GÜNCEL HABER

Amasya Valisi Mustafa Masatlı;

Amasya’da Eylül Ayı Sonuna Kadar Ormanlarda Piknik Yasak

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, ‘Telafi-de Ben de Varım Ağacını Sev, Ağacını Koru” etkin-liği kapsamında düzen-lenen programa katıldı.
Programda ayrıca Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, Milli Eğitim Müdürlüğü idarecileri ve öğrenciler yer aldı.
Programda ilk konuş-mayı gerçekleştiren Or-man Bölge Müdürü Halil Oflu etkinlikle ilgili de-taylı bilgiler verirken, Vali Mustafa Masatlı ise konuşmasında şunları kaydetti: “Yaklaşık 1,5 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla birlikte başta sizlerin eğitim hayatı olmak üze-re, sosyal hayatımızın hemen hemen tamamında önemli kısıt-lamalar oldu.
Salgın hastalık bu ha-yatta her şeyin başının sağlık olduğunu bir kez daha göstermiştir.
Salgın süreci tüm dünyayı olumsuz etkilen-mesine rağmen Sayın Cumhurbaşkanımız baş-kanlığındaki hükü-metimiz güçlü sağlık alt-yapımız, aksamayan üre-tim ve tedarik zincirimiz ile süreci tüm dünyaya örnek teşkil edecek şe-kilde iyi yönetmişlerdir. Aşılama çalışmalarının da nihayete ermesiyle inşallah Ülkemiz daha sağlıklı bir ortama kavuşmuş olacaktır.
Hepinizin bildiği gibi 28 Temmuz tarihinden itibaren Türkiye’nin özellikle önemli orman-larının yer aldığı bölge-lerde büyük yangınlar oldu.
Devletimizin imkânları, vatandaşları-mızın da desteğiyle tüm orman yangınları kontrol altına alındı.
Bu noktadan sonra bizlere düşen görev yeni fidanlar dikerek o bölge-leri tekrar yeşertmektir. Geleceğimizin mimarı olan siz çocuklarımızın da doğayı koruma konu-sunda bilinçlenmesi gerekmektedir.
Sizler ayrıca burada öğrendiğiniz bilgileri bü-yüklerinize de akta-racaksınız. Orman-larımızı korumak adına ateş yakmayacağız, cam ve benzeri cisimlerin atılmasına izin verme-yeceğiz. Ayrıca Amasya’mızda Eylül ayı sonuna kadar ormanları-mızda piknik yapmaya-cak ve olası yangınlara karşı güzel vatanımızı koruyacağız. Doğayla birlikte yaşamak sorumluluk gerektirir.
Bizler de doğayı koruma bilinciyle hareket etmeli, bu bilinci sonraki nesillere de aktarmalıyız.
Ayrıca sizler aşılama konusunda da anne ve baba-larınızı, büyüklerinizi bilgilendireceksiniz.
Bu hastalığın olumsuz etkilerini ancak aşılamayla azaltabiliriz.
Sizlerin ve toplumumuzun özverisiyle salgının olum-suz sonuçlarını ortadan kaldıracağımıza inanıyorum.
Bu düşüncelerle bu güzel etkinliğin yapılmasında emeği geçen Milli Eğitim Bakanlığımıza, Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve İl Müdürlüklerimize teşekkür ediyorum.” Konuşmaların ardından Vali Mustafa Masatlı birbirinden eğlenceli etkinliklerde öğrencilerimizin heyecanına ortak oldu.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı