GÜNCEL HABER

“AMASYA VEFA GÖSTERİYOR” ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

"AMASYA VEFA GÖSTERİYOR" ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Amasya Vefa Gösteriyor” projesi şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri İl Müdürlüğü konferans salonunda takdim edildi.
Amasya Valisi Mustafa Masatlı Valiliği tarafından kültür dünyamızda iz bırakan şah-siyetleri anarak, fikirlerini yaşatmak ama-cıyla düzenlenen ”Amasya Vefa Gösteriyor Projesi Merhum Emekli Öğretmen ve Şair Seyfeddin Karahocagil Anma Programına katıldı.
Programda ilk olarak Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun konuşma-larında;-Amasya ili geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerin evi olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Amasya medeniyetlerin oluştuğu zengin tarihi ve kültürel yapısıyla bir çok önemli sanatkar devlet adamlarının yetiş-mesine ilham kaynağı olan eşsiz bir şehirdir.Amasyalılar ve amas-yaya gönül verenler olarak biz-de yaşadığımız bu şehrin öne-mini ve bu şehirde yetişen önemli şahsiyetlerin kıy-metini,gelecek kuşaklara ak-tarmakta yükümlüyüz. Öğren-cilerimizi,ailelerini eğitim ca-miamızın ve tüm amasyanın yakın geçmişle beraber aynı havayı teneffüs ettiğimiz de-ğerli insanları anmak bizler için onur ve gurur kaynağıdır.
Bu şahsiyetlerin amasya’ya yaptıkları katkıları dikkat çek-mek,benimsemek ve aynı za-manda da insanı insan yapan değerleri toplumsal farkında-lığı pekiştirmek için Amasya valiliğimiz himayesinde müdürlüğümüz ko-ordinesinde Amasya vefa gösteriyor pro-jesinde projemizi başlattık.
Amacımız amasya’da eğitim gören 60 bin öğrencinin ilin önde gelen şahsiyetlerinin ya-şam tarzları,eserleri,aileleri şehre katkıları hakkında bilgiler edinmeleri ve bu kişilerin Amasya ili için önemli kavramlarına katkı sağlamıştır.
Projemizin ilk 6 ayını planında planladığı-mız isimler;Seyfeddin Karahocagil,Burhan Özbakır,Muammer Karabulut,Mehmet To-pal,Recep Katırcı ve Mustafa Asım Gültekin dir. Projemiz farklı zamanlarda farklı isimlerle değerlerini ön plana çıkarmak için devam edecektir. Bugün burada projemiz kap-samında yad ettiğimiz ilk isim olan Rahmetli hocamız Seyfeddin Karahocagil anısına dü-zenlediğimizşiir yarışması ödül tö-reni için bir araya geldik.katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum”dedi
Programda konuşan;Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil, Bugün burda rah-metli amcam adına bu programı düzenleyen bu projeyi hazırlayan Sayın Valime,il mü-dürüne,bu konuda şiirleriyle bizi onurlan-dıran genç kardeşlerime düzenlenen anlamlı etkinlikten mutlu olduklarını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Programda son konuşmayı yapan Amasya Valisi Mustafa Masatlı ise şunları kaydetti: “Tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaparak, önemli şahsiyetler yetiştiren Amasya’da, son yüzyılda da bu şehrin kültürüne, musikisine, edebiyatına ve sanatına katkı sunan önemli isimler var ol-muştur.
Bizler bu coğrafyada yaşarken, geleceğe güvenle bakmak için, geçmişimizden ve kültürümüzden kopmamalıyız geleceğe daha iyi bakmamız gerekiyor.
Şehirler,kentler,yöreler hem somut kül-türel varlıklarıyla, hem de insan hazineleriyle yaşarlar. Bizde Amasya’ya değer ka-tan bu şahsiyetlerin anısını yaşatmak, onları gençlerimize ve öğrencileri-mize tanıtmak için bu projeyi hayata geçirdik.
İçinde bulunduğumuz ve tüm dün-yayı etkisi altına alan salgın hastalık maalesef birçok insanımızı hayattan kopardı.
Bugün andığımız Seyfeddin Kara-hocagil Hocamız da Covid 19 sebe-biyle hayatını kaybetmişti.
Bu vesileyle kendisini bir kez daha rahmetle anıyorum. Kendisi rahmeti rahmana kavuştu, ancak bundan son-ra önemli olan, hocamızın eserlerini gençlerle buluşturmak ve onun çizgi-sini doğru şekilde anlatabilmektir.
Bu düşüncelerle projede emeği ge-çen herkese teşekkür ediyor, bu anma prog-ramlarının farklı isimlerle devam edeceğinin bilinmesini istiyorum.” Konuşmaların ardın-dan Merhum Seyfeddin Karahocagil’in şiir-leri seslendirilerek, anısına düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere Vali Mustafa Masatlı ve protokol üyeleri tarafın-dan çeşitli hediyeler verildi.
Programda yer alan; Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil, Garnizon Komutanı Alb. Mehmet Atlı, Amasya Belediye Başkan Vekili Hasan Şahin, İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Erarslan, AK Parti İl Başkanı M. Akif Kesmekaya, protokol üyeleri ve Seyfeddin Karahocagil’in yakınları yer aldı.
“Vefa” konulu şiir yarışması sonucunda Amasya Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Miyase TEKBIYIK birinci, Merzifon Fen Lisesi öğrencisi Ulaş KARKA ikinci, Amasya Lisesi öğrencisi Müberra Medine DİLEKÇİ ise üçüncü oldu.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı