Son Dakika

Amasya Valisi Mustafa Masatlı;

5Milyona Yakın İnsana Devletimiz Sahip Çıkıyor

Amasya Valisi Mustafa Masatlı İl Göç Kurulu Toplantısına Başkanlık etti. Toplantıda Amasya Belediye Başkan Yar-dımcısı Hasan Şahin ve çeşitli kamu kurum-ları ile sivil toplum kuruluşlarından temsil-ciler yer aldı.
Vali Mustafa Masatlı toplantının açılı-şında yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Ülkemiz Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesiştiği bir konumda olması sebebiyle, çeşitli nedenlerle ülkelerini terk etmek zorunda kalan göçmenler yoğun olarak bu topraklara gelmektedir.
Bu durumun bir diğer sebebi de Milletimizin inancımız ve geleneklerimizden gelen bir anlayışla mazlumlara, zor durum-da kalanlara kucak açmasıdır.
Türkiye’nin mültecilere ve göçmenlere yaklaşımı tüm dünyaya da örnek olmaktadır. Kendilerini gelişmiş ve çağdaş olarak nite-leyen ülkeler kendilerinden olmayan halk-lara insanlık dışı uygulamalar yapmakta ve hatta onları denizlerde ölüme terk etmekte-dir.
Milletimiz ise tarih boyunca din, dil, ırk ve renk ayrımı yapmaksızın kendisine sığı-nan tüm insanlara yardım elini uzatmıştır.
Bizim anlayışımız ‘Yaratılanı severim Yaratan’dan ötürü’ anlayışıdır. Toplum ola-rak göçmenleri bahane ederek halkımızı pro-voke etmeye çalışanlara asla prim ver-memeliyiz. Bugünde ülkelerinde yaşanan iç savaş, yoksulluk ve diğer sebeplerle vatanlarını terk eden 5 milyona yakın insa-na Devletimiz sahip çıkmaktadır.
Bu insanlar Ülkemizde sağlıktan, eğitime kadar çeşitli imkanlardan yararlanmaktadır. Göçmenlerin Ülkemize uyum sağlamaları için de başta İçişleri Bakanlığımız ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü olmak üzere, çeşit-li bakanlıklarımız tarafından birçok proje hayata geçirilmiştir.
Bu vesileyle Ülkemizde ve dünyanın bir-çok yerindeki mazlum halklara sahip çıkan ve onların haklı davalarını tüm dünyaya duyurmak için mücadele eden Sayın Cum-hurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyor, insanların vatanlarından ayrılmak zorunda olmadıkları ve savaşların yaşanmadığı bir dünya temenni ediyorum.”
Vali Mustafa Masatlı’nın konuşma-sının ardından İl Göç İdaresi Müdürü Bülent Sadal tarafından İlimizde ve Ülkemizde misafir edilen topluluklara yönelik düzen-lenen uyum çalışmaları hakkında bir sunum yapıldı.
Toplantı katılımcıların görüş ve önerileri-ni dile getirmesi ile sona erdi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı