Son Dakika

Amasya Valisi Mustafa Masatlı;

BASIN DEMOKRASİLERİN OLMAZSA OLMAZIDIR”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı 24 Temmuz Basın Bayramı münasebetiyle basın mensupları ile Büyük Amasya Otelinde gerçekleşen kahvaltıda bir araya geldi.
Programda il merkezi ve ilçelerdeki yerel gazete-ler ile ulusal gazete ve haber ajanslarının temsilci-leri yer aldı.
Amasya Valisi Mustafa Masatlı basın kuruluş-larının temsilcilerinin 24 Temmuz Basın Bayra-mını kutlayarak konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Değerli basın mensupları öncelikle dave-timize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyor, geçtiğimiz hafta idrak ettiğimiz Kurban Bayramınızı ve bu buluşmaya vesile olan 24 Temmuz Basın Bayramınızı kutlu-yorum.
Basın demokrasilerin olmaz-sa olmazıdır. Basın kuruluşları halk ile devlet arasında köprü vazifesi görerek, kamuoyunun sorun, istek ve taleplerinin yansıtılması noktasında önemli bir görevi ifa etmektedir.
Bizim yönetim anlayışımızda da basın mensuplarının daima özel ve ayrı bir yeri vardır. Görev yaptığımız tüm illerde gazeteci arkadaşlarımızın görüş ve öneri-lerine değer vermekteyiz.
Bu noktada Amasya basınının yapıcı, bilgilendirici bir tutumla halkımıza ter-cüman olduğunu memnuniyetle müşahede etmekteyim. Hepinize İlimiz ile ilgili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.
Sizlerin de bildiği gibi 2020 yılı Haziran ayında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin takdirleriyle Amasya Valisi olarak görev-lendirilmiştim. O günden beri 1 yılı aşkın süredir Amasya’ya değer katmak, yeni hizmetlerle halkımızın yaşam kalitesini arttırmak ve İlimizin başta ana sektörleri olmak üzere, her sahada yeni atılımlar yapabilmek için çalışmaktayız.Bu süreçte en hassas olduğumuz konu, Devletimizin ve Milletimizin bizlere emanet ettiği kamu kaynaklarını yerinde, etkin ve verimli şekilde, tasarrufla kullanmak, kamu idarelerini ciddiyetle ve etkili bir şekilde çalıştırmak olmuştur.
Geçtiğimiz yıl göreve başladıktan sonra ilk iş olarak Amasya’yı her yanı ve yönüyle analiz ettik. Yaptığımız analizler çerçevesinde Amasya ekonomisinin tarım, sanayi ve turizm ekseninde yoğunlaştığını gördük.
Daha sonra ise bu alanlarda ne yapabiliriz, bu sektörleri nasıl geliştirebiliriz sorularına cevap bulabilmek için, ilgili kamu kurumları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluş-larının da içerisinde yer aldığı Tarım Üst Kurulu, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu, Kültür ve Turizm Üst Kurulu ile Projeler Üst Kurulunu oluşturduk.
Bu kurullarda katılımcıların görüş ve önerileri bizlere daima yol gösterici oldu. Şimdi ise sizlere sektörler bazında salgının olumsuz etkilerine rağmen 1 yılı aşkın sürede neler yaptığımızı özet şekilde aktarmaya gayret edeceğim.
Amasya tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapılageldiği bir coğrafyadır. İlimizde yapılan arkeolojik kazılarda Yavru Köyünde bulunan Elma Ağacı mozaiği, tarımın bu topraklar için değerini bir kez daha gözler önüne sermiştir.
Bulunduğumuz coğrafya ve iklim itibariyle de bölgemiz neredeyse her türlü tarımsal faaliyet için uygun bir yapıya sahiptir. Amasya tarımsal hasıla bakımından ise Ülke ortalamasının üzerinde bir gelire sahiptir.
Bizlerde tarım sektöründe yeni bir ivme yakalamak, tarımsal birim üretimde katma değeri yükseltmek için ilk olarak sektörün temel sorunlarını ve ihtiyaçlarını analiz ettik. Yaptığımız analizler neticesinde tarım sektörünün en önemli sorununun sulama olduğunu gördük.
Bu soruna çözüm üretmek adına ise İl Özel İdaremiz, Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve Devlet Su İşleri Şube Müdürlüğümüzün ortak bir çalışmasıyla tarımsal sulama önceliklerini tespit ederek kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirledik.
Yaptığımız bu çalışmayı da bir rapor halinde Sayın Tarım ve Orman Bakanımıza arz ettik. Sayın Bakanımız da bu ra-poru önemli bulduğunu ifade ederek, yapacağımız çalışmalara destek olacağını ifade etti.
Bu dönemde ayrıca meteorolojik veriler Amasya’nın bir kuraklıkla karşı karşıya kalacağını öngörüyordu. Bu durum çalışmalarımızı daha da hızlandırmamızı sağladı. 2020 yılın-da İl Özel İdaremizin sulama bütçesi yaklaşık 3.8 milyon TL, sulamaya açtığı alan ise 600 hektardı. 2021’de bu rakamı 16 milyon TL’ye çıkararak 4 kat arttırdık. Sulamaya açılacak alan ise buna paralel olarak 2500 hektara çıkacaktır.
Bunu yeterli görmeyerek Cumhurbaşkanlığımızdan 3 milyon TL, DOKAP’dan ise 8 milyon TL ek kaynak temin ettik. Temin ettiğimiz ek kaynaklar ile 2021 yılında toplamda yaklaşık 4500 hektarlık bir alanı suyla buluştura-cağız. 2020’ye oranla sulama bütçemiz ise 8 kattan fazla artmış oldu.
Kuraklıkla mücadele ve tarımsal sulama kapsamında bir diğer önemli projemiz ise Ayçiçeği üretimini teşvik etmek oldu. Bu kapsamda Valiliğimizin koordinasyonunda Tarım ve Orman Bakanlığımızın da desteğini alarak ‘Yağlık Ayçiç-eği Üretimi Geliştirme Projesini’ hayata geçirdik.
Bu proje ile mevcut ayçiçeği ekim alanlarına 55 bin dekar ilave ettik. Mısır bitkisine göre daha az sulama gerektiren ayçiçeği Ülkemizin ihtiyaçları ve yemeklik yağ sektöründeki hâkimiyeti göz önünde alındığında Amasya ekonomisine ve üreticisine önemli katkılar sağlayacaktır.
Projenin en önemli avantajlarından biri de mevcut su kaynaklarımızı kuraklığa rağmen en verimli şekilde kullan-mak için bizlere imkan sağlamasıdır.
Toplam tutarı yaklaşık 2.4 milyon TL olan bu projedeki devlet katkısı yaklaşık 1.8 milyon TL olup, proje sayesinde 2021 yılında İlimizde Ayçiçeğinde %37’lik bir oranda rekolte artışı beklenmektedir.
Yine ürün bazlı desteklemeler kapsamında 3000 dekarlık Nohut, 800 dekarlık Ceviz, 6000 dekarlık alanda ise önemli bir kaba yem kaynağı olan yonca bitkisinin ekimini destek-ledik. Ekim dönemleri geldiğinde ise 650 dekarlık korunga, 1500 dekarlık yulaf, 500 dekarlık Fiğ ve 3400 dekarlık Triti-kale tohumlarını üreticilerimize teslim edeceğiz. Tarım ve Orman Bakanlığımızın bu projelere toplam desteği 641 bin Tl’dir. Meyvecilik alanında da bu dönemde önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Bu projelerde özellikle katma değeri yük-sek ürünleri tercih ettik ve ürün yelpazemizi çeşitlendirmeyi amaçladık. Hayvancılık alanına baktığımızda ise İlimizde hâlihazırda 210 bin adedin üzerinde küçükbaş, 203 bin civarında ise büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Bu sektör-deki en büyük hedefimiz, Amasya’yı bölgemizin kırmızı et üretim merkezi haline getirmektir.
Bu amaç doğrultusunda en önemli çalışmamız Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgemizin kurumsal kimliğinin ve teknik altyapının güçlendirilerek, OSB’mizi 63,5 hektarlık bir alanda genişletmemiz ve faaliyet alanını 2 katına çıkarmamızdır. Ayrıca OSB bünyesindeki hayvan varlığının aşı ve ithalat işlemleri dahil, tüm işlemler OSB’de yürütülmekte ve OSB bünyesinde istihdam edilen ziraat mühendisi, veteriner he-kim ve diğer teknik personel işletmelere ihtiyaç duydukları teknik desteği sağlamaktadır.
Hayvancılık alanında ayrıca sektör temsilcilerinin talep-leri doğrultusunda buzağı kayıplarını önlemek adına bizzat verdiğimiz talimatla 30 bin E-Coli aşısı temin edilmiştir. Yine küçükbaş hayvan yetiştiricilerin talepleriyle 46 bin 500 doz çiçek aşısı alımı da yapılmıştır.
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ağırlıklı olarak ilkbahar ve yaz aylarında yaylalarda yapıldığından mevcut yayla yollarımızda 755 km’yi bulan bakım ve onarım çalışması da Özel İdaremiz tarafından yapılmıştır.
İlimiz ekonomisinin diğer öncü sektörü ise sanayidir. Sa-nayi demek üretim ve istihdam demektir. Sanayi ve teknolojinin gelişmediği bir toplumda kalkınmadan da bah-sedilemez. Bizde bu anlayışla Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulumuzla ilk olarak İlimizdeki OSB’lerin öncelikli sorun ve ihtiyaçlarını belirleyerek harekete geçtik.
Sanayi sektörü için ayrıca Yönetim Kurulu Üyesi oldu-ğum Orta Karadeniz Kalkınma Ajansında, bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda Organize Sanayi Bölgelerinin temel altyapı gereksinimlerini karşılamak adına, Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programını gündeme getirdik.
Bu önerimiz neticesinde başlayan proje sürecinin sonun-da Amasya OSB, Merzifon OSB, Suluova Besi OSB ve Suluova OSB’nin altyapı ihtiyaçları için 4 adet projeyi ajan-sımıza sunduk. Bu dört proje de desteklenmeye uygun görül-müş ve Amasya OKA’ya üye illerin toplam nüfusunun %11’ine sahipken, bu mali destek programında dağıtılması hedeflenen toplam desteğin en büyük payını, %28’lik bir oranla 6,8 milyon TL olarak almaya hak kazanmıştır.
Bu projeler sayesinde organize sanayi bölgelerimizin kurumsal kimliği daha da değer kazanacaktır.
Şimdi ise kuruluşunu tamamladığımız Taşova OSB ile faaliyetlerini sürdüren 3 Karma OSB’miz özelinde yaptığı-mız çalışmalardan bahsetmek istiyorum.
Taşova Organize Sanayi Bölgesinde; 13 Ekim 2020 tari-hinde OSB olabilecek alanların incelenmesi ile başlayan süreçte, 5 Kasım 2020 tarihinde resmen müracaat edilmiştir. OSB’nin yapılan değerlendirme neticesinde Taşova ilçesi Çambükü mevkiinde kurulması kararlaştırılmıştır. Kurulum projesi hazırlanan Taşova Karma Organize Sanayi Bölgesi için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alanla ilgili kamu yararı kararı çıkarttırılmış, kurulması planlanan alanlar içerisinde bulunan mera vasıflı araziler ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan tescil harici alanların tahsis amaçlı değişiklikleri yapılarak, hazine adına tescilleri sağlanmıştır.
13 Ekim 2020 tarihinde başlayan kuruluş çalışmaları, 13 Nisan 2021 tarihinde Taşova OSB’nin 363 sicil numarasını alarak kurulmasıyla, salgın sürecinin olumsuz etkilerine rağmen, örneğine rastlanmayacak şekilde, 6 ay gibi çok kısa bir sürede tamamlanmıştır.
Taşova OSB’mizin taslak olarak hazırlanan Parselasyon Planı ile 3 bin ile 10 bin m2 arasında değişen 60 adet sanayi parseli oluşturulması planlanmaktadır.
Amasya Organize Sanayi Bölgesinde; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansından Atıksu Arıtma Tesisi fizibilite çalışmaları için 110 bin TL, İmar tadilatı teknik desteği için 35.000,00 TL ve Altyapı bakım onarım desteği için ise 1 milyon 620 bin TL proje bazlı destek alınmıştır.
Ayrıca Atıksu Arıtma Tesisi yapımı işi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2021-2022 yılı yatırım programına alınmış olup, 62 hektar genişleme alanı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oluru ile Yer Seçimi Komisyonu kurulmuş ve çalışmalar devam etmektedir.
Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde; 43 Hektarlık 1 nolu ilave alan altyapı işleri tamamlanarak işletmeye alın-mıştır. 250 milyon lira yatırım tutarlı 1.500 kişiye istihdam sağlayacak 19 fabrika açılış aşamasındadır.
55 milyon lira yatırım tutarlı ilave 500 kişi daha istihdam oluşturacak 6 parselde inşaatlar çatı seviyesinde tamamlan-ma aşamasındadır. OSB de doluluk oranı % 98’e ulaştığın-dan, 144 Hektarlık 2 nolu ilave alanın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız yatırım programına alınması için müracaat yapılmıştır.
OSB’mizde 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Prog-ramı (SOGEP) kapsamında Tek Ebeveynli Ailelerde Kadın ve Çocuğun Güçlendirilmesi ve Kadın İstihdamının Artırılması Projesi de tamamlanma aşamasındadır. Bu projenin yaklaşık maliyeti ise 1 milyon 850 bin TL olup, bu rakam OKA tara-fından finanse edilecektir.
Amasya Suluova Organize Sanayi Bölgesinde ise: Atıksu Arıtma Tesisi yapımı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2021-2022 yatırım programına alınmıştır. OSB’nin 93 hektar genişleme alanı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oluru ile Yer Seçimi Komisyonu kurulmuş olup çalışmalar devam et-mektedir.
Sürdürdüğümüz genişleme çalışmalarının nihayete er-mesiyle OSB’lerimizin kapasitesi yaklaşık 2 katına çıkmış olacak ve yeni kurulacak fabrika ve işletmelerle İlimiz eko-nomisi ve istihdamına olumlu katkılar sağlanacaktır.
Amasya binlerce yıllık tarihinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Anadolu coğrafyasının kadim şehirlerinden biridir. Özellikle Selçuklu ve Osmanlı Medeniyetinden kalan sayısız tarihi eseri barındıran Amasya, Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından da ‘Marka Kent’ ilan edilmiştir.
Bu çalışmaların en önemlilerinden biri Harşena Kalesi-nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Asıl Listesine alınma-sıdır. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın rehber-liğinde Amasya Belediyemiz ile uyum içerinde çalışmaları-mız hızla devam etmektedir.
Bununla birlikte uzun yıllardır doğa şartları ve bakım-sızlık nedeniyle harap olmuş ve tarihi kayıtları mevcut olma-yan Anonim Türbeyi de tekrar ihya ederek, çevresindeki düzenlemeyle birlikte yerli ve yabancı misafirlerimizin uğrak noktalarından biri haline getirmeyi hedefliyoruz.
Doğa turizminde ise özellikle Boraboy Gölünün yılın 12 ayı ziyaretçilere hizmet verebilmesi için, ortak kullanım alanlarında, gezi yollarında ve benzeri alanlarda gerekli düzenlenmeleri yapmak üzere çalışmaktayız.
Amasya’daki nitelikli konaklama tesisi açığını kapatmak maksadıyla İl Özel İdaremize bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren ve şuan içinde bulunduğumuz Büyük Amasya Otelini kapsamlı bir tadilata alarak, modern bir görünüme kavuşturuyoruz. Bu proje için yaklaşık 5 milyon TL harcaya-cağız. Yine Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği tarafından hazırlanan proje sonucu OKA tarafından finanse edilen Turizm Danışma Ofisimiz ile İlimizin muhtelif yerlerindeki tarihi ve kültürel yapıların tarihe dokuya uygun şekilde hazırlanan tanıtım tabelalarını da geçtiğimiz günlerde hiz-mete açmıştık.
Ayrıca halihazırda Amasya Misket Elması, Merzifon Keş-keği, Çiçek Bamyası ve Amasya Beji Mermeriyle 4 olan coğrafi işaret sayımıza 9 yeni ürünü eklemek için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu 9 ürün ise Amasya Çöreği, Amasya Etli Çiçek Bamya Yemeği, Amasya Misket Elma Sirkesi, Amasya Sıkma Tarhanası, Amasya Yağlısı, Patlıcan Pehli Yemeği, Toyga Çorbası, Baklalı Dolma ve Yassıçal Çuha Dokumasıdır.
Coğrafi işaretler özellikle gastronomi turizmi için gezen yerli ve yabancı misafirler için önemli bir kriterdir. Bu çalışmalar turizme de dolaylı yoldan katkı sağlayacaktır.
Buradan ayrıca şunu da ifade etmek isterim ki salgın süreci ilimizde çok iyi şekilde yönetilmektedir. Tarihi ve kültürel mekânlarımız ile turizm işletmelerimiz de salgınla ilgili tüm tedbirlerini almış durumdadır. Yerli ve yabancı misafirlerimiz gönül rahatlığıyla Amasya’mıza gelebilir ve bu eşsiz güzelliklerin tadını çıkarabilirler.
İlimizin öncü sektörlerinin ardından yaptığımız farklı çalışmalar hakkında da bilgi vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi Avrupa Birliği, KOSGEB, TKDK, OKA ve DOKAP gibi kurum ve ajanslar proje bazında önemli hibe destekleri sağlamaktadır.
Bu süreçte Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği de kuru-luş amacına uygun olarak çalışmaya başlamış ve Yeşilırmak Nehri ve kollarında oluşan kirlilik ile nedenlerini önlemek, bölgede erozyonu engelleyici çalışmalar yapmak, ırmağın akış rejimini düzenlemek ve çevresiyle birlikte Yeşilırmak’ı cazibe merkezi haline getirmek amacıyla, Yeşilırmak Hav-zası Kalkınma Birliği koordinesinde Amasya Belediyemiz, Devlet Su İşleri ve diğer kurumlarla işbirliği halinde, Amas-ya için büyük önem arz eden bir çalışma başlatılmıştır.
Bu projenin uygulamaya konulması ile Yeşilırmak, çevre-sindeki rekreasyon ve peyzaj alanları ile Amasya’mıza yakı-şır bir görünüme kavuşacaktır. Projenin ön hazırlık sürecin-de akademisyenlerin de desteğiyle bölgenin insansız hava araçlarıyla 3 boyutlu haritası çıkarılmıştır.
Kadın Kooperatifleri de önem verdiğimiz bir diğer konu-dur. Kadınlarımızın üretim ve istihdama dahil olmaları ve ev ekonomilerine katkı sağlamaları için mevcut kadın koopera-tiflerini desteklemenin yanı sıra, 4 yeni kadın kooperatifi-mizin de kurulmasına destek olduk. AB Proje Ofisimiz ayrıca Kooperatiflerin kendi ayakları üzerinde durabilmesi için üretime dönük projeler hazırlayarak OKA’ya sunmuş-tur.”ifadelerine yer verdi

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı