GÜNCEL HABER

AMASYA ŞUBELER PLATFORMU KESK’TEN BORDRO YAKMA EYLEMİ

AMASYA ŞUBELER PLATFORMU KESK’TEN BORDRO YAKMA EYLEMİ

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı sendikaların Amasya Şube platformu,tüm kamu emekçileri adına kriz ve pandemi ne-deniyle,ücretlerine ek zam yapılmalıdır sözleriyle bord-rolarını yaktı.
Amasya KESK Şubeler Platformu adına açıklama yapan Amasya Eğitim Sen Amasya Şube Başkanı Mustafa ÖLGÜN Yavuz Selim Meydanında açık-lamada bulundu.
Mustafa ÖLGÜN; Sevgili Kamu Emekçileri, Her gün gözü-müzü iğneden ipliğe gelen zamlarla açıyor, derinleşen kriz ve pandemi nedeniyle nefes almanın bile zorlaştığı bir dönemden geçiyoruz…
Gericilik, kutuplaşma, kayyum politikaları, OHAL uygulamaları, pandemi, hayat pahalılığı, geçim derdi, işsizlik ve daha saymakla bitmeyecek sorunlar yumağı ile kuşatıldık…
Siyasal iktidar halkın, emekçilerin yaşadığı dertleri, sıkıntıları çözmek yerine attığı her adımda sorunlar yumağını büyütüyor.
Acı reçete yine emekçilerin, yoksullaştıran halkın payına düşüyor. Milyonlarca kamu emekçisi, işçi, emekli çarşıda pazarda yaşanan gerçek enflasyonu TÜİK’in perdeleyen rakamlarıyla, sahte verilerle açlığa mahkûm edilmek isteniyor.
Açlık sınırının 2.600, yoksulluk sınırının 8.600 TL yi aştığı bugünün koşullarında sıra emekçilere gelince “kaynak yok” diyorlar. Ama 5’li çeteye vergi muafiyetleri ve istisnalar adı altında bütçeden devasa paralar aktarırken kaynak sıkıntısı çekiyorlar. Varlık affı, prim destekleri vb. adlarla sermayeye kaynak bulmakta zorlanıyorlar. “İtibardan tasarruf olmaz” diyerek Saray’a günlük 59 milyon TL bütçe ayırırken işini kaybedene günlük 39 TL yi reva görüyorlar. İşsizler ordusuna her gün yeni on binler katılırken eş, dost, akrabalarını işe yerleş-tirmede adeta birbirleriyle yarışıyorlar.
Sevgili Kamu Emekçileri, TÜİK verileri çok uzun süredir emekçi kesimlerin maaşlarını, ücretlerini baskılamanın, düşük maaş-ücret politikasının aracı haline getirilmiştir. Son olarak birkaç gün önce açıklanan işsizlik verileri de göstermektedir ki, TÜİK iktidarın politikalarını aklama ve yaşanan durumu gizleme görevi yapmaktadır.
Sevgili Kamu Emekçileri, Siyasal iktidarın memur kolları gibi faaliyet gösteren sözde kon-federasyon ve bağlı sendikaları ise her defasında sahte enflasyon rakamlarının altına imza attıkları, kamu emekçilerinin hiçbir temel sorununu çözemedikleri mutabakatları “tarihi başarı” olarak yutturmaya çalışıyorlar.
Sonuçta hangi sendikanın üyesi olursa olsun kaybeden her defasında tüm kamu emekçileri ve emekliler oluyor!
Sevgili Kamu Emekçileri, Biliyoruz ki, “artık bıçak kemiğe dayandı” diyorsunuz!
Biliyoruz ki, emekçilerin, yoksul halkın daha fazla dayanacak gücü kalmadı.
Biliyoruz ki, vatandaşlarımızın bizlere insanca yaşayacak bir maaşı dahi fazla görüp kendilerine en yükseğinden 5 maaş alanlara, bizlere kuru ekmek almaya yetecek % 3, kendi-lerine 3 asgari ücret tutarında artış yapanlara tahammülü kalmadı.
Adaletsiz Gelir Vergisi Tarifesi ile bu artışlar dahi cebine girmeden el konulan, sonuçta her yıl yoksulluk sınırından daha fazla uzaklaşıp açlık sınırına daha fazla yaklaşan beş milyonu aşkın kamu emekçisi ve emeklisinin daha fazla fedakârlık yapacak hali kalmadı.
Sendikalı, sendikasız, KESK üyesi olsun ya da olmasın, tüm kamu emekçileri adına çağrıda bulunuyor, kamu emekçilerini hayat pahalılığına, adaletsiz vergi sistemine, yoksulluk, yolsuzluk ve israf düzenine karşı aşağıdaki asgari taleplerimiz etrafında örgütlenmeye ve mücadeleye çağırıyoruz:
Çoktan hükmünü yitiren, kamu emekçilerine 2021 yılı için %3 +%3 maaş artışı dayatılan “TOPLU SÖZLEŞME” derhal yenilenmeli, yeni toplu sözleşme yapılıncaya dek yaşanan gerçek enflasyon, satın alma gücündeki azalma ve ekonomik büyüme oranları dikkate alına-rak EK ZAM yapılmalıdır. Asgari ücret vergi dışı bırakılmalıdır. Birinci vergi dilimi %15 ten %10’a düşürülerek, yoksulluk sınırına kadar olan maaşlardan yapılan kesinti birinci vergi diliminde sabitlenmelidir.
Emekçilerin sağlık, eğitim, gıda, barınma, giyim, elektrik, ısınma giderleri için ödediği vergiler gelir vergisi matrahından mahsup edilmelidir.
Yoksulluk sınırı altında geliri olan hanelerin elektrik, doğalgaz, su, internet giderleri pandemi tehdidi tamamen ortadan kal-kıncaya kadar Hazineden karşı-lanmalıdır Bebek maması, bebek bezi ve ekmek,süt ürünleri, elek-trik,doğalgaz, su başta olmak üzere temel tüketim mad-delerinde KDV sıfır olmalıdır” diye konuştu.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı