Son Dakika

Amasya Üniversitesi 2021-2022 Akademik Eğitim Yılı Açıldı

Amasya Üniversitesi, 4 Ekim 2021 tarihi itibari ile 2021-2022 eğitim-öğretim yılına yüz yüze eğitim yoluyla başladı. Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, konuy-la ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.
Üniversite Rektörü Prof. Dr. Elmacı, “4 Ekim 2021 tarihi itibari ile öğrencilerimiz kam-püslerine, üniversitemiz de öğrencilerine kavuştu.
Tüm öğrencilerimize evinize hoş geldiniz diyor, Amasya’da başarılı bir üniversite hayatı geçirmelerini temenni edi-yorum.Amasya Üniversitesi olarak, 2021-2022 eğitim öğre-tim yılı için öğrencilerimize en güzel fiziki ortamları hazırlamak için yoğun çaba harcadık.Şu anda öğren-cilerimizin, personelimizin kullanımına sunulmuş iki adet çok amaçlı kapalı spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, açık tenis kortu, halı saha, çim saha, açık vo-leybol ve basketbol alan-larında gerekli bakım ve onarımları tamamlanmıştır. Aynı şekilde üniversitemizin tüm yerleşkelerinde yer alan iç ve dış ortak kullanım alanları; kantinler, yemek-haneler, derslikler, laboratu-varlar da öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmesi için pandemi koşullarına uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. Artık Covid-19 sorunlarını geride bırakıp kaliteye ve başarıya odak-lanmamız gerekiyor. Öğrencilerimizin de başarılı bir eğitim-öğretim dönemi için üzerlerine düşen görev-leri yapacaklarına yani ders-lerine dört elle sarılacak-larına inanıyoruz.” dedi.
Öğretim Elemanı Başına 24,5 Öğrenci Düşüyor
Sözlerinin devamında Prof. Dr. Elmacı, “2021-2022 eğitim-öğretim yılında üniversite-mizde, 8750’si önlisans, 6715’si lisans, 1335’i lisansüstü olmak üzere 16.800 öğrenci bulun-maktadır. Üniversitemizde, 47 profesör, 70 doçent, 217 doktor öğretim üyesi, 200 öğretim görevlisi, 151 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 685 akademik personel ve 542 idari personel ve sürekli işçi görev yapmaktadır. 685 akademik personelle öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısını 24,5’e indirdik. Bir öğretim elemanımıza 24,5 öğrenci düşüyor.
Üniversitemiz, öğrenci-lerin ders dışı faaliyetlerde bulunabilmeleri ve kendileri-ni kültürel, sanatsal, bilim-sel, sportif alanlarda da geliştirebilmeleri için 65 öğrenci kulübüne ev sahipliği yapmaktadır.
Amasya Üniversitesi Hüseyin Hüsameddin Yasar Merkez Kütüphanesi, 1500 okur kapasiteli ve 6489 m2 kullanım alanıyla üniver-sitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuştur.
Üniversite Kütüphane-sinde 3.535.194 elektronik kitap ve 180.717 e-dergi aboneliği, 71.883 adet basılı kitap ile öğrencilerimizin ve tüm araştırmacıların hiz-metindedir.
Amasya Üniversitesinin önceliği, hızla değişen dün-yaya uyum sağlayacak, açık fikirli, öğrenmeyi bilen, etik değerlere bağlı bireyler yetiş-tirilmesini sağlamaktır. Öğrencilerimizden ricamız derslere dört elle sarılın, hocalarınıza sorular sorun. Sosyal sorumluluk projelerinde ve öğrenci kulüplerinde görev alın. Arkadaşlarınızı farklı bölümlerden de seçin, değişik çevrelere girmeye gayret edin. Covid-19 salgının de-vam etmesinden dolayı kantinlerde, yemekha-nelerde, dersliklerde, laboratuvarlarda, yurtlarda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyun. Aşınızı olun. Yeni akademik yılın, öğrencilerimiz ve tüm personelimiz açısından verimli ve sağlıklı bir yıl ol-masını diliyorum.“ diye konuştu.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı