Gündem

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 1. AR-GE PROJE PAZARI’NDA

Anadolu Üniversiteler Birliği öncülüğünde, TÜBİTAK tarafından desteklenen ve 20-21 Mayıs tarihleri arasında 1. AR-GE Proje Pazarı Yozgat Bozok Üniversitesi’nde (YOBÜ) tamamlandı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Ak-dağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkan Vekili Ali Açıkgöz, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er, YÖK Yürüt-me Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, TÜBİTAK Başkan Vekili Ahmet Yozgatlıgil, Anadolu Üni-versiteler Birliği Dönem Başkanı ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Erzin-can Binali Yıldırım Üni-versitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Niğde Ömer Halisdemir Üniver-sitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Sivas Cum-huriyet Üniversitesi Rek-törü Prof. Dr. Âlim Yıldız, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Üniversitemizi temsilen Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Kürkçü, siyasi parti ve sivil toplum örgüt temsilcileri, öğretim üye-leri ve çok sayıda davetli katıldı.
13 Üniversitenin katıl-dığı programda yaklaşık 350 proje yer aldı. Programda Amasya Üni-versitesi’nden Doç. Dr. Betül Canımkurbey; Özel Entegre Devreler, Doç. Dr. Serkan Demirci; Akıllı Polimer Fırçaların Sentezi ve Konak-Konuk Etkileşi-mine Dayalı Biyoçip Olarak Kullanımı, Doç. Dr. Selin Kınalı Demirci; Pürin-Pirimidin Etkile-şimine Dayalı Enjekte Edilebilir Nanojeller, Doç. Dr. Selçuk Sarıkoç; Yapay Zeka Kontrollü Toplu Ulaşım Yönlendirme Sis-temi, Öğr. Gör. Murat Ünalmış; Kozmetikte Yeni trend; Spor Kozme-tiklerinin Ulusal Entegras-yonu ve Üretim Planı projeleri yer aldı. Bilim Kurulunda ise Doç. Dr. Kenan Gümüş, Doç. Dr. Selçuk Sarıkoç ve Doç. Dr. Serkan Demirci Amasya Üniversitesi’ni temsil etti.
Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Kürkçü konuşma-sında; “13 Üniversitenin katıldığı 1.AR-GE Proje Pazarı’nda Amasya Üni-versitesi olarak yerimizi aldık, bundan sonraki AR-GE Proje Pazarı’nda da yerimizi almayı ümit ediyorum. Proje Pazarında ciddi emek sarf eden üniversitemiz akademik personeline ve öğrencileri-mize teşekkür ediyorum. Projede öğrenci kategori-sinden dereceye giren, mansiyon ödülü alan Doç. Dr. Selçuk Sarıkoç’un danışmanlığında (Yapay Zeka Kontrollü Toplu Ulaşım Yönlendirme Sistemi) Amasya Üniver-sitesi Teknoloji ve İnovas-yon Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Bektaş, Amasya Üniversitesi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Volkan Köseoğlu ve Amasya Üniversitesi Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Ana-bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Merve Tuğçe Musaoğlu’nuda ayrıca teb-rik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı