Gündem

AMASYA`DA AK PARTİ İL DANIŞMA TOPLANTISI YAPILDI

AK Parti Amasya İl Danışma Toplantısı Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi konferans salo-nunda yapıldı.
Toplantı konuşan Ak Parti Amasya İl Başkanı Ekrem Toto, Yaklaşık 8 aydır bize terfih edilen il başkanlığı görevimi yürütmekteyim.
“Böyle bir partinin il başkanlı-ğını 8 aydır yürütmenin onur ve gururunu her an üzerimde her an taşıyorum. Bana bu görevi layık gören başata Cumhurbaşkanım milletvekillerim ve teşkilatıma ömür boyu minnet hissedeceğim.
Adalet ve Kalkınma Partisi sizlerin sayesinde 20 yıldır çok büyük hizmetler yaptı. Sağlıkta, ulaştırmada tarımda, enerjide, hay-vancılıkta, sanayide, eğitim hizmet-lerinde, adaletten, emniyette daha sayamayacağım hizmet sektörü ve kalkınma alanı varsa bunların hep-sinde tüm yüzyılda yapılan hizmet-lerin üstünde çok daha hizmetler yaptı ve aynı zamanda yaptığımız hizmetlerin ve eserlerin sayısı burada size anlatmakla bitireme-yeceğim. 20 yıl içerisinde cumhuriyet tarihinde görülmemiş kalite gelişmesi olmuştur. Kazanım ve beklentileri de yükseltmiştir. Ayağımızdaki ayakkabıdan, bindiğimiz otomobile, otur-duğumuz evlere, uçaklara. Havalimanlarına bizi kavuşturan Ak Parti iktidarına minnet ve şükranlarımı burada ifade etmek istiyorum. Elbette bu hizmetler daha da artacak çıta yükselecek, bizde bunun için milletimize daha iyi hizmetler daha büyük eserler kazandırmak için canı gönülden tüm gücümüzle çalı-şacağız. Bunu başarmak için partimizin her alanda kalkınması ve gelişmesi için adımlar atmak-tadır. Yaklaşık 70 tane olan üniversite sayımız 210 lara yükseltmiş, bilimsel araştır-malara ayrılan bütçemizi 10 kat arttırmış ve bu sayede gelişen tarım ve sanayimiz 50 milyarlık ihracat rakamlarından 250 milyar dolarlık bir hacme yükselmiştir. Turizmde 15 milyar olan milli gelirimiz 40 milyar dolar seviyesine yük-selmiştir. Adalet konusunda da zaman zaman eleştiriler alma-mıza rağmen bizim yaşımız-dakiler hatırlar 20 senede 30 senede bitmeyen davalar çok daha hızlı bir şekilde sonuca ulaşmıştır.
Yine aydınlatılamayan bir sürü suçlar kamera sistemiyle, modern teknoloji ile günü gününe aydınlatılmaya başlatıl-mıştır. Bunları toplumun her kademesinde hissediyoruz ve yaşıyoruz. AK partimizin bu kadar büyük hizmetlerine karşılık bizde hep birlikte el ele verip yöre-mizde de, yerelde de bu başarıyı yaka-lamak için çalışmak niyetindeyiz ve çalışmak arzusundayız” dedi.
BİRLİK VE BERABERLİK RUHU İLE BAŞARDIK
Başkan Toto sözlerine şu şekilde devam etti, “Bu ruhla 8 ay gibi kısa sürede yaptığımız faaliyetleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Parti başına geldiğim günden itibaren Pazar günleri hariç sabah partimiz açtık akşam 9 ‘a kadar açık tuttuk. İlçelerimize mutlaka koordinatör görevli başkan yardımcılarını gönderdik, ilçe teşkilatlarımızın her hafta ve her ay toplan-masını sağ-ladık. Yine ilçe teşkilatlarımızı her ay bir veya iki kere ziyaret ettik bunların yanı sıra bürokraside belli başarılara imza attık. Amasya’da seralarımıza kış aylarında gelen ciddi kar yağışı nedeniyle zarar gören üreticilerimize tüm teş-kilatımız canı gönülden çalıştı. Milletvekillerimizin üstün gay-reti, bakanımızın anlayışı ve özellikler Cumhurbaşkanımızın desteği ile 50 milyar Türk lirası ile Amasya tarihinde gelmiş geçmiş en büyük yardım alındı. Amasya’da genellikle tarıma dayalı bir ekonomi var buğday, Ayçiçek, pancar ekimi oldukça fazla yapılıyor. Son yıllarda Amasya’da ofis açılmıyordu. Sadece bir yerde açılıyordu ve bir yıl önce 30 bin ton buğday alınmıştı. Bu sene tüm ilçelerimize ofisler açtırarak, bunda sayın vekillerimize, tarım bakanımıza duyarlı davran-dıkları için çok teşekkür ediyorum. Bizimde takibimizle yerelde 250 bin ton buğday alındı ve bu sayede Amasya çiftçimizin ekonomisine 375 milyon civarında yaklaşık ek bir katkı oldu. Yine ayçiçeği alı-mında mümkün olduğunca büyük bir mücadele içerisin-deyiz Ülkemizde ekonomik sıkıntı ile bu Ayçiçek alan kooperatiflerinin gücü yeterli değil onlara da sayın vekillerimiz finans sağlamaya çalışıyor. Bunu da hallederek tüm ayçiçekleri de kooperatif üzerinden aldıracağız. Amasya’mızda şeker fabrikasında sıkıntılarımızı da takip ediyoruz. Pancar ekimimiz biraz azaldı, bölgemizde ve yöremizde. Bu konuda tarım politikalarımızda sorun var bunları çözmek için uğraşacağız, özellikle vekillerimizin gayretini sizlerle paylaşmak istiyorum kısa zamanda bu kadar işi teşkilatımızın tüm kademelerinde gençlik, kadın kollarımız, ilçe başkanlarımız ile birlik ve beraberlik ruhu ile başardık.”ifadelerine yer verdi
SEÇİMİN GALİBİ AK PARTİ OLACAKTIR
Toto konuşmasına “2023 seçimlerine 9 ay gibi kısa bir süre kaldı Allah’ın izni sizlerin desteği ile çalışma ve gayretimizle bu seçimin galibi Ak Parti olacaktır. Bundan zerre kadar şüphemiz yok. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Gün kusurları örtme günüdür. Gün görmeme günüdür. Sevgili Cumhurbaşkanımızı inşallah o köşke bir daha taşıyacağız. Ve partimizi tekrar iktidar yapacağız. Bu ülkemizin ve dünyadaki bütün mazlumların beklentisi ve umududur. Bu gururun yaşanması için elimizi hepimizin taşın altına koyması gerekiyor. Bu şuurla bu bilinçle ülkemizi birlik ve beraberlik içinde daha güzel günlere taşıyacağız” sözlerini belirtti.
Ak Parti İl Başkanı Ekrem Toto, Ak Parti Milletvekilleri Mustafa Levent Karahocagil, Hasan Çilez, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Galip Uzun, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Mesudiye Altun Gürlevik, Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Aşık, İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Eraslan, ilçe belediye başkanları ve Ak kadrolar katıldı.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.