Son Dakika

Amasya Üniversitesinin yeni programlarına yök onayı

Amasya Üniversitesinin yeni programlarına yök onayı

Amasya Üniversitesi kurulduğu ilk gün-den bu yana her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni bölüm/programlar açarak öğrenci sayısını artırmaya, akademik yönüyle gelişmeye ve yükseköğretime katkı sunmaya hızla devam ediyor.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Üni-versitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bün-yesinde 3 Yüksek Lisans Programı açıl-masına onay verdi.
Amasya Üniversitesi kurulduğu ilk gün-den bugüne büyüme ve gelişme hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmek-tedir. Üniversitemiz Sosyal Bilimler Ens-titüsü bünyesinde “Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı”, “Erken Çocuklukta Ahlak ve Değer Eğitimi Anabilim Dalı Disiplinlerarası İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” ile “Evlilik ve Aile Danışmanlığı Anabilim Dalı Disiplinlerarası İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Progra-mının açılması konusundaki teklifleri, 31.03.2021 ve 14.04.2021 tarihli Yük-seköğretim Yürütme Kurulu toplantısında kabul edildi. Üniversitemize kazandırılan bu yeni programlarla birlikte Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Lisansüstü program sayısı 17 ‘ye yükseldi.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Amasya Üniverstesi Rektörü Prof. Dr. Süley-man Elmacı, “Amasya Üniversitesi’nin hızlı büyümesinin ve durmayan gelişiminin önemli bir göstergesi olan bu programların açılması ile başta ilimiz olmak üzere, böl-gemizin, ülkemizin tarihi ve sosyokültürel ya-pısına önemli katkılar sağlayabilecek ni-telikli, tam donanımlı bireyler ve araştır-macılar yetiştirmeyi hedeflediklerini, yeni açılan lisansüstü programlara ilave olarak başka bölüm ve programların açılması yö-nünde çalışmaların devam ettiğini” söyledi.
Rektör Elmacı, Enstitülerin Üniversiteler için çok önemli olduğunu ve alanında uzman akademisyenlerin yetiştirilmesini sağ-ladığını anlatarak, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı Güz döneminden itibaren öğrenci ka-bulünün yapılması planlanan yeni lisansüstü programların öğrencilerimize, üniver-sitemize ve şehrimize hayırlı olmasını dileye-rek, süreçte emeği geçen herkese teşekkür ett

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı