Son Dakika

Amasya’da Bir İlim Yuvası Yetkinler Ailesi Konulu Çevrimiçi Konferans Düzenlendi

Amasya’da Bir İlim Yuvası Yetkinler Ailesi Konulu Çevrimiçi Konferans Düzenlendi

Amasya Üniversitesi “Amasya’da Bir İlim Yuvası Yetkinler Ailesi” konulu çevrimiçi konferans düzenlendi. Konferans, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Hasan Yerkazan’ın moderatörlüğünde, Doç. Dr. Recep Orhan Özel’in sunumuyla Amasya Üniversitesi youtube kanalında canlı yayın olarak gerçekleşti.
Doç. Dr. Recep Orhan Özel konuşma-sında; Amasya, ilim, kültür ve sanat açısından zengin bir tarihi geçmişe sahiptir. Özellikle Osmanlı döneminde şehzadelerin yetiştiği siyasi merkezlerden biri olması, şehrin sosyo-kültürel açıdan da gelişmesinde etkili olmuştur.
Bu çerçevede Amasya’da pek çok ilim adamı ve sanatkâr yetişmiştir. Amasya’ya Kırım’dan göç eden ve kesintisiz birkaç kuşak boyunca içinden ilim adamları çıkaran köklü ailelerden birisi de Mec-dîzâdelerdir. Bunların başında Mecdîzâde Abdurrahman Kâmil Yetkin gelmektedir. Kendisi müderrislik ve müftülük görevinde bulunmuş ve değişik ilim dallarında eserler vermiştir. Ayrıca Millî Mücadelenin manevi mimarlarından biri olmuştur.
Oğulları Yetkin kardeşler de tefsir, fıkıh, ahlak, tasavvuf ve edebiyat gibi alanlarda eserler bırakmışlardır. Kendileri Arapça ve Farsçaya da hâkim olacak kadar iyi yetiş-mişler, vaaz ve konuşmalarıyla Amasya’nın son dönem dini, ilmi ve kültür hayatına önemli katkılar sağlamışlardır. Özel; Amasya’daki köklü Osmanlı ilim geleneğinin son temsilcisi olan Mecdizâdeleri ilmî ve edebî yönleriyle anlattı.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.