Son Dakika

Amasya’da 120 Ton Tritikale Tohumu Dağıtıldı

Amasya’da çiftçilere yüzde 50 hibeli tritikale tohumu dağıtıldı. Çayır, Mera ve Ame-najman çalışmaları kapsamın-da düzenlenen yem bitkisi tritikale tohumu destekleme programı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçek-leştirildi.
Amasya sınırları içerisinde çiftçilik yapan vatandaşlara yüzde 50 hibeli tritikale tohu-mu teslim töreni yapıldı.
Törene Amasya Valisi Mus-tafa Masatlı, Ak Parti İl Baş-kanı Mehmet Akif Kesmekaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, İl Tarım ve Orman Müdür V. Hayrullah Göktekin-,protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı.Amasya Valisi Mustafa Masatlı ise konuş-masında şunları kaydetti: “Değerli konuklar, Amas-ya’nın üreten eli saygıdeğer çiftçilerimiz, basınımızın güzide mensupları Tritikale Tohumu Dağıtım Törenine hoşgeldiniz.”dedi
Gelişmiş tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye için de tarım sektörü stratejik bir öneme haizdir.
Gelişen dünyada ülkeler ekonomik olarak güçlen-meye, halklarının refah seviyelerini yükseltmeye çalışırken, bir yandan da dünya sahnesinde söz sahibi olmaya gayret etmekte, sürekli çalışmakta ve ye-nilikler bulmaya çabala-maktadır.
Sürekli bir arayışın olduğu sektörlerin en önem-lilerinden birisi de elbette ki tarım sektörüdür.
Bu kapsamda ülkemizde son 18 yılda Devletimizin tarıma verdiği önem ve bu doğrultuda Tarım ve Orman Bakanlığımızın çeşitli desteklemeleri artmıştır. 2002 yılında toplam tarımsal desteklemeler 1,8 milyar TL iken, 2020 yılında bu rakam rekor seviyede artışla 22 mil-yar TL’ye çıkmıştır.
Bu projeler ve destekler sayesinde hem çiftçilerimizin gelir düzeyi, hem de tarımsal üretim ve ihracat rakamları-mız artmıştır.
Bununla birlikte hayvan varlığı açısından da oldukça iyi bir konumda olan ilimiz, Ülkemizin ilk besi organize sanayi bölgelerinden biri olan Suluova Besi Organize Sanayi Bölgesiyle bu alanda önemli bir yere sahiptir. Suluova Besi OSB de yakın zamanda lansmanını yaptığımız 625 dekarlık genişleme alanının faaliyete açılmasıyla, hayvancılık yatırımları ve sektördeki istihdam sayısı daha da artacaktır.
Sahip olduğumuz tüm bu potansiyeli daha ileri seviyelere taşımak ve hayvan varlığımızı arttırmak için de altyapımızı güçlen-dirmemiz ve yem hammaddelerini çeşitlen-dirmemiz gerekmektedir.
Bu alandaki nihai hedefimiz ise Amasya’yı böl-gemizin kırmızı et üretim merkezi haline getirmektir.
Bugün bu çalışmaların bir sonucu olan Tritikale Tohumu Dağıtımında sizlerle bir araya gelmiş bulunmaktayız.
Önemli bir yem bitkisi olan Triticale, hayvancılığın en büyük girdilerinden birini oluşturan kaba ve kesif yem açığının giderilmesinde İlimiz hayvancılığının ihtiyaçlarına cevap verebile-cek niteliklerde bir üründür. İlimizde 2020 yılında 18.734 dekar alanda 6.100 ton tritikale üretimi yapılmıştır.
Bu proje kapsamında ise 4.800 dekar alanda kullanılmak üzere 120 ton tritikale tohumu dağıtımı gerçekleştirilecektir.
Tarım ve Orman Bakanlığımız kaynaklarından %50 bedeli hibe olarak çiftçilerimize sunulan bu projenin toplam bedeli ise 648 bin Tl’dir.
Bu projenin başarıya ula-şarak, üreticilerimizin bu üründen elde ettikleri verim arttıkça, ilerleyen yıllarda bu yem bitkisinin üretimi daha da yaygınlaşacaktır.
Bu düşüncelerle dağıtımını yapacağımız tohumların çiftçilerimize bereketli kazançlar getir-mesini temenni ediyor, başta Ülkemizi her alanda geliştirerek, bizlere yeni bir vizyon çizen Sayın Cumhur-başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Millet-vekillerimize ve projede eme-ği geçen herkese teşekkür ediyorum.”ifadelerine yer verdi
Konuşmaların ardından proje kapsamında temin edilen Tritikale Tohumlar, Amasya Valisi Mustafa Masatlı tarafından hak sahibi çiftçilere dağıtıldı.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.