Teknik personelimiz sa-hadaki yapılan her çalışmanın, her aşa-masının takipçisi olacak. Bölgenizdeki yu-varlanan taştan, kırılan daldan, devrilen ağaçtan haberleri olacak.
Orman artık dünyanın en önemli cevheri haline gelmiştir.
Ormanlar olmadan ekolojik dengenin sağlanamayacağı, ekosistemin devam ede-meyeceğini düşündüğümüzde,
Çok yakın bir zamanda uluslararası arenada ne kadar ormanın, ne kadar temiz suyun, ne kadar verimli toprağın varsa o kadar söz sahibi olacaksın.
Bir gün gelecek ki ; Fabrikalar kurarken, işletmeler açarken hava kirliliği ve orman varlığın dikkate alınacak.
Havayı temizleyen ne kadar ormanın yada emisyon gücün varsa o kadar fabrika kur-mana işletme açmana izin verilecek.
Dünyanın öbür ucunda ortaya çıkan Kovid 19 virüsü tüm dünyayı etkisi altına ala-rak fabrikaları çalışmaz hale getirdi insanları evlerine hapsetti.
Bu etkiyi düşündüğümüzde, dünyayı olumsuz etkileyen her şeyin bir faturası ola-cak ve bu olumsuzluğa neden olan bedelini ödemek zorunda kalacak.
Bu olumsuzlukların tek çaresi orman var-lığını çoğaltmak ve doğadaki yaşam dön-güsünün doğal yollardan devamını sağla-mak olacaktır.
Ülkemiz 783.562 km2 lik yüzölçümünün %29.4 ünü kapsayan ormanlara, orman-larının içinde 22 ağaç türüne 3.000 bini en-demik tür olmak üzere 10.000 nin üzerinde bitki türüne 1.279 omurgalı hayvan türüne 3 iklim çeşidine ve muhteşem bir doğaya sahiptir.
Teşkilatımız tüm birimleriyle ülkemizin her tarafına damar damar dağılmış bu ser-vetimizi korumak ve çoğaltmak için çalış-malarını sürdürüyor.
Bizlerde bulunduğumuz bölgelerde yü-rüttüğümüz ormancılık çalışmalarında aynı sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz
Ormancılık bizim için sadece iş deği; Dini, ahlaki ve milli bir sorumluluktur.
Birlikte çalışacak birlikte başaracağız. şeklinde konuştu

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.