Gündem

AMASYA ŞEKERİN SERMAYESİNİ 43 MİLYON TÜRK LİRASINDAN 93 MİLYON TÜRK LİRASINA ÇIKARDIK

Amasya Pancar Ekiciler Şeker Fabrikası 69. Dönem Pancar Alım Kampanyası açılış programı yapıldı.
Amasya Pancar Ekiciler Kooperatifi Başkanı Mustafa SAATCİ, Amasya Şeker Fabrikası 69. Dönem Pancar Alım Kampanyası açılış programında yaptığı konuşmada: “ Amasya Şekerin mali ve yapısal sorunlarını Şirketin kurumsal hafızası dahilinde çözüm odaklı ele alarak Sermayesini 43 Milyon Türk lirasından 93 Milyon Türk lirasına çıkardık.”dedi.
Açılış Programına: Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ile Hasan Çilez, Mustafa Tuncer, protokol üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, fabrika çalışanları ve çiftçiler katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan prog-ramda konuşan Başkan Saatci, kampanya açılış töreninde yaptığı ko-nuşmada: “Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Kaymakam-larımız, Sayın Belediye Başkanlarım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Emniyet Müdürüm, İl genel meclis başkanı ve il genel meclis üyeleri, Siyasi Parti başkan ve yöneticileri, Amasya Pancar Ekicileri Yönetim Kurulu üyeleri, çok değerli Sivil Toplum Kuruluşları yöne-ticileri, değerli pan-car Ekicisi Çiftçilerimiz, Fabrikanız yönetici ve çalışanları, muhtarla-rımız, Grup Başkanlarımız, Daire müdürlerimiz, basın ve emniyet teş-kilatımızın değerli mensupları.
68 yıldır üretimine devam eden ve bugün 69.kez aynı gurur ve he-yecanla çalıştırmak için bir arada olduğumuz bölgemizin göz bebeği fabrikamızın 2022/2023 kampanya açılış törenine katılımınızdan dola-yı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum.
Amasya Şeker Fabrikamız 13 Eylül 1953 Pazar günü saat 11 de temeli atılmış olup, 11 ay 28 gün sonra yani 11 Eylül 1954 tarihinde işletmeye açılmıştır.
1.800 ton günlük pancar işleme kapasitesi ile kurulan fabrika; ta-mamı özel teşebbüs ve sermayenin çiftçi tabanına yayılması düşünce-siyle kurulmuş, Kooperatifleşme hareketinin ülkemizde meydana ge-tirdiği ilk zaferlerden birisi olup, kurulacak diğer şeker fabrikalarına önderlik yapmıştır.
Amasya Şeker Fabrikamız yapı-lan yatırım ve yenileme faaliyetleri sonucu bugün itibari ile günlük 6000 ton üzeri pancar işleme kapa-sitesine ulaşmıştır. Başta bu fabri-kayı yöremize kazandıran Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyor bu güne kadar bu kurumlarımıza hizmet etmiş herkese en kalbi şükran ve minnet-lerimi sunmak istiyorum.
Değerli misafirlerimiz, aziz çift-çilerimiz, 2017 yılından beri sizler-le birlikte ve sizlerden aldığımız güçle bu kurumlarımızın Yönetimi-ne devam ediyoruz. Bilinmesini isteriz ki geçen bu süre zarfında ilk günkü heyecan ve aynı duygularla sizlerden emanet aldığımız bu ku-rumları yarınlara daha emin ve da-ha güçlü bir biçimde hazırlamak için yoğun emek ve çaba göste-riyoruz. Bu düşünce ile sizlerin huzurunda ifade etmek isteriz ki bugün geldiğimiz seviye 2017’den kat kat ileridedir 0 günlerle bugün arasında fersah fersah mesafe vardır. isterseniz kısaca o günlerden bugüne gelene kadar neler yaptık kısaca hatırla-yalım;
Amasya Şekerin mali ve yapısal sorunlarını Şirketin kurumsal ha-fızası dahilinde çözüm odaklı ele alarak Sermayesini 43 Milyon Türk lirasından 93 Milyon Türk lirasına çıkardık,
Şirketin atıl bir biçimde bir kenara atılmış ve çürümeye terk edil-miş Etil Alkol Tesislerinin ge-rekli bakım onarım faaliyetlerini süratle tamamla-yarak ülke ve Şirket ekonomisine hizmet eder hale getirdik. Ayrıca Türkiye’de ilk yerli ve milli Etil Alkol paketleme tesisini kurduk.
Yine 1,3 ve 5 kg lık şeker paketleme tesislerini kurarak ürün çeşitliliğimiz süratle artırdık,
2017 de yılında 1 adet 1 tonluk yaş küspe paketleme imkanını yaptığımız yatırımlarla 2 adet 1 tonluk, 2 adet 500 kg lık ve 3 adet 40 kg olmak üzere 7 adet makine parkına çe-virdik, ayrıca 1 adet t3 pancar hasat makinasını çiftçilerimizin hizmetine sunduk.
Değerli misafirlerimiz bun-larla birlikte birlikte bu makine parkının sorunsuz çalışabilmesi için 2 adet sıfır kepçe ve 1 adet ilave sıfır kepçeli traktör alımı yaptık ve şirket im-kanları ile 3 adet römork imalatını tamamladık,
Yöremiz Cürlü köyünde bulunan yarım kalmış, tamamlanama-mış ahır ve arsasını devralarak tasfiye edilen Panet’in yerine kurduğumuz Amasya Pankoop Tarım ve Hayvancılık A.Ş. bünyesinde küçük ve bü-yük baş hayvancılığı, yem üretimi ve besi ve damız-lık hayvan yetiştiriciliği üretimi için bünyemize kat-tık. Amacımız bu yerin adeta küçük bir Tigem olma-sıdır.
Suluova Organize Sanayinde arsamızı alarak bu-rada yine bölgemiz tarım ve hayvancılığına hizmet edecek tesisler kurmak istiyoruz. Ayrıca Sayın Valimiz Mustafa MASATLI, Milletvekillerimiz ve Suluova Belediye Başkanımızın çok büyük emek ve destekleri ile Türkiye’de ilk defa kurulan Besi Or-ganize Sanayinde yer tahsisi için dilekçemizi vermiş durumdayız. Besi organize sanayi yönetimi ve sayın Valimizin destekleri ile Amasya Şeker ve Amasya Pancar kooperatifi olarak bu alanda da yöremizde söz sahibi olmak istiyoruz.
Birçok bölgemizde çiftçilerimizin hizmetine kapalı olan pancar kantarlarını tekrar çiftçilerimize hizmet eder hale getirdik. Adatepe pancar toplama merkezini çiftçilerimizin kullanımına sunduk. Bunun yanında Bölgelerimizdeki pancar Kooperatifi satış mağazalarını gü-nün şartlarına göre modernize ettik,
Şirketimiz imkanları ölçüsünde Fabrikamızın çalışan sağlığını ve ürün kalitesini etkileyebilecek eskiyen çatısını onarım faaliyetlerimiz kapsamında fabrika çalışanları ile birlikte dışarıya taşöre etmeden ye-niledik ve bu yenileme faaliyeti fabrika imkânlan dâhilinde yapıldı-ğı için ciddi masada tasarruf sağladık.
Yine Şirketimiz yatırım planları dahilinde ilave 2 adet beşer bin tonluk melas tankı, 2 adet ikişer bin tonluk etil alkol tankı ve bir adet alkol Fermenter takı yapımı çok kısa bir süre içerisinde tamamlıyor olacağız. Alkol tesislerimize yapılan bu yatırımlar ile Etil Alkol üre-tim miktarımızı 11 milyon litre ci-varına çıkartmayı planlıyoruz.
Değerli misafirlerimiz, aziz çiftçilerimiz geldiğimiz noktanın daha iyi anlaşılabilmesi için yatı-rım faaliyetlerine ayırdığımız nakit kaynak Mtan yaklaşık 50 milyon Türk lirasıdır. Şöyle bakıldığında eskilerin tabiriyle Nereden nereye …..
Bütün bunlarla birlikte şirketimiz bugün ayakları yere daha sağlam basar hale gelmiş ödemeler dengesi oturmuş ve kar eder hale gelmiştir. Bugüne kadar çiftçilerimize ayni ve nakdi ödenen avans tutarı 167 milyon Türk lirasıdır. Geçen yıllarda olduğu gibi bu senede çiftçilerimizin pancar bedellerine en kısa süre zarfında ulaşması için azmi özeni ve gayreti göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.
Bu yıl %16 polar ihtiva eden firesi düşülmüş net pancar alım fiyatı 1450 Türk lirası olacak olup küspe bedelleri pancar bedellerine ilave edilecektir. Küspe bedellerinin 100 Türk lirası civarında olacağını tah-min etmekteyiz.
Değerli çiftçilerimize hatırlatmak isteriz ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ekim desteği, tohum desteği, 3 ila-cın yüzde ellisi, gübre desteği, çapa ve sulama avansı desteği, nakliye desteği aynen devam edecek olup pancar bedellerinin yüzde doksanına kadar ödenmesine devam edilecektir.
2023/2024 dönemi yani bir daha ki yıl pancar alım avans fiyatımız 2.000 Türk lirası olacaktır. Açıkladığımız bu fiyat pancar fiyatının 2.000 Türk lirası aşağısına düşmeyeceğinin garantisi olup pek tabi ge-rek görülmesi halinde günün şartlarına göre yeniden revize edilecektir.
Değerli hazirun, sözlerimin sonunda 69. Kampanya döneminin başta ülkemiz ve kıymetli çiftçilerimize daha sonra tüm yöremiz ve şirketimize gönül vermiş herkese hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı haktan niyaz ediyor, katkı ve katılımlarınızdan ötürü her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılarımla” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Amasya Şeker Fabrikası ile Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu(MYO) arasındaki işbirliği protokolü kapsamında daha ekonomik şeker pancarı üretimi amacıyla yürütülen bilimsel çalışmalara katkı sunan Suluova MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Murat Karavin ile pancar üreticilerine plaket ve hediye verildi.
Daha sonra İl Müftüsü Durmuş Ayvaz’ın yaptırdığı dualar eşli-ğinde kesilen kurban ile Amasya Şeker Fabrikası’nda 69. pancar alım kampanyası başlatıldı.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.