Gündem

AMASYA’DA BİR İLK! TÜM YETKİ EĞİTİM BİR SEN’DE

Eğitim-Bir-Sen Amasya Şubesi’nin ve diğer şubelerin başarılı çalışmaları ile tüm ilçeler ve üniversitede yetkili sendika olarak bir ilke imza attı. Eğitim Bir-Sen Amasya Şube Başkanı Kerem CAMCI; 2.563 üye ile rekor sayıya ulaştıklarını ve tüm sendikaların üye sayılarının topla-mından daha fazla üye sayısına ulaşarak bir kez daha yetkili sendika olduklarını belirterek; “ Bu senede gelenek bozulmadı. Eğitimde yetki emin ellerde” diyerek var.

Kerem Camcı; “Eğitim-Bir-Sen’imizin bayrağını zirvede dalgalan-dırmaya devam ediyoruz. Bu başarıda pay sâhibi olan herkese teşekkür ediyorum. 2 bin 563 üye sayısıyla Amasya’da bir kez daha yetkili sendika olmanın gururunu yaşı-yoruz. Sadece güvenle verilen yetkinin başarıyla sürdürülebildiği inancıyla yıl boyunca çalışmalarımız sürdürdük. Bu çalışma-ların sonucunda da Amasya da yetkili sendika olduk. Şehrimizde gelenek bu yıl da değişmedi. Tüm sendikaların üye sayısının toplamından daha fazla üye sayısına sahip olduk. Bu bizim için çok önemli bir başarı. Bu sonuç, sorumluluğumuzu arttırı-yor. Bugünden itibaren daha fazla çalışarak eğitim çalışanlarımızın yasal haklarını korumak ve artırmak için daha kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz.” dedi.
Bundan sonra da eğitim çalışanlarının ekonomik, sosyal ve özlük haklarının geliştirilmesi için emek ve özgürlük mücadelesi ver-meye devam ederek, soru-nun parçası değil, çözümün paydaşı olarak çalışma-larımızı sürdürmeye de-vam edeceğiz diyen Camcı; Türkiye geneli 429 bin 793 üyemizden aldığımız yetkiyle, yılmadan, rehavete kapılmadan, duruşumuzdan taviz vermeden hak ve emek mücadelesini var gücü-müzle sürdüreceğiz.
Eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümünü sağlamak için daha fazla çaba harcamaya, üyeleri-mize verdiğimiz hizmetin niteliğini daha da artır-maya, emeğin hak ettiği değeri bulması için çalışma ve iş birliğimizi zenginleş-tirmeye, ülkemizin geçtiği kritik süreçlerdeki millî irade eksenli tavrımızı sür-dürmeye, insanlığın hiçbir problemine sırtımızı dön-meden, mazlum ve mağ-durlara el uzatmaya, yardım etmeye devam ede-ceğiz.
Camcı; Eğitim-Bir-Sen güvenin ve başarının değişmeyen adresi olmuş-tur. Yeni ufuklardan yeni umutlara koşmaya devam ederken bir kez daha bu vesile ile bu güne kadar üye olmamış tüm eğitim çalışanlarını Eğitim Bir-Sen’e üye olmaya davet ederken, Yetkide istikrarımızı sağlayan tüm üyelerimize, işyeri temsil-cilerimize, ilçe yönetim-lerine, şube yöneticileri-mize; dünden bugüne emek veren tüm başkanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.