Gündem

AMASYA’DA 15 TEMMUZ KONFERANSI DÜZENLENDİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsa-mında Amasya Rektörlük Konferans Salonunda konferans düzenlendi.
Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Mar-şımızın okunması ve Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeler-inden Doç. Dr. Ümit Toru’nun konuşmacı olarak katıldığı konferans üniver-sitemiz Milli Hakimiyet Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında üniversitemizin ev sahip-liğinde “FETÖ ve Benzeri Yapıları Besleyen Sosyo-politik Zemin ve Yanlış Dini Anlayışlar” konulu bir konferans ve Anadolu Ajansının arşiv fotoğraf-larından oluşan ‘Demok-rasinin Zaferi 15 Temmuz 2016’ Fotoğraf Sergisi düzenlendi.
Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Ümit Toru’nun konuşmacı olarak katıldığı konferans üniversitemiz Milli Haki-miyet Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçek-leştirildi.
Konferansa Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil, Tugay Komutan Tuğg. Mehmet Fatih Ören, Belediye Başkan Vekili Ahmet Ço-ban, Vali Yardımcısı Faruk Ekiz, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komu-tanı J. Kd. Alb. Ayhan Aygün, Özel İdare Genel Sekreteri Erdin Acar, Ak Parti İl Başkanı Ekrem Toto, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, üniversite personeli ve vatandaşlar katıldı.
Program İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Toru tara-fından sunulan “FETÖ ve Benzeri Yapıları Besleyen Sosyopolitik Zemin ve Yanlış Dini Anlayışlar” konulu konferans başladı.
Doç. Dr. Ümit Toru konuşmasında, “Türkiye, tarihinin belli dönemlerinde çeşitli darbe girişimlerine maruz kalmıştır. Ancak 15 Temmuz 2016 gecesi yaşa-nan darbe girişimi, en azından darbeye girişenler itibariyle o zamana kadarki darbe teşebbüslerinden tamamen farklı bir yere sahiptir. Zira Türkiye tarihinde ilk defa, o zamana kadar kendisini “dinî bir hizmet hareketi” olarak tanıtan bir grup darbeye teşebbüs etmiş, ordu içeri-sindeki mensupları aracı-lığıyla devletin yönetimini ele geçirmeye çalışmıştır. Söz konusu girişim, sosyo-politik ve sosyo-psikolojik zeminde yarattığı büyük hasarların yanında toplum-daki din algısının değişmesi, insanların dinî gruplardan uzaklaşması, dinî kurum-lara karşı şüpheyle bakıl-maya başlanması gibi çeşitli açılardan dinî alanda da yıkıcı sonuçlar doğurmuş-tur. Bu sunum, hem bu oluşumun yarattığı hasarı tamir etmek hem de bir daha böyle bir tablo ile karşı karşıya kalmamak için yapılması gerekenleri tespit etmek, en azından toplu-mun dinî gruplarla ilişkisini sağlıklı bir zemine oturtmak konusunda ilmî bir girişim olarak değerlendirilebilir.” şeklinde konuştu.
Konferans sonrası Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı ile davetliler, Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında hazırlanan “Demokrasinin Zaferi 15 Temmuz 2016” konulu fotoğraf sergisini gezdiler.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.