Son Dakika

Amasya Ülkü Ocakları il Başkanlığına Akpınar atandı’’

Amasya Ülkü Ocakları il Başkanlığına Akpınar atandı’’

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım Bey-fendi’nin takdiri ve tebliği ile Amasya Ülkü Ocakları İl Başkanlığı’na Rasim Alperen Ak-pınar atandı.
Amasya Ülkü Ocakları İl Başkanlığı’na Ra-sim Alperen Akpınar
Bu kutlu davamıza hizmet için şahsımı onore ederek beni göreve getiren Sayın Ge-nel Başkan Ahmet Yiğit Yıldırım Beyfendi’ye şükranlarımı sunuyorum.
Cennet mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş Beyfendi’ye; biz gençlerin yüreğinde islam ahlak ve fazileti, aklında milliyetçilik şuuruyla yetişmemizi ve bu ideolojiyle ha-reket etmemiz için imkan sundukları için min-net duyuyorum.
Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey-fendiden meşaleyi alarak, hem hareketimiz hem de ülkemiz adına büyük sorumluluklar alan, daima Türkiye Cumhuriyeti’nin men-faatleri doğrultusunda ilerleyen, hareketi-mizin Lideri Devlet Bahçeli Beyfendi’ye şük-ranlarımı sunuyorum.
Ülkü Ocakları bir gençlik teşkilatıdır. Gençlerimiz takdir edeceksinizki gelecek adına büyük önem taşımaktadır. Son zaman-larda teknolojinin ilerlemesi, hayat standart-larının değişmesi, eğitimde yeniliklerin ya-şanmasıyla birlikte yeni bir kuşak ortaya çık-mıştır. Ülkü Ocakları olarak gençlerimizin eğitiminde ve Devletimizin önemli kade-melerine yerleşmelerinde büyük bir sorum-luluğumuzun olduğunun hiç şüphesiz farkın-dayız. Üzerimize düşen bu kutlu görevde ba-şarılı olacağımızdan eminiz.
Ülkemiz hem içerde hem dışarıda düş-manlarla savaş vermektedir. Ülkü Ocakları olarak daima canla başla mücadele eden si-lahlı kuvvetlerimizin her zaman yanında ola-cağız.
Ülkü Ocaklarımızdan yetişerek silahlı kuvvetlerimizde görev alan gençlerimiz tak-dir edeceksinizki yadsınamayacak kadar çoktur. Şehit olan kardeşlerimize ve ağabey-lerimize rahmet dileriz, bizler inanıyoruz ki makamları cennet bahçeleridir inşallah. Şe-hit ailelerimiz bizlerinde ailesidir, Yüce Allah’tan niyazımız sabır vermesidir.
Biliyoruz ki Covid-19 Dünya genelini ve Ülkemizi etkisi altına almıştır. Ülkü Ocakları olarak öncelikle cefakar sağlık çalışan-larımız, sıkıntı yaşayan esnaflarımız ve va-tandaşlarımız için elimizden gelen fazlasını yapmaya ve yanlarında olmaya devam ede-ceğiz.
Bu kutlu görevde bayrağımızı leke-lemeden, almış olduğumuz yerden daha yük-seklere çıkarmak mefkûremizdir. Şahsıma ve yönetimime inanıyor ve güveniyorum Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah diyerek sözlerine son verdi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı